układ wydalniczy definicja
Co to jest układ wydalniczy. Wyjaśnienie szkodliwych izbędnych substancji powstających raczej.

Czy przydatne?

Co to jest układ wydalniczy?

Co oznacza: zespół narządów wykorzystywanych do wydalania zorganizmu szkodliwych izbędnych substancji powstających raczej wefekcie metabolizmu. U.w. umożliwia również kontrolę stężenia płynów ustrojowych przez usunięcie nadmiaru wody i regulację zawartości soli mineralnych we krwi. Ukręgowców u.w. jest ściśle związany zukładem rozrodczym, zktórym tworzy układ moczopłciowy. Upierwotniaków funkcje wydalnicze spełniają wodniczki tętniące ( wakuola). Gąbki ijamochłony nie posiadają wyspecjalizowanych u.w., aprodukty przemiany materii są wydalane bezpośrednio do otoczenia poprzez wszystkie komórki ich ciał. Upłazińców, obleńców, wstężnic iczęści pierścienic istnieje u.w. typu protonefrydialnego, ausuwaniem zbędnych substancji zajmują się komórki płomykowe, a więc protonefrydia. Uniektórych obleńców, na przykład uglisty ludzkiej, wydalanie dzieje się za pośrednictwem komórek olbrzymich mających postać ciągnących się wzdłuż ciała, rozgałęzionych kanałów, wyposażonych wprzewody wyprowadzające. Ubezkręgowców należących do wtórnojamowców występuje u.w. typu metanefrydialnego ( metanefrydium). Narządy wydalnicze wpostaci metanefrydiów występują wliczbie jednej albo dwóch par uwiększości bezkręgowców. Ujścia ich przewodów wyprowadzających znajdują się regularnie unasady czułków albo szczęk ( na przykład uskorupiaków to są gruczoły antenalne iszczękowe) lub na biodrowych odcinkach odnóży (gruczoły koksalne uniektórych pajęczaków). Uowadów, wijów i części pajęczaków u.w. ma postać przewodów, zw. cewkami Malpighiego, uchodzących do końcowego odcinka jelita. Mięczaki posiadająjedną parę metanefrydiów osilnie rozbudowanych kanalikach. Umałży narządy te są szczególnie spore inoszą nazwę organu Bojanusa. Funkcje wydalnicze uszkarłupni spełnia układ wodny. Produkty przemiany materii wielu gatunków bezkręgowców są wychwytywane poprzez wyspecjalizowane pojedyncze komórki chloragogenowe, zw. także ekskretoforami. Komórki te magazynują wswojej cytoplazmie pobrane substancje izwykle pozostają wewnątrz ciała zwierzęcia do końca życia

Czym jest układ wydalniczy znaczenie w Słownik biologia U .