fotosyntetyczna fosforylacja definicja
Co to jest fosforylacja fotosyntetyczna. Wyjaśnienie zachodzący w chloroplastach w fazie świetlnej.

Czy przydatne?

Co to jest fosforylacja fotosyntetyczna

Co oznacza FOSFORYLACJA FOTOSYNTETYCZNA: mechanizm zachodzący w chloroplastach w fazie świetlnej fotosyntezy. W zależności od różnego układu przenośników elektronów wyróżniono f.f. cykliczną i niecykliczną. W f.f. niecyklicznej pochłanianie fotonów światła ciemnoczerwonego poprzez mechanizm barwników PSI skutkuje uwolnienie elektronu i przekazanie go poprzez przenośnik x1 na ferredoksynę, a z niej na NADP. Wodór pochodzący z fotolizy wody zostaje przyłączony do NADP, redukując go do NADPH2, dając pierwszy zasadniczy składnik "siły asymilacyjnej". Z pozostałych z cząsteczki wody jonów OH- powstaje tlen wydalany poprzez rośliny, woda i dwa elektrony, które przechodząc poprzez mechanizm przenośników (x2, plastochinon, cytochrom b, cytochrom f i plastocyjaninę), uwalniają energię umożliwiającą podłączenie fosforanu nieorganicznego do ADP. Powstaje ATP, następny akumulator energii. F.f. cykliczna stanowi uproszczony wariant f. niecyklicznej. Wybite elektrony przechodzą poprzez mechanizm przenośników (x1, ferredoksynę, cytochrom b6, cytochrom f i plastocyjaninę) z powrotem na mechanizm PSI, z pominięciem NADP. Nie zachodzi zatem fotoliza wody i energia zostaje zmagazynowana jedynie w ATP. (Ryc. 17)

Czym jest fosforylacja fotosyntetyczna znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Fagi:
Słownik bakteriofagi fosforylacja fotosyntetyczna.
Co znaczy Fosforylacja Oksydacyjna:
Słownik poprzez łańcuch oddechowy powodujący utlenianie zredukowanych nukleotydów pirydynowych i flawinowych. W komórkach zazwyczaj funkcjonują różne warianty łańcucha oddechowego w zależności od substratu fosforylacja fotosyntetyczna.
Co znaczy Fuzje Robertsona:
Słownik aberracje chromosomowe fosforylacja fotosyntetyczna.
Co znaczy Faza Diploidalna:
Słownik diplofaza fosforylacja fotosyntetyczna.
Co znaczy Fitoplankton:
Słownik plankton fosforylacja fotosyntetyczna.
  • Dodano:
  • Autor: