meduza definicja
Co to jest meduza. Wyjaśnienie stułbiopławów i krążkopławów ( parzydełkowce). W odróżnieniu do.

Czy przydatne?

Co to jest meduza

Co oznacza MEDUZA: forma życiowa stułbiopławów i krążkopławów ( parzydełkowce). W odróżnieniu do polipa m. jest wolno żyjąca i swobodnie unosi się w toni wodnej. Ciało m. jest kształtu parasolowatego. Między ektodermą a endodermą występuje silnie rozwinięta warstwa mezoglei. Górna część ciała to eksumbrella, dolna - subumbrella. Na obwodzie ciała znajdują się liczne czułki. U m. krążkopławów występują ropalia. U stułbiopławów uwypuklenie ektodermy tworzy tak zwany żagielek, ułatwiający poruszanie się w wodzie. Na spodzie ciała znajduje się otoczony ramionami wlot do jamy chłonąco-trawiącej. Jama ta rozgałęzia się na kanały, których zakończenia dochodzą do kanału okrężnego biegnącego krawędzią parasola ( układ pokarmowo-naczyniowy). Na brzegu parasola i na ramionach zlokalizowane są liczne parzydełka. M. rozmnaża się płciowo, jest rozdzielnopłciowa. Zapłodnienie dzieje się w wodzie, poza organizmem macierzystym. Tylko u nielicznych gatunków m. rozmnaża się na drodze bezpłciowej, poprzez pączkowanie. M. wchodzą w skład planktonu. Gonady niektórych gatunków są jadalne. Pośród gatunków charakteryzujących się większymi rozmiarami ciała znane są takie, których m. produkują jad mogący zagrażać życiu człowieka (na przykład występująca u wybrzeży Australii Chironex fleckeri). Zobacz także: strobila, przemiana pokoleń u zwierząt

Czym jest meduza znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Makroelementy:
Słownik konieczne do życia, wymagane w sporych ilościach dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu. U roślin zapotrzebowanie na m. przewyższa 0,05% suchej masy, u zwierząt dzienne zapotrzebowanie meduza.
Co znaczy Macica:
Słownik układu rozrodczego ssaków, gdzie zachodzi postęp zarodka (zarodków). M. ssaków powstaje z połączonego końcowego odcinka przewodów Mllera (jajowodów) o silnie umięśnionych ścianach. W zależności od meduza.
Co znaczy Migdałki:
Słownik węzły limfatyczne ( układ limfatyczny) leżące w rejonie j. ustnej i gardła kręgowców meduza.
Co znaczy Mutacje Genowe:
Słownik wewnątrz pojedynczego genu. M.g. polegają na zmianach sekwencji DNA tworzącego gen. Do m.g. zaliczamy tranzycję (wymiana nukleotydu purynowego na inny purynowy albo pirymidynowego na inny meduza.
Co znaczy Mikroelementy:
Słownik występujące w organizmach żywych w ilościach kilku albo kilkunastu mg na 1 kg suchej masy. Należą do nich bor, cynk, mangan, miedź, molibden i żelazo. Z reguły stanowią one składnik koenzymów meduza.
  • Dodano:
  • Autor: