hologonia holotyp krzyżówka definicja
Herbicydy co znaczy heterogonia krzyżówka haustorium co to jest hydrofobia słownik hydrotropizm.

Słownik biologii i definicje z chemii na H

 • Co to jest Hologonia Definicja mechanizm powstawania hologamet co znaczy.
 • Co to jest Holotyp Definicja w taksonomii: jedyny osobnik wybrany na wzorcowego przedstawiciela danego gatunku krzyżówka.
 • Co to jest Habitus Definicja i zachowanie osobników danego gatunku. Na podstawie znajomości h. gatunku można stwierdzić, czy osobnik w swoim rozwoju ontogenetycznym co to jest.
 • Co to jest Heliotropizm Definicja tropizmy słownik.
 • Co to jest Haploid Definicja organizm posiadający pojedynczą liczbę chromosomów (n czym jest.
 • Co to jest Haploidalny Definicja haploidalność co oznacza.
 • Co to jest Hatteria Definicja relikty tłumaczenie.
 • Co to jest Luteotropowy Hormon Definicja hormony zwierzęce przykłady.
 • Co to jest Helisa Definicja kwas dezoksyrybonukleinowy definicja.
 • Co to jest Hcg Definicja hormony zwierzęce encyklopedia.
 • Co to jest Hemiceluloza Definicja komórkowej roślin. Najczęściej cząsteczka zbudowana jest z jednego rodzaju monosacharydu ( sacharydy), na przykład galaktany z galaktozy jak działa.
 • Co to jest Hemocyjaniny Definicja barwniki oddechowe czy jest.
 • Co to jest Herbarium Definicja zestaw zasuszonych lub zakonserwowanych roślin albo ich części i pomieszczenie, gdzie są przechowywane pojęcie.
 • Co to jest Higrotropizm Definicja tropizmy wyjaśnienie.
 • Co to jest Higrotaksje Definicja taksje opis.
 • Co to jest Hipokotyl Definicja nasienia, która może się rozwijać, wynosząc liścienie powyżej powierzchnię ziemi ( kiełkowanie epigeiczne) albo pozostając pod ziemią informacje.
 • Co to jest Folikulotropowy Hormon Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest hormon hamujący uwalnianie hormonu melanotropowego Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest hormon uwalniający hormon melanotropowy Definicja hormony zwierzęce krzyżówka.
 • Co to jest Prolaktynę Uwalniający Hormon Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Naczyniowe Hormony Definicja hormony zwierzęce słownik.
 • Co to jest Gruczołowe Hormony Definicja hormony zwierzęce czym jest.
 • Co to jest Fielding Andrew Huxley Definicja z angielskiego: fizjolog, odkrywca systemów jonowych w procesach pobudzenia i przewodnictwa nerwowego, laureat Nagrody Nobla (1963 co oznacza.
 • Co to jest Histoliza Definicja rozpad tkanek pod wpływem działania enzymów tłumaczenie.
 • Co to jest Hiv Definicja retrowirusy przykłady.
 • Co to jest Histydyna Definicja aminokwasy definicja.
 • Co to jest Hem Definicja pierścieni pirolowych i atomu żelaza na drugim stopniu utlenienia (Fe2+). Najczęściej spotykaną odmianą h. jest protohem, fundamentalny encyklopedia.
 • Co to jest Higrofity Definicja warunkach wysokiej wilgotności powietrza i podłoża, nie będące jednak roślinami wodnymi. H. charakteryzują się słabym wykształceniem tkanek jak działa.
 • Co to jest Halobionty Definicja terenach o mocnym stopniu zasolenia. Pośród organizmów roślinnych wyróżniamy halofity (słonorośla) występujące nad brzegami mórz i na czy jest.
 • Co to jest Hydrant Definicja pojedynczy osobnik wchodzący w skład kolonii stułbiopławów (Hydrozoa pojęcie.
 • Co to jest Zwierzęce Hormony Definicja ustalonych narządów albo ich części i przekazywane do narządów docelowych za pośrednictwem układu krwionośnego, nerwowego albo dokrewnego wyjaśnienie.
 • Co to jest Homeostaza Definicja wewnętrznego organizmu (na przykład temperatury ciała, składu płynów ustrojowych), niezależnie od zmian warunków zewnętrznych; 2 opis.
 • Co to jest Hydatody Definicja przystosowane do wydzielania wody; mogą występować w formie gruczołów wodnych (h. epidermalne) albo szparek wodnych (h. epitemalne informacje.
 • Co to jest Lyon Hipoteza Definicja angielskiego: genetyczkę M. Lyon. Zakłada, iż ciałka Barra (fragmenty chromatyny jądrowej, silnie barwiące się w stadium interfazy znaczenie.
 • Co to jest Hydrofilowość Definicja wiązania cząsteczek wody na swojej powierzchni; dotyczy na przykład polarnych grup związków, takich jak białka, lipidy. H. nadaje trwałość co znaczy.
 • Co to jest Hapten Definicja organizmu działa na zasadzie antygenu, nie wywołuje powstawania przeciwciał (niekompletny gen), lecz ma możliwości wiązania się z krzyżówka.
 • Co to jest Hodowla Definicja ustalonych gatunkach zwierząt albo roślin, zmierzających do osiągnięcia postępu genetycznego i produkcyjnego; obejmuje utrzymanie, ocenę co to jest.
 • Co to jest Heterozja Definicja homozygotycznymi rodzicami, będąca efektem współdziałania genów allelicznych (naddominacja) albo nieallelicznych (epistaza). H. występuje słownik.
 • Co to jest Heteromorfoza Definicja wykształceniu nowego narządu w miejscu narządu utraconego w okresie zarodkowym albo pozazarodkowym. Narząd wytworzony jest różna od części czym jest.
 • Co to jest Hipertyreoza Definicja wydzielaniem hormonów tarczycy, wywołujących zaburzenia tempa metabolizmu. Wyróżnia się dwie odmiany h.: chorobę Gravesa-Basedowa i wole co oznacza.
 • Co to jest Hydrofity Definicja kompletnie zanurzone w wodzie albo częściowo wyniesione powyżej powierzchnię. H. mają słabo wykształcony mechanizm korzeniowy i słabo tłumaczenie.
 • Co to jest Heterospermia Definicja rozwijają się w tym samym czasie zarodki powstałe wskutek zapłodnienia komórek jajowych nasieniem pochodzącym od różnych samców. H. jest przykłady.
 • Co to jest Helotyzm Definicja odnosi większe korzyści niż drugi. Odpowiednikiem h. są porosty, gdzie korzyści odnoszone poprzez grzyby są znacząco większe niż odnoszone definicja.
 • Co to jest Habituacja Definicja zwierząt, gdzie naturalne odruchy i formy zachowania nie posiadające wartości przystosowawczej (tzn. nie ułatwiające przeżycia) są encyklopedia.
 • Co to jest Histologia Definicja edukacja o tkankach jak działa.
 • Co to jest Histamina Definicja hormony zwierzęce czy jest.
 • Co to jest Haptotropizm Definicja tropizmy pojęcie.
 • Co to jest Homodontyzm Definicja zęby wyjaśnienie.
 • Co to jest Heteromorfizm Definicja wielopostaciowość opis.
 • Co to jest Melanoforowy Hormon Definicja hormony zwierzęce informacje.
 • Co to jest Neurosekrecyjne Hormony Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Tkankowe Hormony Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Kortykotropinę Uwalniający Hormon Definicja hormony zwierzęce krzyżówka.
 • Co to jest Tyreotropinę Uwalniający Hormon Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Hipertrofia Definicja powiększenie masy i rozmiarów tkanki albo narządu wywołane zwiększeniem się rozmiarów komórek. Zobacz także: hiperplazja słownik.
 • Co to jest Luteinizujący Hormon Definicja hormony zwierzęce czym jest.
 • Co to jest Hipoglikemia Definicja nadmiarze insuliny ( hormony zwierzęce). H. skutkuje u ludzi wystąpienie drgawek; jeśli chory nie otrzyma natychmiast glukozy, może co oznacza.
 • Co to jest Antydiuretyczny Hormon Definicja hormony zwierzęce tłumaczenie.
 • Co to jest Habitat Definicja siedlisko przykłady.
 • Co to jest Haplobiont Definicja haplont definicja.
 • Co to jest Haltery Definicja przezmianki encyklopedia.
 • Co to jest Pęcherzyków Dojrzewania Hormon Definicja hormony zwierzęce jak działa.
 • Co to jest Haploidalność Definicja pojedynczej (haploidalnej) liczby chromosomów w komórce, zaznaczane jako 1n albo n w odróżnieniu do liczby diploidalnej (2n). Stosowane czy jest.
 • Co to jest Haplont Definicja posiadają w jądrach haploidalną liczbę chromosomów; wiąże się to z zachodzeniem podziałów mejotycznych już w zygocie, przez wzgląd na tym pojęcie.
 • Co to jest Haplofaza Definicja zwierzęcych, charakteryzujący się występowaniem w jądrach haploidalnej (n) liczby chromosomów, typowy dla komórek rozrodczych (z wyjątkiem wyjaśnienie.
 • Co to jest Hemimetabolia Definicja przeobrażenie niezupełne opis.
 • Co to jest Helmintologia Definicja biologią, stanowiskiem systematycznym i metodami zwalczania pasożytów roślin i zwierząt należących do typów płazińców (Platyhelminthes informacje.
 • Co to jest Hematopoeza Definicja mechanizm powstawania i różnicowania się ciałek krwi w szpiku kostnym znaczenie.
 • Co to jest Hematologia Definicja edukacja zajmująca się badaniem krwi i narządów krwiotwórczych, opisuje jej skład i rolę w organizmie, a również choroby krwi i ekipy krwi co znaczy.
 • Co to jest Helofity Definicja terenach podmokłych, których korzenie i dolna część pędów są zanurzone w wodzie. Do w najwyższym stopniu znanych h. należy zespół gatunków krzyżówka.
 • Co to jest Hemofilia Definicja cechy sprzężone z płcią), objawia się stratą umiejętności krwi do tworzenia skrzepów, spowodowana recesywnym genem (h) zlokalizowanym w co to jest.
 • Co to jest Hemocel Definicja stawonogów (Arthropoda) jama ciała, powstała z połączenia pierwotnej jamy ciała (blastocelu) i wtórnej jamy ciała (celomy słownik.
 • Co to jest Hemizygota Definicja somatycznych znajduje się tylko jeden allel danego genu. Przyczyną braku drugiego allelu jest brak chromosomu homologicznego albo jego czym jest.
 • Co to jest Hemoerytryny Definicja barwniki oddechowe co oznacza.
 • Co to jest Hemolimfa Definicja płyn ustrojowy pełniący funkcję krwi i limfy, charakterystyczny dla bezkręgowców posiadających otwarty układ krwionośny tłumaczenie.
 • Co to jest Hemoproteiny Definicja cytochromy przykłady.
 • Co to jest Heparyna Definicja tucznych wątroby, płuc i mięśni, hamujący mechanizm krzepnięcia krwi. H. hamuje przekształcanie się protrombiny w trombinę i działanie definicja.
 • Co to jest Hemoglobina Definicja żelazoporfiryn, pełniące funkcję barwnika oddechowego u większości organizmów zwierzęcych. Jest transporterem i dostarczycielem tlenu do encyklopedia.
 • Co to jest Hemoliza Definicja osocza krwi, wywołany pękaniem błony komórkowej czerwonych ciałek krwi (erytrocytów). Właściwości hemolityczne posiadają jady węży i jak działa.
 • Co to jest Heterogamia Definicja anizogamia czy jest.
 • Co to jest Heterofilia Definicja różnolistność pojęcie.
 • Co to jest Herpetologia Definicja dział zoologii; edukacja o płazach (Amphibia) i gadach (Reptilia wyjaśnienie.
 • Co to jest Heterogamety Definicja anizogamia opis.
 • Co to jest Day Alfred Hershey Definicja współodkrywca w 1952 (wraz z M. Chase) rekombinacji u bakteriofagów i roli DNA w ich replikacji, laureat Nagrody Nobla (1969 informacje.
 • Co to jest Hermafrodytyzm Definicja obojnactwo znaczenie.
 • Co to jest Heterochromatyna Definicja chromatyna co znaczy.
 • Co to jest Heterodontyzm Definicja zęby krzyżówka.
 • Co to jest Hiperglikemia Definicja niepoprawną gospodarką węglowodanową organizmu. Wpływ na przemiany węglowodanów wywiera hormon somatotropina produkowany w przysadce co to jest.
 • Co to jest Heterokarion Definicja komórka, grzybnia albo zarodnik zawierające w cytoplazmie dwa albo więcej jąder różnych pod względem genetycznym słownik.
 • Co to jest Hydrotaksje Definicja taksje czym jest.
 • Co to jest Heterotrofy Definicja organicznych jedynie z gotowych już związków dwutlenku węgla, na przykład węglowodanów, białek, lipidów. Do h. zaliczamy wszystkie co oznacza.
 • Co to jest Heterotrofizm Definicja cudzożywność tłumaczenie.
 • Co to jest Heterozygota Definicja który odziedziczył różne allele tego samego genu od każdego z rodziców. H. oznaczana jest literami Aa; wytwarza dwa rodzaje gamet: A i a przykłady.
 • Co to jest Heterostylia Definicja różnosłupkowość definicja.
 • Co to jest Hipermetamorfoza Definicja przeobrażenie wielokrotne encyklopedia.
 • Co to jest Hibernacja Definicja sen zimowy jak działa.
 • Co to jest Histogeneza Definicja komórek w ekipy o podobnej budowie i funkcji, zachodzące na kroku rozwoju zarodkowego i rozpoczynające się najczęściej w stadium gastruli czy jest.
 • Co to jest Hipermetabolia Definicja przeobrażenie wielokrotne pojęcie.
 • Co to jest Hiperplazja Definicja albo narządu wywołane wzrostem liczby komórek; 2) gwałtowne i odbiegające od normy przyspieszenie podziałów komórkowych. Zobacz także wyjaśnienie.
 • Co to jest Higiena Definicja środowiska na człowieka. H. dąży do eliminowania ze środowiska czynników ujemnie oddziałujących na jednostkę. Celem h. jest ochrona opis.
 • Co to jest Zwierząt Społeczna Hierarchia Definicja osobniki dominują nad innymi; osobniki wyższe rangą mają pierwszeństwo przy pobieraniu pokarmu i przejawianiu innych czynności życiowych informacje.
 • Co to jest Hipotermia Definicja stałocieplnych, opierające na obniżeniu temperatury ciała do 28C (rzadziej 15C), bez szkody dla organizmu. H. służąca jest w zabiegach znaczenie.
 • Co to jest Hipostom Definicja otwór jamy chłonąco-trawiącej stułbiopławów (Hydrozoa); 2) fałd biegnący wzdłuż tylnej granicy otworu gębowego u skorupiaków (Crustacea); 3 co znaczy.
 • Co to jest Mózgowe Hormony Definicja hormony zwierzęce krzyżówka.
 • Co to jest Hipopus Definicja działanie niekorzystnych warunków środowiskowych (niskiej temperatury i małej wilgotności), występujące w rozwoju niektórych roztoczy co to jest.
 • Co to jest Hipoderma Definicja liścia, znajdujących się bezpośrednio pod skórką (epidermą); 2) warstwa komórek, regularnie w formie syncytium, usytuowana pod zewnętrzną słownik.
 • Co to jest Hiponeuria Definicja nerwowego po brzusznej stronie ciała, pod przewodem pokarmowym. H. występuje u zwierząt bezkręgowych, z wyjątkiem osłonic. Zobacz także czym jest.
 • Co to jest Histofag Definicja pierwotniak odżywiający się żywymi komórkami organizmów wielokomórkowych co oznacza.
 • Co to jest Hipotyreoza Definicja spowolnienie przemiany materii; objawia się obniżoną temperaturą ciała, niskim tętnem, ospałością, skłonnością do otyłości. Może być tłumaczenie.
 • Co to jest Histogeny Definicja wierzchołkowych ( merystemy), powstające z odrębnych komórek wczesnych i dające start określonym tkankom. H. są: dermatogen przykłady.
 • Co to jest Histony Definicja sporą zawartością aminokwasów: lizyny, argininy i glicyny; wchodzą w skład materiału chromosomowego komórek eukariotycznych i odgrywają definicja.
 • Co to jest Holoenzym Definicja enzymy encyklopedia.
 • Co to jest Genetyczna Homeostaza Definicja umiejętność populacji do utrzymywania równowagi zasobów genetycznych zapewniających idealne przystosowanie do środowiska jak działa.
 • Co to jest Hologamia Definicja rozmnażanie płciowe opierające na połączeniu dwóch hologamet czy jest.
 • Co to jest Holometabolia Definicja przeobrażenie zupełne pojęcie.
 • Co to jest Holocen Definicja ery i okresy geologiczne wyjaśnienie.
 • Co to jest Hologamety Definicja gamety powstałe wskutek przekształcenia całych osobników w komórki rozrodcze. Wytwarzanie h. zachodzi u niektórych pierwotniaków (Protozoa opis.
 • Co to jest Homogenat Definicja zmiażdżenia tkanki, używana w badaniach biochemicznych między innymi do oznaczania zawartości różnych substancji (na przykład hormonów informacje.
 • Co to jest Homing Definicja jako miejsce rozrodu, żerowania, zimowania albo odpoczynku; odnosi się do zachowań przejawianych na co dzień i do migracji sezonowych znaczenie.
 • Co to jest Homogamia Definicja kojarzenie się osobników o podobnych genotypach i fenotypach co znaczy.
 • Co to jest Homogeniczny Definicja jednorodny. Zobacz także: homogenat krzyżówka.
 • Co to jest Homojotermia Definicja stałocieplność co to jest.
 • Co to jest Adrenokortykotropowy Hormon Definicja hormony zwierzęce słownik.
 • Co to jest Homologia Definicja wynikające z ich wspólnego pochodzenia w rozwoju osobniczym albo rodowym. H. może dotyczyć narządów, tkanek, struktur komórkowych albo czym jest.
 • Co to jest Homozygota Definicja mający identyczne allele w jednej albo więcej parach genów. Literami AA oznaczany jest osobnik homozygotyczny w odniesieniu do dominującej co oznacza.
 • Co to jest Robert Hooke Definicja matematyk; w 1665 po raz pierwszy zaobserwował komórki dzięki wykorzystaniu prymitywnego mikroskopu świetlnego; wprowadził termin komórka tłumaczenie.
 • Co to jest Juwenilny Hormon Definicja hormony zwierzęce przykłady.
 • Co to jest hormon hamujący uwalnianie prolaktyny Definicja hormony zwierzęce definicja.
 • Co to jest hormon hamujący uwalnianie hormonu wzrostu Definicja hormony zwierzęce encyklopedia.
 • Co to jest hormon pobudzający komórki interstycjalne Definicja hormony zwierzęce jak działa.
 • Co to jest Melanotropowy Hormon Definicja hormony zwierzęce czy jest.
 • Co to jest hormon uwalniający hormon luteinizujący Definicja hormony zwierzęce pojęcie.
 • Co to jest hormon uwalniający hormon wzrostu Definicja hormony zwierzęce wyjaśnienie.
 • Co to jest Młodzieńczy Hormon Definicja hormony zwierzęce opis.
 • Co to jest hormon uwalniający hormon dojrzewania pęcherzyków Definicja hormony zwierzęce informacje.
 • Co to jest Somatotropowy Hormon Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Tyreotropowy Hormon Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Roślinne Hormony Definicja regulatory wzrostu i rozwoju roślin krzyżówka.
 • Co to jest Wzrostu Hormon Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Henry Thomas Huxley Definicja z angielskiego: zoolog, paleontolog, fizjolog i filozof, obrońca teorii Darwina, prowadził badania nad pochodzeniem kręgowców słownik.
 • Co to jest Sorell Julian Huxley Definicja z angielskiego: biolog i poeta, autor licznych opracowań dotyczących rozwoju i teorii ewolucji czym jest.
 • Co to jest Humoralny Definicja wewnątrzustrojowy; przestarzałe ustalenie odnoszone do aktywnych płynów ustrojowych, na przykład hormonów co oznacza.
 • Co to jest Hydratacja Definicja poprzez: a) powierzchnię cząstek koloidalnych; b) jony w roztworze wodnym; c) cząsteczki chemiczne wchodzące w reakcję z wodą tłumaczenie.
 • Co to jest Humus Definicja próchnica przykłady.
 • Co to jest Humifikacja Definicja mechanizm powstawania próchnicy w glebie pod wpływem oddziaływania mikroorganizmów na szczątki roślinne i zwierzęce definicja.
 • Co to jest Hybrydyzacja Definicja krzyżowanie encyklopedia.
 • Co to jest Hydromeduza Definicja stułbiopławy jak działa.
 • Co to jest Hydrogamia Definicja hydrofilia czy jest.
 • Co to jest Hydrokortyzon Definicja hormony zwierzęce pojęcie.
 • Co to jest Hydrochoria Definicja rozprzestrzenianie się za pośrednictwem wody generatywnych i wegetatywnych organów roślinnych wykorzystywanych do rozmnażania wyjaśnienie.
 • Co to jest Hydrofilia Definicja zapylenie za pośrednictwem wody. H. występuje u roślin zakwitających pod wodą opis.
 • Co to jest Hydrobiologia Definicja edukacja o organizmach wodnych i ich środowisku życia informacje.
 • Co to jest Hydrofobowość Definicja umiejętności wiązania cząsteczek wody na swojej powierzchni; dotyczy na przykład niepolarnych grup związków, takich jak białka, lipidy znaczenie.
 • Co to jest Hydrolazy Definicja enzymy co znaczy.
 • Co to jest Hydroponika Definicja bez gleby. W roztworze zanurzone są końce korzeni. Mechaniczne oparcie może stanowić dla roślin materiał bez zaangażowania: żwir, włókna krzyżówka.
 • Co to jest Hydroliza Definicja jonowa - rozkład soli słabych zasad i mocnych kwasów pod wpływem jonów OH- albo soli słabych kwasów i mocnych zasad pod wpływem jonów OH co to jest.
 • Co to jest Hydrotropizm Definicja tropizmy słownik.
 • Co to jest Hydrofobia Definicja unikanie wody charakterystyczne dla zwierząt sucholubnych. H. przejawiana jest na przykład poprzez wybrane pająki, jaszczurki, węże czym jest.
 • Co to jest Haustorium Definicja albo korzenie roślin pasożytniczych albo półpasożytniczych, wykorzystywane do pobierania substancji pokarmowych z ciała żywiciela; 2 co oznacza.
 • Co to jest Heterogonia Definicja zwierząt bezkręgowych (między innymi u niektórych skorupiaków i owadów). W trakcie h. występują pokolenia rozmnażające się obupłciowo tłumaczenie.
 • Co to jest Herbicydy Definicja zwalczania chwastów. Niszczą całą roślinność (h. totalne) albo działają wybiórczo na niepożądane gatunki (h. selektywne). Mogą penetrować przykłady.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Herbicydy co znaczy heterogonia krzyżówka haustorium co to jest hydrofobia słownik hydrotropizm czym jest hydroliza co oznacza hydroponika tłumaczenie. opis.

Co to jest Hologonia co znaczy holotyp krzyżówka habitus co to jest heliotropizm wyjaśnienie.