heterozja definicja
Co to jest heterozja. Wyjaśnienie nad homozygotycznymi rodzicami, będąca efektem współdziałania.

Czy przydatne?

Co to jest heterozja

Co oznacza HETEROZJA: przewaga mieszańców nad homozygotycznymi rodzicami, będąca efektem współdziałania genów allelicznych (naddominacja) albo nieallelicznych (epistaza). H. występuje tylko w pokoleniu mieszańców i przejawia się między innymi wyższą wartością fenotypową cech, wyższą płodnością, odpornością na choroby. Na szeroką skalę sukces h. używany jest między innymi w hodowli roślin i w hodowli drobiu

Czym jest heterozja znaczenie w Słownik biologia H .

Co znaczy Heterospermia:
Słownik drogach płciowych samicy rozwijają się w tym samym czasie zarodki powstałe wskutek zapłodnienia komórek jajowych nasieniem pochodzącym od różnych samców. H. jest sposobem rozrodu służącą między heterozja co to jest.
Co znaczy Homing:
Słownik do miejsca służącego jako miejsce rozrodu, żerowania, zimowania albo odpoczynku; odnosi się do zachowań przejawianych na co dzień i do migracji sezonowych. Dobrze wykształcony h. występuje między heterozja definicja.
Co znaczy Hemizygota:
Słownik komórkach somatycznych znajduje się tylko jeden allel danego genu. Przyczyną braku drugiego allelu jest brak chromosomu homologicznego albo jego części. Odpowiednikiem genów hemizygotycznych są geny heterozja co znaczy.
Co znaczy Hormon Juwenilny:
Słownik hormony zwierzęce heterozja słownik.
Co znaczy Hormon Uwalniający Kortykotropinę:
Słownik hormony zwierzęce heterozja znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: