higrofity definicja
Co to jest higrofity. Wyjaśnienie na suszę, żyjące w warunkach wysokiej wilgotności powietrza i.

Czy przydatne?

Co to jest higrofity

Co oznacza HIGROFITY: rośliny nieodporne na suszę, żyjące w warunkach wysokiej wilgotności powietrza i podłoża, nie będące jednak roślinami wodnymi. H. charakteryzują się słabym wykształceniem tkanek przewodzących wodę i tkanek mechanicznych. Mają słabo rozwinęty mechanizm korzeniowy. Spore i w miarę cienkie blaszki liściowe i stale otwarte aparaty szparkowe ułatwiają wydzielanie wody i transpirację. Do h. należą między innymi występujące w lasach tropikalnych begonie

Czym jest higrofity znaczenie w Słownik biologia H .

Co znaczy Homeostaza:
Słownik równowagi środowiska wewnętrznego organizmu (na przykład temperatury ciała, składu płynów ustrojowych), niezależnie od zmian warunków zewnętrznych; 2) zachowywanie równowagi między organizmem a higrofity.
Co znaczy Hipopus:
Słownik przetrwalnikowe odporne na działanie niekorzystnych warunków środowiskowych (niskiej temperatury i małej wilgotności), występujące w rozwoju niektórych roztoczy (Acari). H. nie pobiera pożywienia higrofity.
Co znaczy Haplofaza:
Słownik organizmów roślinnych i zwierzęcych, charakteryzujący się występowaniem w jądrach haploidalnej (n) liczby chromosomów, typowy dla komórek rozrodczych (z wyjątkiem niektórych pierwotniaków), u roślin higrofity.
Co znaczy Hormony Roślinne:
Słownik regulatory wzrostu i rozwoju roślin higrofity.
Co znaczy Homozygota:
Słownik organizm wielokomórkowy mający identyczne allele w jednej albo więcej parach genów. Literami AA oznaczany jest osobnik homozygotyczny w odniesieniu do dominującej cechy A, literami aa - h. w higrofity.
  • Dodano:
  • Autor: