mesozoa definicja
Co to jest Mesozoa. Wyjaśnienie bezkręgowców (głowonogów). Jedne z najprostszych zwierząt.

Czy przydatne?

Co to jest Mesozoa

Co oznacza MESOZOA: 1) pasożyty bezkręgowców (głowonogów). Jedne z najprostszych zwierząt komórkowych, których ciało złożona jest z pojedynczej komórki osiowej (będącej komórką rozrodczą) i otaczającej ją jednej warstwy komórek somatycznych. Ich cykl postępowy jest bardzo skomplikowany i nie do końca poznany; 2) dwuwarstwowce beztkankowce (Ahistozoa)

Czym jest Mesozoa znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Martwica:
Słownik życiowych określonej partii komórek wchodzących w skład żywego organizmu. Dotyczyć może części komórek, tkanki albo całego narządu. Najczęściej odnotowywanymi powodami m. są niedokrwienie, zakażenia mesozoa.
Co znaczy Miosepta:
Słownik przegroda zbudowana z tkanki łącznej, oddzielająca poszczególne miomery mesozoa.
Co znaczy Mikrogametangium:
Słownik gametangium mesozoa.
Co znaczy Mejoza Postgamiczna:
Słownik mejoza zachodząca bezpośrednio po połączeniu gamet w zygotę. Charakterystyczna dla haplontów - występuje u przedstawicieli wiciowców (Flagellata) i zarodnikowców (Sporozoa) i u roślin mesozoa.
Co znaczy Makrofagi:
Słownik ciałek krwi. Powstają z monocytów ( krew). Są szeroko rozprzestrzenione w tkankach. Mają umiejętność pochłaniania bakterii, resztek komórkowych i innych drobin na drodze fagocytozy. Do m. należą mesozoa.
  • Dodano:
  • Autor: