odzwierzęce choroby definicja
Co to jest Choroby odzwierzęce. Co oznacza pasożytnicze, przenoszone z chorych zwierząt na.

Czy przydatne?

Co to jest Choroby odzwierzęce

W diecie zastosowanie: Dolegliwości odzwierzęce - dolegliwości zakaźne albo pasożytnicze, przenoszone z chorych zwierząt na człowieka, na przykład wścieklizna, zaraza pyska i racic (pryszczyca), wąglik, inwazje przywr czy robaczyce

Czym jest Choroby odzwierzęce znaczenie w Słownik składniki C .