chimera definicja
Co to jest chimera. Wyjaśnienie genetycznie różnych komórek. Może powstać wskutek działania.

Czy przydatne?

Co to jest chimera

Co oznacza CHIMERA: organizm złożony z genetycznie różnych komórek. Może powstać wskutek działania czynników mutagennych, na przykład promieniowania nadfioletowego czy promieniowania rentgenowskiego, które wywołują zachodzenie rekombinacji somatycznej (mitoza). Ch. powstaje także poprzez sztuczne połączenie ze sobą komórek dwóch różnych organizmów, na przykład szczepienie roślin, łączenie zarodków zwierząt

Czym jest chimera znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Ciałka Meissnera:
Słownik ekipy receptorów dotyku i nacisku. Występują w skórze właściwej ssaków. Są kształtu jajowatego, z zewnątrz otoczone łącznotkankową torebką. Wewnątrz c.M. leżą blaszkowate komórki owinięte włóknami chimera.
Co znaczy Chemosynteza:
Słownik związków organicznych, gdzie źródłem energii są reakcje utleniania substancji nieorganicznych gleby (amoniak, siarkowodór, Fe2+). Umiejętność do ch. wykazują bakterie nitryfikacyjne, bakterie chimera.
Co znaczy Ciśnienie Osmotyczne:
Słownik równoważy osmotyczne przenikanie wody do roztworu o większym stężeniu ( osmoza). C.o. wyraża się w atmosferach albo mol/l i jest miarą siły, z jaką roztwór ssie wodę. Jednomolarny roztwór dowolnej chimera.
Co znaczy Czynniki Rakotwórcze:
Słownik ułatwiające albo wywołujące powstawanie nowotworów. Zakłada się, iż niemal 80% nowotworów u ludzi wywołanych jest czynnikami środowiskowymi. Do najlepiej poznanych cz.r. należą: policykliczne chimera.
Co znaczy Cukier Mlekowy:
Słownik laktoza chimera.
  • Dodano:
  • Autor: