fitochromy definicja
Co to jest fitochromy. Wyjaśnienie niebieskozielonych barwników pochłaniających światło, które mają.

Czy przydatne?

Co to jest fitochromy

Co oznacza FITOCHROMY: mechanizm niebieskozielonych barwników pochłaniających światło, które mają wpływ na rytm wzrostu i rozwoju roślin, w zależności od warunków świetlnych w danej porze roku. U roślin wyższych występuje w częściach merystematycznych. F. występuje również u glonów. Cząsteczka f. złożona jest z czterech pierścieni pirolowych, nie połączonych w jeden pierścień, ale tworzących układ otwarty. Wyróżniamy dwie formy f. - P660 i P730 - mogące przechodzić jedna w drugą pod wpływem światła o określonej długości fali. P730 przechodzi w P660 w ciemności. F. zmieniają aktywność genów kierujących zakwitaniem, kiełkowaniem, wydłużaniem łodygi, postępem chloroplastów, syntezą barwników, białek RNA; wpływa na fotoperiodyzm roślin. U roślin krótkiego dnia f. P730 wstrzymuje kwitnienie, u roślin dnia długiego f. P730 wywołuje kwitnienie

Czym jest fitochromy znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Filogeneza:
Słownik ewolucyjna historia rozwoju gatunku albo wyższej jednostki systematycznej od jej stworzenia do współczesności albo do wymarcia. Zobacz także: drzewo genealogiczne fitochromy.
Co znaczy Fermentacja:
Słownik oddychania beztlenowego (beztlenowy rozkład cukrów), spotykany u bakterii i drożdży i występujący w tkankach roślin i zwierząt wyższych. Dostarcza energii w mniejszym stopniu niż mechanizmy tlenowego fitochromy.
Co znaczy Fitohormony:
Słownik regulatory wzrostu i rozwoju roślin fitochromy.
Co znaczy Filochinon:
Słownik witaminy fitochromy.
Co znaczy Fermentacja Mlekowa:
Słownik rozpoczynający się od glikolizy, gdzie wodór przyłącza się wprost do pirogronianu, redukując go do kwasu mlekowego. F.m. zachodzi w czasie produkcji kiszonek stanowiących karmę dla bydła (kwaśny fitochromy.
  • Dodano:
  • Autor: