fragmosom definicja
Co to jest fragmosom. Wyjaśnienie fragmoplast. Co znaczy FRAGMOSOM definicja.

Czy przydatne?

Co to jest fragmosom

Co oznacza FRAGMOSOM: fragmoplast

Czym jest fragmosom znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Fototaksje:
Słownik taksje fragmosom.
Co znaczy Fikoerytryna:
Słownik czerwony barwnik asymilacyjny należący do fikobilin, którego grupę prostetyczną tworzy mezobilierytryna. Występuje w cytoplazmie sinic i w plastydach krasnorostów fragmosom.
Co znaczy Fellogen:
Słownik wytwarzający wtórną tkankę okrywającą korek. W łodydze f. powstaje z położonych płytko pod skórką komórek kory pierwotnej, miękiszu albo zwarcicy, a w korzeniu z położonych głębiej komórek fragmosom.
Co znaczy Fermentacja Masłowa:
Słownik wytworem końcowym jest kwas masłowy. Powstaje on z pirogronianu wskutek reakcji, w ciągu których wytwarza się przejściowo acetylo-CoA. F.m. zachodzi w żwaczu zwierząt przeżuwających, w środowisku fragmosom.
Co znaczy Fizjologia:
Słownik czynności życiowe komórek, tkanek, narządów i organizmów, badająca systemy funkcjonowania organizmów żywych. Została podzielona na f. zwierząt, roślin, człowieka, porównawczą, której obiektem jest fragmosom.
  • Dodano:
  • Autor: