weneryczne choroby definicja
Co to jest choroby weneryczne. Wyjaśnienie drogą płciową. Należą do nich kiła, rzeżączka i.

Czy przydatne?

Co to jest choroby weneryczne

Co oznacza CHOROBY WENERYCZNE: choroby przenoszone drogą płciową. Należą do nich kiła, rzeżączka i odnotowany po raz pierwszy w 1980 na kontynencie amer. AIDS

Czym jest choroby weneryczne znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Czerwonka Pełzakowata:
Słownik spowodowana poprzez pałeczki bakterii z rodzaju Shigella albo pierwotniaka Entamoeba histolytica (amebowa forma czerwonki). Symptomem cz.p. jest ostra biegunka z obecnością krwi w stolcu choroby weneryczne co znaczy.
Co znaczy Chromonema:
Słownik nić DNA, widoczna w stadium metafazy i anafazy w chromatydach chromosomu choroby weneryczne krzyżówka.
Co znaczy Cecha:
Słownik cecha możliwa do zaobserwowania, charakterystyczna dla danego osobnika, uwarunkowana częściowo genetycznie, częściowo poprzez wpływ czynników środowiskowych choroby weneryczne co to jest.
Co znaczy Cecha Recesywna:
Słownik właściwość ustępująca, uwarunkowana poprzez allel recesywny, nie ujawniający się w obecności allelu dominującego. C.r. ujawnia się tylko u osobników homozygotycznych (aa - homozygota recesywna choroby weneryczne słownik.
Co znaczy Ciałko Malpighiego:
Słownik kulisty twór występujący w korze nerek. Złożona jest z kłębuszka nerkowego i otaczającej go torebki Bowmana. U człowieka liczba c.M. wynosi około 4,5 mln choroby weneryczne czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: