podziałowe wrzeciono definicja
Co to jest wrzeciono podziałowe. Wyjaśnienie białkowych umożliwiających rozdzielenie chromosomów.

Czy przydatne?

Co to jest wrzeciono podziałowe?

Co oznacza: powstający w czasie mitozy układ kurczliwych mikrotubul białkowych umożliwiających rozdzielenie chromosomów wtrakcie podziału jądra komórkowego ( kariokineza). Najczęściej jeden zkońców mikrotubuli wchodzącej wskład w.p. jest połączony z centriolą, przeciwległy z centromerem chromosomu. Gdyż wdzielącej się komórce centriole przemieszczają się na przeciwległe bieguny, kurczenie się przytwierdzonych do nich mikrotubul skutkuje podobne rozmieszczenie rozdzielanych chromosomów. Wzależności od obecności centrioli albo jej braku wyróżnia się w.p. astralne, typowe dla zwierząt iczęści roślin niższych, i w.p. anastralne, występujące uroślin wyższych

Czym jest wrzeciono podziałowe znaczenie w Słownik biologia W .