utworzyć definicja
Słownik Utworzyć definicja. Czym jest sprawcą istnienia, stworzenia czegoś; utworzyć, wytworzyć; 3.

Czy przydatne?

Definicja Utworzyć

Co oznacza Utworzyć:
1. ustanowić, zorganizować, ukonstytuować; 2. stać się sprawcą istnienia, stworzenia czegoś; utworzyć, wytworzyć; 3. uformować coś, uformować się w pewien sposób, stać się czymś

Czym jest Utworzyć znaczenie w Słownik wyrazy U .