pyłkowa analiza definicja
Co to jest analiza pyłkowa. Wyjaśnienie L. von Posta sposób opierająca się na jakościowej i.

Czy przydatne?

Co to jest analiza pyłkowa

Co oznacza ANALIZA PYŁKOWA: opracowana poprzez L. von Posta sposób opierająca się na jakościowej i ilościowej analizie składu pyłku i zarodników zachowanych w pokładach geologicznych i łącznie określanych jako sporomorfy. A.p. ma znaczenie w badaniach stratygraficznych: umożliwia określenie wieku danej warstwy geologicznej, dostarcza danych o klimacie, na podstawie obecności gatunków zimno- i ciepłolubnych, i składzie flory i fauny w czasie tworzenia się warstw geologicznych

Czym jest analiza pyłkowa znaczenie w Słownik biologia A .

Co znaczy Analogia:
Słownik albo całych narządów spełniających taką samą funkcję niezależnie od pochodzenia ewolucyjnego. Podobieństwo analogiczne wynika z przystosowania się organizmów do tych samych warunków bytowania, na analiza pyłkowa.
Co znaczy Auksyny:
Słownik regulatory wzrostu i rozwoju roślin analiza pyłkowa.
Co znaczy ADH:
Słownik hormony zwierzęce analiza pyłkowa.
Co znaczy ACTH:
Słownik hormony zwierzęce analiza pyłkowa.
Co znaczy Autochoria:
Słownik mechanizm samoczynnego rozsiewania diaspor poprzez roślinę. Autochory, na przykład niecierpek, niejednokrotnie wykształcają złożone systemy wykorzystywane do uwalniania i rozrzucania diaspor analiza pyłkowa.
  • Dodano:
  • Autor: