dziedziczności teoria definicja
Co to jest chromosomowa teoria dziedziczności. Wyjaśnienie systemy dziedziczenia, powstała wskutek.

Czy przydatne?

Co to jest chromosomowa teoria dziedziczności

Co oznacza CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI: teoria opisująca systemy dziedziczenia, powstała wskutek badań Morgana T.H. Wg tej teorii geny zajmują ściśle określone miejsca w chromosomie (locus, l.mn.: loci) i są przekazywane z pokolenia na pokolenie. W komórkach somatycznych, stworzonych wskutek podziału mitotycznego, geny występują w formie par alleli. W komórkach rozrodczych (gametach), stworzonych wskutek podziału mejotycznego, znajduje się jeden allel z każdej pary. W procesie zapłodnienia powstaje zygota o parzystej liczbie alleli. Jeśli dwa różne allele warunkują daną cechę, a jeden z nich jest dominujący, to tylko on ujawnia się w fenotypie ( właściwość dominująca); jeśli oba ujawnią się w fenotypie, powstaje właściwość pośrednia (różowa barwa kwiatów stworzonych ze skrzyżowania osobników o białych i czerwonych kwiatach). Geny, które warunkują różne cechy i nie są zlokalizowane w tym samym chromosomie, dziedziczą się niezależnie od siebie. Mechanizm rekombinacji genetycznej, opierający na zamianie odcinków chromatyd chromosomów homologicznych, skutkuje stworzenie u potomstwa nowych układów genów, a tym samym nowych cech

Czym jest chromosomowa teoria znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Ciosy:
Słownik słoni rozwinięte w górnej szczęce, mylnie nazywane kłami, narastające poprzez całe życie. U słonia indyjskiego (Elephas maximus) występują jedynie u samców; u afrykańskiego (Loxodonta africana) - ma chromosomowa teoria dziedziczności.
Co znaczy Chymotrypsyna:
Słownik proteolityczny należący do endopeptydaz, wytwarzany poprzez trzustkę, występujący w formie nieczynnej jako chymotrypsynogen. Trypsyna uczynnia chymotrypsynogen, przemieniając go w ch., i wspólnie z chromosomowa teoria dziedziczności.
Co znaczy Chromosomy Olbrzymie:
Słownik chromosomy politeniczne chromosomowa teoria dziedziczności.
Co znaczy C-RH:
Słownik hormony zwierzęce chromosomowa teoria dziedziczności.
Co znaczy Cerebryzacja:
Słownik encefalizacja chromosomowa teoria dziedziczności.
  • Dodano:
  • Autor: