chlorofile definicja
Co to jest chlorofile. Wyjaśnienie należące do magnezoporfiryn, występujące u organizmów.

Czy przydatne?

Co to jest chlorofile

Co oznacza CHLOROFILE: barwniki roślinne należące do magnezoporfiryn, występujące u organizmów fotosyntetyzujących (wybrane bakterie, glony, rośliny zielone). Odgrywają fundamentalną rolę w asymilacji dwutlenku węgla, umożliwiając przetwarzanie energii słonecznej w chemiczną. Zlokalizowane są w lamellach chloroplastów. Pośród ch. wyróżniamy chlorofil a i b. W skład podstawowej cząsteczki ch. wchodzą cztery pierścienie pirolowe połączone mostkami metinowymi (=CH-), tworzące układ zw. porfiną. Do pierścieni pirolowych porfiny przyłączone są podstawniki boczne (20-węglowy łańcuch alkoholu, zw. fitolem), które wspólnie z porfiną tworzą układ porfirynowy. Ch. różnią się podstawnikami (ch. a zawiera grupę metylową, ch. b - aldehydową), a tym samym mają różne widma absorpcyjne. Ch. a jest niebieskozielony, ch. b żółtozielony. Centralną pozycję w układzie porfirynowym zajmuje atom magnezu. W chromatoforach bakterii występuje bakteriochlorofil

Czym jest chlorofile znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Czynnik F:
Słownik kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), wyznaczający płeć bakterii. Bakteria zawierająca cz.F (F+), a więc osobnik męski , jest dawcą materiału genetycznego w procesie koniugacji. Jeżeli cz.F chlorofile.
Co znaczy Ciałka Ruffiniego:
Słownik ekipy termoreceptorów - receptory ciepła. Tworzą je sploty bezrdzennych włókien nerwowych otoczonych torebką łącznotkankową. Osadzone są w skórze właściwej. Najlepiej rozwinięte c.R. występują u węży chlorofile.
Co znaczy Chromatyna:
Słownik nić kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), w interfazie wykazuje powinowactwo do barwników zasadowych. Występuje jako heterochromatyna (bardziej skondensowana, silniej barwiąca się) i euchromatyna chlorofile.
Co znaczy Ciśnienie Selekcyjne:
Słownik presja selekcyjna chlorofile.
Co znaczy Cykl Krebsa:
Słownik cukrów, tłuszczów i białek, którego bezpośrednim wytworem jest czynny octan, a więc acetylo-koenzym A, złączający fundamentalne mechanizmy metaboliczne zachodzące w komórce. Acetylo-koenzym A zostaje chlorofile.
  • Dodano:
  • Autor: