fragmosom definicja
Co to jest fragmosom. Wyjaśnienie fragmoplast. Co znaczy FRAGMOSOM definicja.

Czy przydatne?

Co to jest fragmosom

Co oznacza FRAGMOSOM: fragmoplast

Czym jest fragmosom znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Ferredoksyna:
Słownik fosforylacja fotosyntetyczna fragmosom.
Co znaczy Fitoncydy:
Słownik ciała lotne o działaniu bakterio- albo pierwotniakobójczym, produkowane poprzez rośliny wyższe, takie jak jałowiec, cebula, czosnek i czarna porzeczka fragmosom.
Co znaczy Fermentacja Masłowa:
Słownik wytworem końcowym jest kwas masłowy. Powstaje on z pirogronianu wskutek reakcji, w ciągu których wytwarza się przejściowo acetylo-CoA. F.m. zachodzi w żwaczu zwierząt przeżuwających, w środowisku fragmosom.
Co znaczy Folikulostymulina:
Słownik hormony zwierzęce fragmosom.
Co znaczy Fosforylacja Oksydacyjna:
Słownik poprzez łańcuch oddechowy powodujący utlenianie zredukowanych nukleotydów pirydynowych i flawinowych. W komórkach zazwyczaj funkcjonują różne warianty łańcucha oddechowego w zależności od substratu fragmosom.
  • Dodano:
  • Autor: