walka definicja
Co to jest walka o byt. Wyjaśnienie doboru naturalnego organizmy wydają więcej potomstwa, niż.

Czy przydatne?

Co to jest walka o byt?

Co oznacza: zgodnie zprzyjętymi poprzez Darwina K. założeniami teorii doboru naturalnego organizmy wydają więcej potomstwa, niż wdanych warunkach środowiskowych może się wyżywić iutrzymać przy życiu. Fakt istnienia ograniczonych zasobów środowiska, takich jak liczba dostępnego pokarmu albo przestrzeń, skutkuje stworzenie pomiędzy organizmami swoistego współzawodnictwa. Może ono bazować na coraz skuteczniejszym przystosowaniu do środowiska albo na podnoszeniu odporności na negatywne warunki, arzadziej przybierać formę bezpośredniej walki

Czym jest walka o byt znaczenie w Słownik biologia W .