mrna definicja
Co to jest mRNA. Wyjaśnienie kwas rybonukleinowy. Co znaczy MRNA definicja.

Czy przydatne?

Co to jest mRNA

Co oznacza MRNA: kwas rybonukleinowy

Czym jest mRNA znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Miksocel:
Słownik jama ciała stawonogów (Arthropoda), pratchawców (Onychophora), wrzęch (Pentastomida) i niesporczaków (Tardigrada); powstaje w rozwoju zarodkowym poprzez połączenie blastocelu i celomy mrna.
Co znaczy Mezosom:
Słownik występujące u prokariontów produkowane poprzez błonę komórkową wpuklenia pełniące najprawdopodobniej rolę centrów energetycznych mrna.
Co znaczy Mutacje:
Słownik dziedziczne zmiany materiału genetycznego. Zależnie od poziomu organizacji materiału genetycznego, na którym zachodzą m., wyróżniono m. genowe, m. chromosomowe ( aberracje chromosomowe) i m. genomowe mrna.
Co znaczy Metaksylem:
Słownik drewno mrna.
Co znaczy Melanofory:
Słownik 1) melanina; 2) chromatofory mrna.
  • Dodano:
  • Autor: