herbicydy heterogonia definicja
Herbicydy, Heterogonia, Haustorium, Hydrofobia, Hydrotropizm, Hydroliza, Hydroponika, Hydrolazy.

Słownik biologii i definicje z chemii na H

 • Co to jest Hologonia Definicja mechanizm powstawania hologamet co to jest.
 • Co to jest Holotyp Definicja w taksonomii: jedyny osobnik wybrany na wzorcowego przedstawiciela danego gatunku definicja.
 • Co to jest Habitus Definicja i zachowanie osobników danego gatunku. Na podstawie znajomości h. gatunku można stwierdzić, czy osobnik w swoim rozwoju ontogenetycznym co znaczy.
 • Co to jest Heliotropizm Definicja tropizmy słownik.
 • Co to jest Haploid Definicja organizm posiadający pojedynczą liczbę chromosomów (n znaczenie.
 • Co to jest Haploidalny Definicja haploidalność czym jest.
 • Co to jest Hatteria Definicja relikty co to jest.
 • Co to jest Luteotropowy Hormon Definicja hormony zwierzęce definicja.
 • Co to jest Helisa Definicja kwas dezoksyrybonukleinowy co znaczy.
 • Co to jest Hcg Definicja hormony zwierzęce słownik.
 • Co to jest Hemiceluloza Definicja komórkowej roślin. Najczęściej cząsteczka zbudowana jest z jednego rodzaju monosacharydu ( sacharydy), na przykład galaktany z galaktozy znaczenie.
 • Co to jest Hemocyjaniny Definicja barwniki oddechowe czym jest.
 • Co to jest Herbarium Definicja zestaw zasuszonych lub zakonserwowanych roślin albo ich części i pomieszczenie, gdzie są przechowywane co to jest.
 • Co to jest Higrotropizm Definicja tropizmy definicja.
 • Co to jest Higrotaksje Definicja taksje co znaczy.
 • Co to jest Hipokotyl Definicja nasienia, która może się rozwijać, wynosząc liścienie powyżej powierzchnię ziemi ( kiełkowanie epigeiczne) albo pozostając pod ziemią słownik.
 • Co to jest Folikulotropowy Hormon Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest hormon hamujący uwalnianie hormonu melanotropowego Definicja hormony zwierzęce czym jest.
 • Co to jest hormon uwalniający hormon melanotropowy Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Prolaktynę Uwalniający Hormon Definicja hormony zwierzęce definicja.
 • Co to jest Naczyniowe Hormony Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Gruczołowe Hormony Definicja hormony zwierzęce słownik.
 • Co to jest Fielding Andrew Huxley Definicja z angielskiego: fizjolog, odkrywca systemów jonowych w procesach pobudzenia i przewodnictwa nerwowego, laureat Nagrody Nobla (1963 znaczenie.
 • Co to jest Histoliza Definicja rozpad tkanek pod wpływem działania enzymów czym jest.
 • Co to jest Hiv Definicja retrowirusy co to jest.
 • Co to jest Histydyna Definicja aminokwasy definicja.
 • Co to jest Hem Definicja pierścieni pirolowych i atomu żelaza na drugim stopniu utlenienia (Fe2+). Najczęściej spotykaną odmianą h. jest protohem, fundamentalny co znaczy.
 • Co to jest Higrofity Definicja warunkach wysokiej wilgotności powietrza i podłoża, nie będące jednak roślinami wodnymi. H. charakteryzują się słabym wykształceniem tkanek słownik.
 • Co to jest Halobionty Definicja terenach o mocnym stopniu zasolenia. Pośród organizmów roślinnych wyróżniamy halofity (słonorośla) występujące nad brzegami mórz i na znaczenie.
 • Co to jest Hydrant Definicja pojedynczy osobnik wchodzący w skład kolonii stułbiopławów (Hydrozoa czym jest.
 • Co to jest Zwierzęce Hormony Definicja ustalonych narządów albo ich części i przekazywane do narządów docelowych za pośrednictwem układu krwionośnego, nerwowego albo dokrewnego co to jest.
 • Co to jest Homeostaza Definicja wewnętrznego organizmu (na przykład temperatury ciała, składu płynów ustrojowych), niezależnie od zmian warunków zewnętrznych; 2 definicja.
 • Co to jest Hydatody Definicja przystosowane do wydzielania wody; mogą występować w formie gruczołów wodnych (h. epidermalne) albo szparek wodnych (h. epitemalne co znaczy.
 • Co to jest Lyon Hipoteza Definicja angielskiego: genetyczkę M. Lyon. Zakłada, iż ciałka Barra (fragmenty chromatyny jądrowej, silnie barwiące się w stadium interfazy słownik.
 • Co to jest Hydrofilowość Definicja wiązania cząsteczek wody na swojej powierzchni; dotyczy na przykład polarnych grup związków, takich jak białka, lipidy. H. nadaje trwałość znaczenie.
 • Co to jest Hapten Definicja organizmu działa na zasadzie antygenu, nie wywołuje powstawania przeciwciał (niekompletny gen), lecz ma możliwości wiązania się z czym jest.
 • Co to jest Hodowla Definicja ustalonych gatunkach zwierząt albo roślin, zmierzających do osiągnięcia postępu genetycznego i produkcyjnego; obejmuje utrzymanie, ocenę co to jest.
 • Co to jest Heterozja Definicja homozygotycznymi rodzicami, będąca efektem współdziałania genów allelicznych (naddominacja) albo nieallelicznych (epistaza). H. występuje definicja.
 • Co to jest Heteromorfoza Definicja wykształceniu nowego narządu w miejscu narządu utraconego w okresie zarodkowym albo pozazarodkowym. Narząd wytworzony jest różna od części co znaczy.
 • Co to jest Hipertyreoza Definicja wydzielaniem hormonów tarczycy, wywołujących zaburzenia tempa metabolizmu. Wyróżnia się dwie odmiany h.: chorobę Gravesa-Basedowa i wole słownik.
 • Co to jest Hydrofity Definicja kompletnie zanurzone w wodzie albo częściowo wyniesione powyżej powierzchnię. H. mają słabo wykształcony mechanizm korzeniowy i słabo znaczenie.
 • Co to jest Heterospermia Definicja rozwijają się w tym samym czasie zarodki powstałe wskutek zapłodnienia komórek jajowych nasieniem pochodzącym od różnych samców. H. jest czym jest.
 • Co to jest Helotyzm Definicja odnosi większe korzyści niż drugi. Odpowiednikiem h. są porosty, gdzie korzyści odnoszone poprzez grzyby są znacząco większe niż odnoszone co to jest.
 • Co to jest Habituacja Definicja zwierząt, gdzie naturalne odruchy i formy zachowania nie posiadające wartości przystosowawczej (tzn. nie ułatwiające przeżycia) są definicja.
 • Co to jest Histologia Definicja edukacja o tkankach co znaczy.
 • Co to jest Histamina Definicja hormony zwierzęce słownik.
 • Co to jest Haptotropizm Definicja tropizmy znaczenie.
 • Co to jest Homodontyzm Definicja zęby czym jest.
 • Co to jest Heteromorfizm Definicja wielopostaciowość co to jest.
 • Co to jest Melanoforowy Hormon Definicja hormony zwierzęce definicja.
 • Co to jest Neurosekrecyjne Hormony Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Tkankowe Hormony Definicja hormony zwierzęce słownik.
 • Co to jest Kortykotropinę Uwalniający Hormon Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Tyreotropinę Uwalniający Hormon Definicja hormony zwierzęce czym jest.
 • Co to jest Hipertrofia Definicja powiększenie masy i rozmiarów tkanki albo narządu wywołane zwiększeniem się rozmiarów komórek. Zobacz także: hiperplazja co to jest.
 • Co to jest Luteinizujący Hormon Definicja hormony zwierzęce definicja.
 • Co to jest Hipoglikemia Definicja nadmiarze insuliny ( hormony zwierzęce). H. skutkuje u ludzi wystąpienie drgawek; jeśli chory nie otrzyma natychmiast glukozy, może co znaczy.
 • Co to jest Antydiuretyczny Hormon Definicja hormony zwierzęce słownik.
 • Co to jest Habitat Definicja siedlisko znaczenie.
 • Co to jest Haplobiont Definicja haplont czym jest.
 • Co to jest Haltery Definicja przezmianki co to jest.
 • Co to jest Pęcherzyków Dojrzewania Hormon Definicja hormony zwierzęce definicja.
 • Co to jest Haploidalność Definicja pojedynczej (haploidalnej) liczby chromosomów w komórce, zaznaczane jako 1n albo n w odróżnieniu do liczby diploidalnej (2n). Stosowane co znaczy.
 • Co to jest Haplont Definicja posiadają w jądrach haploidalną liczbę chromosomów; wiąże się to z zachodzeniem podziałów mejotycznych już w zygocie, przez wzgląd na tym słownik.
 • Co to jest Haplofaza Definicja zwierzęcych, charakteryzujący się występowaniem w jądrach haploidalnej (n) liczby chromosomów, typowy dla komórek rozrodczych (z wyjątkiem znaczenie.
 • Co to jest Hemimetabolia Definicja przeobrażenie niezupełne czym jest.
 • Co to jest Helmintologia Definicja biologią, stanowiskiem systematycznym i metodami zwalczania pasożytów roślin i zwierząt należących do typów płazińców (Platyhelminthes co to jest.
 • Co to jest Hematopoeza Definicja mechanizm powstawania i różnicowania się ciałek krwi w szpiku kostnym definicja.
 • Co to jest Hematologia Definicja edukacja zajmująca się badaniem krwi i narządów krwiotwórczych, opisuje jej skład i rolę w organizmie, a również choroby krwi i ekipy krwi co znaczy.
 • Co to jest Helofity Definicja terenach podmokłych, których korzenie i dolna część pędów są zanurzone w wodzie. Do w najwyższym stopniu znanych h. należy zespół gatunków słownik.
 • Co to jest Hemofilia Definicja cechy sprzężone z płcią), objawia się stratą umiejętności krwi do tworzenia skrzepów, spowodowana recesywnym genem (h) zlokalizowanym w znaczenie.
 • Co to jest Hemocel Definicja stawonogów (Arthropoda) jama ciała, powstała z połączenia pierwotnej jamy ciała (blastocelu) i wtórnej jamy ciała (celomy czym jest.
 • Co to jest Hemizygota Definicja somatycznych znajduje się tylko jeden allel danego genu. Przyczyną braku drugiego allelu jest brak chromosomu homologicznego albo jego co to jest.
 • Co to jest Hemoerytryny Definicja barwniki oddechowe definicja.
 • Co to jest Hemolimfa Definicja płyn ustrojowy pełniący funkcję krwi i limfy, charakterystyczny dla bezkręgowców posiadających otwarty układ krwionośny co znaczy.
 • Co to jest Hemoproteiny Definicja cytochromy słownik.
 • Co to jest Heparyna Definicja tucznych wątroby, płuc i mięśni, hamujący mechanizm krzepnięcia krwi. H. hamuje przekształcanie się protrombiny w trombinę i działanie znaczenie.
 • Co to jest Hemoglobina Definicja żelazoporfiryn, pełniące funkcję barwnika oddechowego u większości organizmów zwierzęcych. Jest transporterem i dostarczycielem tlenu do czym jest.
 • Co to jest Hemoliza Definicja osocza krwi, wywołany pękaniem błony komórkowej czerwonych ciałek krwi (erytrocytów). Właściwości hemolityczne posiadają jady węży i co to jest.
 • Co to jest Heterogamia Definicja anizogamia definicja.
 • Co to jest Heterofilia Definicja różnolistność co znaczy.
 • Co to jest Herpetologia Definicja dział zoologii; edukacja o płazach (Amphibia) i gadach (Reptilia słownik.
 • Co to jest Heterogamety Definicja anizogamia znaczenie.
 • Co to jest Day Alfred Hershey Definicja współodkrywca w 1952 (wraz z M. Chase) rekombinacji u bakteriofagów i roli DNA w ich replikacji, laureat Nagrody Nobla (1969 czym jest.
 • Co to jest Hermafrodytyzm Definicja obojnactwo co to jest.
 • Co to jest Heterochromatyna Definicja chromatyna definicja.
 • Co to jest Heterodontyzm Definicja zęby co znaczy.
 • Co to jest Hiperglikemia Definicja niepoprawną gospodarką węglowodanową organizmu. Wpływ na przemiany węglowodanów wywiera hormon somatotropina produkowany w przysadce słownik.
 • Co to jest Heterokarion Definicja komórka, grzybnia albo zarodnik zawierające w cytoplazmie dwa albo więcej jąder różnych pod względem genetycznym znaczenie.
 • Co to jest Hydrotaksje Definicja taksje czym jest.
 • Co to jest Heterotrofy Definicja organicznych jedynie z gotowych już związków dwutlenku węgla, na przykład węglowodanów, białek, lipidów. Do h. zaliczamy wszystkie co to jest.
 • Co to jest Heterotrofizm Definicja cudzożywność definicja.
 • Co to jest Heterozygota Definicja który odziedziczył różne allele tego samego genu od każdego z rodziców. H. oznaczana jest literami Aa; wytwarza dwa rodzaje gamet: A i a co znaczy.
 • Co to jest Heterostylia Definicja różnosłupkowość słownik.
 • Co to jest Hipermetamorfoza Definicja przeobrażenie wielokrotne znaczenie.
 • Co to jest Hibernacja Definicja sen zimowy czym jest.
 • Co to jest Histogeneza Definicja komórek w ekipy o podobnej budowie i funkcji, zachodzące na kroku rozwoju zarodkowego i rozpoczynające się najczęściej w stadium gastruli co to jest.
 • Co to jest Hipermetabolia Definicja przeobrażenie wielokrotne definicja.
 • Co to jest Hiperplazja Definicja albo narządu wywołane wzrostem liczby komórek; 2) gwałtowne i odbiegające od normy przyspieszenie podziałów komórkowych. Zobacz także co znaczy.
 • Co to jest Higiena Definicja środowiska na człowieka. H. dąży do eliminowania ze środowiska czynników ujemnie oddziałujących na jednostkę. Celem h. jest ochrona słownik.
 • Co to jest Zwierząt Społeczna Hierarchia Definicja osobniki dominują nad innymi; osobniki wyższe rangą mają pierwszeństwo przy pobieraniu pokarmu i przejawianiu innych czynności życiowych znaczenie.
 • Co to jest Hipotermia Definicja stałocieplnych, opierające na obniżeniu temperatury ciała do 28C (rzadziej 15C), bez szkody dla organizmu. H. służąca jest w zabiegach czym jest.
 • Co to jest Hipostom Definicja otwór jamy chłonąco-trawiącej stułbiopławów (Hydrozoa); 2) fałd biegnący wzdłuż tylnej granicy otworu gębowego u skorupiaków (Crustacea); 3 co to jest.
 • Co to jest Mózgowe Hormony Definicja hormony zwierzęce definicja.
 • Co to jest Hipopus Definicja działanie niekorzystnych warunków środowiskowych (niskiej temperatury i małej wilgotności), występujące w rozwoju niektórych roztoczy co znaczy.
 • Co to jest Hipoderma Definicja liścia, znajdujących się bezpośrednio pod skórką (epidermą); 2) warstwa komórek, regularnie w formie syncytium, usytuowana pod zewnętrzną słownik.
 • Co to jest Hiponeuria Definicja nerwowego po brzusznej stronie ciała, pod przewodem pokarmowym. H. występuje u zwierząt bezkręgowych, z wyjątkiem osłonic. Zobacz także znaczenie.
 • Co to jest Histofag Definicja pierwotniak odżywiający się żywymi komórkami organizmów wielokomórkowych czym jest.
 • Co to jest Hipotyreoza Definicja spowolnienie przemiany materii; objawia się obniżoną temperaturą ciała, niskim tętnem, ospałością, skłonnością do otyłości. Może być co to jest.
 • Co to jest Histogeny Definicja wierzchołkowych ( merystemy), powstające z odrębnych komórek wczesnych i dające start określonym tkankom. H. są: dermatogen definicja.
 • Co to jest Histony Definicja sporą zawartością aminokwasów: lizyny, argininy i glicyny; wchodzą w skład materiału chromosomowego komórek eukariotycznych i odgrywają co znaczy.
 • Co to jest Holoenzym Definicja enzymy słownik.
 • Co to jest Genetyczna Homeostaza Definicja umiejętność populacji do utrzymywania równowagi zasobów genetycznych zapewniających idealne przystosowanie do środowiska znaczenie.
 • Co to jest Hologamia Definicja rozmnażanie płciowe opierające na połączeniu dwóch hologamet czym jest.
 • Co to jest Holometabolia Definicja przeobrażenie zupełne co to jest.
 • Co to jest Holocen Definicja ery i okresy geologiczne definicja.
 • Co to jest Hologamety Definicja gamety powstałe wskutek przekształcenia całych osobników w komórki rozrodcze. Wytwarzanie h. zachodzi u niektórych pierwotniaków (Protozoa co znaczy.
 • Co to jest Homogenat Definicja zmiażdżenia tkanki, używana w badaniach biochemicznych między innymi do oznaczania zawartości różnych substancji (na przykład hormonów słownik.
 • Co to jest Homing Definicja jako miejsce rozrodu, żerowania, zimowania albo odpoczynku; odnosi się do zachowań przejawianych na co dzień i do migracji sezonowych znaczenie.
 • Co to jest Homogamia Definicja kojarzenie się osobników o podobnych genotypach i fenotypach czym jest.
 • Co to jest Homogeniczny Definicja jednorodny. Zobacz także: homogenat co to jest.
 • Co to jest Homojotermia Definicja stałocieplność definicja.
 • Co to jest Adrenokortykotropowy Hormon Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Homologia Definicja wynikające z ich wspólnego pochodzenia w rozwoju osobniczym albo rodowym. H. może dotyczyć narządów, tkanek, struktur komórkowych albo słownik.
 • Co to jest Homozygota Definicja mający identyczne allele w jednej albo więcej parach genów. Literami AA oznaczany jest osobnik homozygotyczny w odniesieniu do dominującej znaczenie.
 • Co to jest Robert Hooke Definicja matematyk; w 1665 po raz pierwszy zaobserwował komórki dzięki wykorzystaniu prymitywnego mikroskopu świetlnego; wprowadził termin komórka czym jest.
 • Co to jest Juwenilny Hormon Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest hormon hamujący uwalnianie prolaktyny Definicja hormony zwierzęce definicja.
 • Co to jest hormon hamujący uwalnianie hormonu wzrostu Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest hormon pobudzający komórki interstycjalne Definicja hormony zwierzęce słownik.
 • Co to jest Melanotropowy Hormon Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest hormon uwalniający hormon luteinizujący Definicja hormony zwierzęce czym jest.
 • Co to jest hormon uwalniający hormon wzrostu Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Młodzieńczy Hormon Definicja hormony zwierzęce definicja.
 • Co to jest hormon uwalniający hormon dojrzewania pęcherzyków Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Somatotropowy Hormon Definicja hormony zwierzęce słownik.
 • Co to jest Tyreotropowy Hormon Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Roślinne Hormony Definicja regulatory wzrostu i rozwoju roślin czym jest.
 • Co to jest Wzrostu Hormon Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Henry Thomas Huxley Definicja z angielskiego: zoolog, paleontolog, fizjolog i filozof, obrońca teorii Darwina, prowadził badania nad pochodzeniem kręgowców definicja.
 • Co to jest Sorell Julian Huxley Definicja z angielskiego: biolog i poeta, autor licznych opracowań dotyczących rozwoju i teorii ewolucji co znaczy.
 • Co to jest Humoralny Definicja wewnątrzustrojowy; przestarzałe ustalenie odnoszone do aktywnych płynów ustrojowych, na przykład hormonów słownik.
 • Co to jest Hydratacja Definicja poprzez: a) powierzchnię cząstek koloidalnych; b) jony w roztworze wodnym; c) cząsteczki chemiczne wchodzące w reakcję z wodą znaczenie.
 • Co to jest Humus Definicja próchnica czym jest.
 • Co to jest Humifikacja Definicja mechanizm powstawania próchnicy w glebie pod wpływem oddziaływania mikroorganizmów na szczątki roślinne i zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Hybrydyzacja Definicja krzyżowanie definicja.
 • Co to jest Hydromeduza Definicja stułbiopławy co znaczy.
 • Co to jest Hydrogamia Definicja hydrofilia słownik.
 • Co to jest Hydrokortyzon Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Hydrochoria Definicja rozprzestrzenianie się za pośrednictwem wody generatywnych i wegetatywnych organów roślinnych wykorzystywanych do rozmnażania czym jest.
 • Co to jest Hydrofilia Definicja zapylenie za pośrednictwem wody. H. występuje u roślin zakwitających pod wodą co to jest.
 • Co to jest Hydrobiologia Definicja edukacja o organizmach wodnych i ich środowisku życia definicja.
 • Co to jest Hydrofobowość Definicja umiejętności wiązania cząsteczek wody na swojej powierzchni; dotyczy na przykład niepolarnych grup związków, takich jak białka, lipidy co znaczy.
 • Co to jest Hydrolazy Definicja enzymy słownik.
 • Co to jest Hydroponika Definicja bez gleby. W roztworze zanurzone są końce korzeni. Mechaniczne oparcie może stanowić dla roślin materiał bez zaangażowania: żwir, włókna znaczenie.
 • Co to jest Hydroliza Definicja jonowa - rozkład soli słabych zasad i mocnych kwasów pod wpływem jonów OH- albo soli słabych kwasów i mocnych zasad pod wpływem jonów OH czym jest.
 • Co to jest Hydrotropizm Definicja tropizmy co to jest.
 • Co to jest Hydrofobia Definicja unikanie wody charakterystyczne dla zwierząt sucholubnych. H. przejawiana jest na przykład poprzez wybrane pająki, jaszczurki, węże definicja.
 • Co to jest Haustorium Definicja albo korzenie roślin pasożytniczych albo półpasożytniczych, wykorzystywane do pobierania substancji pokarmowych z ciała żywiciela; 2 co znaczy.
 • Co to jest Heterogonia Definicja zwierząt bezkręgowych (między innymi u niektórych skorupiaków i owadów). W trakcie h. występują pokolenia rozmnażające się obupłciowo słownik.
 • Co to jest Herbicydy Definicja zwalczania chwastów. Niszczą całą roślinność (h. totalne) albo działają wybiórczo na niepożądane gatunki (h. selektywne). Mogą penetrować znaczenie.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Herbicydy, Heterogonia, Haustorium, Hydrofobia, Hydrotropizm, Hydroliza, Hydroponika, Hydrolazy, Hydrofobowość, Hydrobiologia, Hydrofilia, Hydrochoria opis.

Co to jest Herbicydy, Heterogonia, Haustorium, Hydrofobia wyjaśnienie.