osmotyczne ciśnienie definicja
Co to jest Ciśnienie osmotyczne. Co oznacza stężeniu rozpuszczonych w nich substancji oddzielonych.

Czy przydatne?

Co to jest Ciśnienie osmotyczne

W diecie zastosowanie: Ciśnienie osmotyczne - powstające między płynami o różnym stężeniu rozpuszczonych w nich substancji oddzielonych od siebie błoną półprzepuszczalną, to oznacza przepuszczalną dla wody, lecz nie przepuszczalną dla substancji w niej rozpuszczonych. Wskutek osmozy, a więc samoczynnego przenikania wody poprzez błonę, dochodzi do wyrównania stężeń substancji rozpuszczonych i zaniku ciśnienia wywieranego na błonę. Cisnienie osmotyczne odgrywa istotną rolę w procesach biologicznych

Czym jest Ciśnienie osmotyczne znaczenie w Słownik składniki C .