definicja
Co to jest hem. Wyjaśnienie zbudowany z czterech pierścieni pirolowych i atomu żelaza na drugim.

Czy przydatne?

Co to jest hem

Co oznacza HEM: barwnik zwierzęcy zbudowany z czterech pierścieni pirolowych i atomu żelaza na drugim stopniu utlenienia (Fe2+). Najczęściej spotykaną odmianą h. jest protohem, fundamentalny składnik hemoglobiny u zwierząt wyższych. Inną odmianą h. jest hematyna, która powstaje wskutek utlenienia atomu żelaza zawartego w h. do trzeciego stopnia utlenienia (Fe3+). H. w połączeniu z białkami tworzy hemoproteiny, do których należą cytochromy. Polscy uczeni M. Nencki i L. Marchlewski wykazali podobieństwo strukturalne h. i chlorofilu

Czym jest hem znaczenie w Słownik biologia H .

Co znaczy Hemoliza:
Słownik dostawania się hemoglobiny do osocza krwi, wywołany pękaniem błony komórkowej czerwonych ciałek krwi (erytrocytów). Właściwości hemolityczne posiadają jady węży i skorpionów, woda destylowana hem.
Co znaczy Holocen:
Słownik ery i okresy geologiczne hem.
Co znaczy Histologia:
Słownik edukacja o tkankach hem.
Co znaczy Heterospermia:
Słownik drogach płciowych samicy rozwijają się w tym samym czasie zarodki powstałe wskutek zapłodnienia komórek jajowych nasieniem pochodzącym od różnych samców. H. jest sposobem rozrodu służącą między hem.
Co znaczy Helisa:
Słownik kwas dezoksyrybonukleinowy hem.
  • Dodano:
  • Autor: