ciosy definicja
Co to jest ciosy. Wyjaśnienie słoni rozwinięte w górnej szczęce, mylnie nazywane kłami, narastające.

Czy przydatne?

Co to jest ciosy

Co oznacza CIOSY: potężne siekacze słoni rozwinięte w górnej szczęce, mylnie nazywane kłami, narastające poprzez całe życie. U słonia indyjskiego (Elephas maximus) występują jedynie u samców; u afrykańskiego (Loxodonta africana) - ma je także samica

Czym jest ciosy znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Cykl Płciowy:
Słownik zachodzących w drogach rodnych samic ssaków (Mammalia), mający na celu wytworzenie zdolnych do zapłodnienia komórek jajowych i powstanie optymalnych warunków do rozwoju zarodka. Wyróżniono dwa ciosy.
Co znaczy Cukrowce:
Słownik sacharydy ciosy.
Co znaczy Chemoautotrofizm:
Słownik samożywność ciosy.
Co znaczy Cechy Sprzężone Z Płcią:
Słownik przekazywane poprzez chromosomy płciowe (X i Y); najczęściej dotyczą genów zlokalizowanych w chromosomie X i wykazują dziedziczenie zależne od kierunku krzyżowania. U człowieka przykładami takiej ciosy.
Co znaczy Czaszka:
Słownik występujący u zwierząt kręgowych, wchodzący w skład szkieletu osiowego. Złożona jest z części grzbietowej, zw. mózgoczaszką, i brzusznej, zw. trzewioczaszką. Mózgoczaszka osłania mózg i kluczowe ciosy.
  • Dodano:
  • Autor: