dziedziczności teoria definicja
Co to jest chromosomowa teoria dziedziczności. Wyjaśnienie systemy dziedziczenia, powstała wskutek.

Czy przydatne?

Co to jest chromosomowa teoria dziedziczności

Co oznacza CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI: teoria opisująca systemy dziedziczenia, powstała wskutek badań Morgana T.H. Wg tej teorii geny zajmują ściśle określone miejsca w chromosomie (locus, l.mn.: loci) i są przekazywane z pokolenia na pokolenie. W komórkach somatycznych, stworzonych wskutek podziału mitotycznego, geny występują w formie par alleli. W komórkach rozrodczych (gametach), stworzonych wskutek podziału mejotycznego, znajduje się jeden allel z każdej pary. W procesie zapłodnienia powstaje zygota o parzystej liczbie alleli. Jeśli dwa różne allele warunkują daną cechę, a jeden z nich jest dominujący, to tylko on ujawnia się w fenotypie ( właściwość dominująca); jeśli oba ujawnią się w fenotypie, powstaje właściwość pośrednia (różowa barwa kwiatów stworzonych ze skrzyżowania osobników o białych i czerwonych kwiatach). Geny, które warunkują różne cechy i nie są zlokalizowane w tym samym chromosomie, dziedziczą się niezależnie od siebie. Mechanizm rekombinacji genetycznej, opierający na zamianie odcinków chromatyd chromosomów homologicznych, skutkuje stworzenie u potomstwa nowych układów genów, a tym samym nowych cech

Czym jest chromosomowa teoria znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Cykl Kwasów Trójkarboksylowych:
Słownik cykl Krebsa chromosomowa teoria dziedziczności co znaczy.
Co znaczy Cisawica:
Słownik choroba Addisona chromosomowa teoria dziedziczności krzyżówka.
Co znaczy Chymotrypsyna:
Słownik proteolityczny należący do endopeptydaz, wytwarzany poprzez trzustkę, występujący w formie nieczynnej jako chymotrypsynogen. Trypsyna uczynnia chymotrypsynogen, przemieniając go w ch., i wspólnie z chromosomowa teoria dziedziczności co to jest.
Co znaczy Czynniki Biogenetyczne:
Słownik o składzie i rozmieszczeniu organizmów na kuli ziemskiej; powiązane są z przebiegiem mechanizmów ewolucyjnych, gdzie powstawały różne gatunki, i z tworzeniem się nowych jednostek systematycznych chromosomowa teoria dziedziczności słownik.
Co znaczy Cytodyferencjacja:
Słownik różnicowanie komórkowe chromosomowa teoria dziedziczności czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: