chlorofile definicja
Co to jest chlorofile. Wyjaśnienie należące do magnezoporfiryn, występujące u organizmów.

Czy przydatne?

Co to jest chlorofile

Co oznacza CHLOROFILE: barwniki roślinne należące do magnezoporfiryn, występujące u organizmów fotosyntetyzujących (wybrane bakterie, glony, rośliny zielone). Odgrywają fundamentalną rolę w asymilacji dwutlenku węgla, umożliwiając przetwarzanie energii słonecznej w chemiczną. Zlokalizowane są w lamellach chloroplastów. Pośród ch. wyróżniamy chlorofil a i b. W skład podstawowej cząsteczki ch. wchodzą cztery pierścienie pirolowe połączone mostkami metinowymi (=CH-), tworzące układ zw. porfiną. Do pierścieni pirolowych porfiny przyłączone są podstawniki boczne (20-węglowy łańcuch alkoholu, zw. fitolem), które wspólnie z porfiną tworzą układ porfirynowy. Ch. różnią się podstawnikami (ch. a zawiera grupę metylową, ch. b - aldehydową), a tym samym mają różne widma absorpcyjne. Ch. a jest niebieskozielony, ch. b żółtozielony. Centralną pozycję w układzie porfirynowym zajmuje atom magnezu. W chromatoforach bakterii występuje bakteriochlorofil

Czym jest chlorofile znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Chloroplasty:
Słownik plastydy biorące udział w procesie fotosyntezy. Powstają z proplastydów. Ch. roślin wyższych mają kształt soczewkowaty, otoczone są dwiema membranami plazmatycznymi. Wewnątrz znajduje się stroma chlorofile co znaczy.
Co znaczy Choroby Odzwierzęce:
Słownik choroby zakaźne występujące u zwierząt, mogące niekiedy przenosić się na człowieka. Do ch.o. należy między innymi wścieklizna chlorofile krzyżówka.
Co znaczy Ciało Rzęskowe:
Słownik oko chlorofile co to jest.
Co znaczy Chromosomy Politeniczne:
Słownik gruczołach ślinowych larw muchówek. Ich wielkie rozmiary są rezultatem następnych replikacji i podziałów pojedynczych chromatyd ( endomitoza). Chromatydy chromosomów homologicznych ściśle do siebie chlorofile słownik.
Co znaczy Chemia Biologiczna:
Słownik biochemia chlorofile czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: