definicja
Co to jest CCK. Wyjaśnienie cholecystokinina. Co znaczy CCK definicja.

Czy przydatne?

Co to jest CCK

Co oznacza CCK: cholecystokinina

Czym jest CCK znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Cecha Dominująca:
Słownik właściwość uwarunkowana dominacją jednego allelu nad drugim. Allel dominujący przeważa allel recesywny w wytworzeniu danej cechy ( dominacja cck.
Co znaczy Chłonka:
Słownik układzie limfatycznym zwierząt kręgowych. Ch. jest przesączem krwi zawierającym wydaliny komórek. Organizm w stanie głodu posiada ch. przezroczystą albo lekko opalizującą; po pobraniu pokarmu ch cck.
Co znaczy Chromatyda:
Słownik chromosomy cck.
Co znaczy Chromosom Bakteryjny:
Słownik genofor cck.
Co znaczy Cholesterol:
Słownik ekipy steroli należących do sterydów, charakterystyczny dla zwierząt. Występuje we wszystkich komórkach w formie wolnej albo związany estrowo z kwasem tłuszczowym. Jest nierozpuszczalny w wodzie cck.
  • Dodano:
  • Autor: