aktywność definicja
Słownik Aktywność definicja. Czym jest podejmowania inicjatywy; czynny udział w czymś; 2. w chemii.

Czy przydatne?

Definicja Aktywność

Co oznacza Aktywność:
1. skłonność, umiejętność do intensywnego działania, do podejmowania inicjatywy; czynny udział w czymś; 2. w chemii miara umiejętności substancji do reagowania; 3. pozorne efektywne stężenie substancji w roztworze albo w mieszaninie gazowej; 4. rozmiar umożliwiająca wykorzystanie funkcji termodynamicznych, obliczonych dla układu doskonałego, do układów rzeczywistych

Czym jest Aktywność znaczenie w Słownik wyrazy A .