indeks definicja
Słownik Indeks definicja. Czym jest miejscowości i tym podobne omawianych, poruszanych albo.

Czy przydatne?

Definicja Indeks

Co oznacza Indeks:
1. alfabetyczny lista tematów, terminów naukowych, nazwisk, miejscowości i tym podobne omawianych, poruszanych albo przytoczonych w danym dziele, umieszczony zazwyczaj na końcu tego dzieła, z podaniem stron, na których każdą pozycję spisu można znaleźć; 2. książeczka studenta, rodzaj legitymacji zawierającej w okolicy danych personalnych wiadomości o przebiegu studiów; 3. w statystyce liczba wyrażająca zmiany dotyczące danego zjawiska w określonym czasie, od momentu przyjętego za fundamentalny do jakiejś, ustalonej z góry chwili krańcowej; 4. symbol pomocniczy umieszczany przy jakiejś wielkości, zazwyczaj z boku u góry albo u dołu wykorzystywany do rozróżniania pojęć matematycznych oznaczanych tym samym symbolem

Czym jest Indeks znaczenie w Słownik wyrazy I .