cytostom definicja
Co to jest cytostom. Wyjaśnienie przechodzący w gardziel, występujący u pierwotniaków (Protozoa.

Czy przydatne?

Co to jest cytostom

Co oznacza CYTOSTOM: otwór ustny przechodzący w gardziel, występujący u pierwotniaków (Protozoa); służy do pobierania pokarmu. C. jest przykładem otworu gębowego zwierząt wyższych

Czym jest cytostom znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Cefalizacja:
Słownik odcinka głowowego w procesie ewolucji. C. rozpoczęła się u wirków (Turbellaria) - najpierwotniejszych zwierząt dwubocznie symetrycznych. Przez wzgląd na aktywnym poruszaniem się przedni biegun ciała cytostom.
Co znaczy Chloroplasty:
Słownik plastydy biorące udział w procesie fotosyntezy. Powstają z proplastydów. Ch. roślin wyższych mają kształt soczewkowaty, otoczone są dwiema membranami plazmatycznymi. Wewnątrz znajduje się stroma cytostom.
Co znaczy Chemotaksja:
Słownik taksje cytostom.
Co znaczy Ciałko Nerkowe:
Słownik ciałko Malpighiego cytostom.
Co znaczy Celoma:
Słownik powstająca w końcowym okresie gastrulacji. Powstaje poprzez rozsunięcie komórek pramezodermalnych ( schizocelia) albo z jamy prajelita w formie parzystych worków celomatycznych, uwypukleń entodermy cytostom.
  • Dodano:
  • Autor: