mutagen definicja
Co to jest mutagen. Wyjaśnienie chemiczne i fizyczne powodujące powiększenie częstości mutacji. Do.

Czy przydatne?

Co to jest mutagen

Co oznacza MUTAGEN: wszystkie czynniki chemiczne i fizyczne powodujące powiększenie częstości mutacji. Do m. należą między innymi promieniowanie jonizujące, ultrafioletowe, rentgenowskie, wysoka temperatura, formaldehyd, kwas fosforawy i azotawy

Czym jest mutagen znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Makroglej:
Słownik tkanka glejowa mutagen.
Co znaczy Mezosom:
Słownik występujące u prokariontów produkowane poprzez błonę komórkową wpuklenia pełniące najprawdopodobniej rolę centrów energetycznych mutagen.
Co znaczy Metaplazja:
Słownik zdarzenie przekształcania się komórek albo tkanek w komórki albo tkanki o odmiennej budowie i funkcji, zachodzi na przykład w czasie przekształcania się tkanki łącznej w chrzęstną mutagen.
Co znaczy Myrmekochoria:
Słownik zoochoria mutagen.
Co znaczy Makromutacje:
Słownik mutacje opierające na jednoczesnej zmianie wielu cech organizmu. M. pociągają za sobą zmianę kierunku ewolucji. Konsekwencją m. jest wykształcenie się nowego taksonu mutagen.
  • Dodano:
  • Autor: