fellem definicja
Co to jest fellem. Wyjaśnienie korek. Co znaczy FELLEM definicja.

Czy przydatne?

Co to jest fellem

Co oznacza FELLEM: korek

Czym jest fellem znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Fitogeografia:
Słownik biogeografia fellem.
Co znaczy Fermentacja Masłowa:
Słownik wytworem końcowym jest kwas masłowy. Powstaje on z pirogronianu wskutek reakcji, w ciągu których wytwarza się przejściowo acetylo-CoA. F.m. zachodzi w żwaczu zwierząt przeżuwających, w środowisku fellem.
Co znaczy Forma Przejściowa:
Słownik charakteryzująca się cechami pośrednimi pomiędzy wyższymi jednostkami systematycznymi (na przykład gromadami), stanowiąca dowody ewolucji (ogniwo pośrednie). Do f.p. należą ((na przykład ichtiostega fellem.
Co znaczy Forma:
Słownik kategoria systematyczna fellem.
Co znaczy Fellogen:
Słownik wytwarzający wtórną tkankę okrywającą korek. W łodydze f. powstaje z położonych płytko pod skórką komórek kory pierwotnej, miękiszu albo zwarcicy, a w korzeniu z położonych głębiej komórek fellem.
  • Dodano:
  • Autor: