chemioterapia definicja
Co to jest Chemioterapia. Co oznacza niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki.

Czy przydatne?

Co to jest Chemioterapia

W diecie zastosowanie: Chemioterapia - pokonywanie chorób infekcyjnych poprzez niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki wprowadzanych do organizmu leków przeciwbakteryjnych i dolegliwości nowotworowej poprzez niszczenie komórek nowotworowych środkami chemicznymi. Opierając się na budowie chemicznej i mechanizmie działania cytostatyki można podzielić na następujące ekipy: a) leki alkilujące (na przykład cyklofosfamid, ifosfamid, chlormetyna, karmustyna, cisplatyna i in.), b) antymetabolity (((na przykład metotreksat, fluorouracyl, merkaptopuryna i in.), c) antybiotyki przeciwnowotworowe (((((na przykład daktynomycyna, bleomycyna), d) leki hamujące mitozę komórki (((((((na przykład winkrystyna, winblastyna, etopozyd i in.), e) cytostatyki o złożo­nym mechanizmie działania (((((((((na przykład prokarba-zyna i in.)

Czym jest Chemioterapia znaczenie w Słownik składniki C .