hydrokortyzon definicja
Co to jest hydrokortyzon. Wyjaśnienie hormony zwierzęce. Co znaczy HYDROKORTYZON definicja.

Czy przydatne?

Co to jest hydrokortyzon

Co oznacza HYDROKORTYZON: hormony zwierzęce

Czym jest hydrokortyzon znaczenie w Słownik biologia H .

Co znaczy Hodowla:
Słownik zabiegów dokonywanych na ustalonych gatunkach zwierząt albo roślin, zmierzających do osiągnięcia postępu genetycznego i produkcyjnego; obejmuje utrzymanie, ocenę wartości, selekcję, dobór, kojarzenie hydrokortyzon.
Co znaczy Habituacja:
Słownik występująca u zwierząt, gdzie naturalne odruchy i formy zachowania nie posiadające wartości przystosowawczej (tzn. nie ułatwiające przeżycia) są wygaszane. Stosunkowo powtarzania się nowego bodźca hydrokortyzon.
Co znaczy Hemizygota:
Słownik komórkach somatycznych znajduje się tylko jeden allel danego genu. Przyczyną braku drugiego allelu jest brak chromosomu homologicznego albo jego części. Odpowiednikiem genów hemizygotycznych są geny hydrokortyzon.
Co znaczy Hydrofobowość:
Słownik brak powinowactwa do wody i umiejętności wiązania cząsteczek wody na swojej powierzchni; dotyczy na przykład niepolarnych grup związków, takich jak białka, lipidy. Zobacz także: hydrofilowość hydrokortyzon.
Co znaczy Hydrotaksje:
Słownik taksje hydrokortyzon.
  • Dodano:
  • Autor: