heterozja definicja
Co to jest heterozja. Wyjaśnienie nad homozygotycznymi rodzicami, będąca efektem współdziałania.

Czy przydatne?

Co to jest heterozja

Co oznacza HETEROZJA: przewaga mieszańców nad homozygotycznymi rodzicami, będąca efektem współdziałania genów allelicznych (naddominacja) albo nieallelicznych (epistaza). H. występuje tylko w pokoleniu mieszańców i przejawia się między innymi wyższą wartością fenotypową cech, wyższą płodnością, odpornością na choroby. Na szeroką skalę sukces h. używany jest między innymi w hodowli roślin i w hodowli drobiu

Czym jest heterozja znaczenie w Słownik biologia H .

Co znaczy Heterotrofizm:
Słownik cudzożywność heterozja.
Co znaczy Humoralny:
Słownik wewnątrzustrojowy; przestarzałe ustalenie odnoszone do aktywnych płynów ustrojowych, na przykład hormonów heterozja.
Co znaczy Haploidalność:
Słownik występowania pojedynczej (haploidalnej) liczby chromosomów w komórce, zaznaczane jako 1n albo n w odróżnieniu do liczby diploidalnej (2n). Stosowane definicje: haploidalny chromosom, haploidalny heterozja.
Co znaczy Huxley Andrew Fielding:
Słownik z angielskiego: fizjolog, odkrywca systemów jonowych w procesach pobudzenia i przewodnictwa nerwowego, laureat Nagrody Nobla (1963 heterozja.
Co znaczy Higrofity:
Słownik na suszę, żyjące w warunkach wysokiej wilgotności powietrza i podłoża, nie będące jednak roślinami wodnymi. H. charakteryzują się słabym wykształceniem tkanek przewodzących wodę i tkanek heterozja.
  • Dodano:
  • Autor: