fagi definicja
Co to jest fagi. Wyjaśnienie bakteriofagi. Co znaczy FAGI definicja.

Czy przydatne?

Co to jest fagi

Co oznacza FAGI: bakteriofagi

Czym jest fagi znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Fosforoliza:
Słownik rozkładu skrobi w komórkach roślinnych, polegająca na rozszczepieniu łańcucha skrobiowego przy udziale kwasu fosforowego. w tym procesie fosforylaza -glukanowa odszczepia od końca łańcucha resztę fagi.
Co znaczy Fotobiologia:
Słownik edukacja o zależności zjawisk optycznych i biologicznych, zajmująca się między innymi procesami fotosyntezy i fototaksji ( taksje fagi.
Co znaczy Fitoplankton:
Słownik plankton fagi.
Co znaczy Fermentacja Masłowa:
Słownik wytworem końcowym jest kwas masłowy. Powstaje on z pirogronianu wskutek reakcji, w ciągu których wytwarza się przejściowo acetylo-CoA. F.m. zachodzi w żwaczu zwierząt przeżuwających, w środowisku fagi.
Co znaczy Fizjologia:
Słownik czynności życiowe komórek, tkanek, narządów i organizmów, badająca systemy funkcjonowania organizmów żywych. Została podzielona na f. zwierząt, roślin, człowieka, porównawczą, której obiektem jest fagi.
  • Dodano:
  • Autor: