mitochondrium definicja
Co to jest mitochondrium. Wyjaśnienie występująca u wszystkich eukariontów, odpowiedzialna za.

Czy przydatne?

Co to jest mitochondrium

Co oznacza MITOCHONDRIUM: organella komórkowa występująca u wszystkich eukariontów, odpowiedzialna za produkcję energii dla komórki. M. są strukturami autonomicznymi, bo posiadają swoje DNA i RNA. M. mają dwie błony cytoplazmatyczne. Błona wewnętrzna tworzy fałdy, zw. grzebieniami mitochondrialnymi. Wnętrze m. wypełnia bezpostaciowa substancja, zw. matriks mitochondrialną, gdzie znajduje się genofor i rybosomy. W matriks przebiega cykl Krebsa, z kolei na grzebieniach zachodzi przepływ elektronów poprzez łańcuch oddechowy

Czym jest mitochondrium znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Metamorfoza:
Słownik przeobrażenie mitochondrium.
Co znaczy Mutacje Genowe:
Słownik wewnątrz pojedynczego genu. M.g. polegają na zmianach sekwencji DNA tworzącego gen. Do m.g. zaliczamy tranzycję (wymiana nukleotydu purynowego na inny purynowy albo pirymidynowego na inny mitochondrium.
Co znaczy Miofibryle:
Słownik 1) tkanka mięśniowa; 2) występujące u pierwotniaków (Protozoa) białkowe włókienka, obdarzone zdolnością kurczenia się, wchodzące w skład organelli ruchu mitochondrium.
Co znaczy Makroelementy:
Słownik konieczne do życia, wymagane w sporych ilościach dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu. U roślin zapotrzebowanie na m. przewyższa 0,05% suchej masy, u zwierząt dzienne zapotrzebowanie mitochondrium.
Co znaczy Moszna:
Słownik worek skórny otaczający jądra, występujący w okolicach krocza u samców większości ssaków mitochondrium.
  • Dodano:
  • Autor: