varola most definicja
Co to jest most Varola. Wyjaśnienie mózg. Co znaczy VAROLA MOST definicja.

Czy przydatne?

Co to jest most Varola

Co oznacza MOST VAROLA: mózg

Czym jest most Varola znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Metameria:
Słownik zwierząt podział ciała wzdłuż podłużnej osi na odcinki zw. metamerami, segmentami albo członami. Może występować poprzez całe życie albo tylko w określonym stadium rozwojowym. M. może być zupełna most varola.
Co znaczy Mostek Chromosomowy:
Słownik mostek złączający bieguny wrzeciona podziałowego w anafazie mitozy i mejozy, utworzony poprzez włókna chromosomowe połączone z chromosomami dicentrycznymi (posiadającymi dwa centromery most varola.
Co znaczy Monoglicerydy:
Słownik tłuszcze most varola.
Co znaczy Makrosporofil:
Słownik sporofile most varola.
Co znaczy Mezosom:
Słownik występujące u prokariontów produkowane poprzez błonę komórkową wpuklenia pełniące najprawdopodobniej rolę centrów energetycznych most varola.
  • Dodano:
  • Autor: