bezkręgowców pokarmowy układ definicja
Co to jest układ pokarmowy bezkręgowców. Wyjaśnienie wykorzystywanych do pobierania, rozdrabniania.

Czy przydatne?

Co to jest układ pokarmowy bezkręgowców

Co oznacza UKŁAD POKARMOWY BEZKRĘGOWCÓW: zespół narządów wykorzystywanych do pobierania, rozdrabniania, transportu, trawienia iwchłaniania pokarmów. U pierwotniaków (Protozoa) rolę układu pokarmowego pełnią wodniczki trawienne, wsposób uporządkowany krążące po komórce. Uorzęsków występują organelle wykorzystywane do pobierania pokarmu: perystom (peristom) i cytostom, atakże miejsca wydalania nie strawionych cząstek (cytopyge). Ugąbek rolę układu pokarmowego pełni spongocel, którego funkcją jest tylko rozprowadzanie pokarmu, trawienie jest typowo wewnątrzkomórkowe. Dopiero parzydełkowce trawią wyłącznie zewnątrzkomórkowo iposiadają układ pokarmowy wścisłym znaczeniu tego terminu. Ujamochłonów za otworem gębowym otwiera się niedrożna, obszerna jama chłonąco-trawiąca (u stułbiopławów ma kształt prostego worka, ukrążkopławów podzielona jest na cztery komory, aukoralowców zróżnicowana na ektodermalny przełyk ipodzieloną różnymi przegrodami część trawiącą). Upłazińców, podobnie jak uparzydełkowców, układ pokarmowy nie jest drożny, tzn. iż otwór gębowy pełni również funkcje odbytu. Tasiemce nie mają układu pokarmowego, apokarm przenika na zasadzie endoosmozy. Uwirków iprzywr układ pokarmowy zróżnicowany jest na część doprowadzającą - przełyk igardziel - i rozgałęzione jelito, wktórym następuje trawienie iwchłanianie pokarmu. również tutaj brak odbytu. Począwszy od obleńców, układ pokarmowy jest drożny. Wyróżnić wnim można otwór gębowy, gardziel, przełyk (jelito przednie), żołądek (jelito środkowe itylne) i odbyt. Właściwą część trawiącą stanowi jelito środkowe. Upierścienic wgardzieli występują gruczoły ślinowe, ponadto uzbrojona jest ona wchitynowe zęby imoże być wysuwana na zewnątrz. Za przełykiem leży wole i jeden albo kilka żołądków mięsistych. Gatunki odżywiające się okresowo (na przykład pijawki) mają boczne uchyłki jelita środkowego, magazynujące pokarm. Skąposzczety iwieloszczety po stronie grzbietowej wjelicie środkowym mają tak zwany tyflosolis (podłużny fałd, zwiększający powierzchnię trawiącą). Umięczaków otwór gębowy prowadzi do gardzieli zjęzykiem pokrytym chitynową tarką (radulą). Do gardzieli uchodzą gruczoły ślinowe, ado jelita środkowego wielki gruczoł wątrobowy. Dla skorupiaków ipajęczaków charakterystyczne są spore gruczoły trzustkowo-wątrobowe uchodzące do jelita środkowego. Produkują one sporo enzymów trawiennych. Skorupiaki wyższe (Malacostraca) mają tak zwany żołądek żujący - narząd ten wysłany jest chitynowymi listwami izębami. Pajęczaki pobierają wyłącznie pokarm płynny iwzwiązku ztym mają tak zwany żołądek ssący. Uwielu grup pajęczaków do tylnej części jelita środkowego uchodzą cewki Malpighiego. Układ pokarmowy owadów ma budowę typową dla stawonogów - złożona jest zentodermalnego jelita środkowego iwysłanych kutykulą entodermalnych: jelita przedniego itylnego. Wymienione trzy zasadnicze odcinki układu pokarmowego wposzczególnych ekipach owadów ulegają morfologicznemu ifunkcjonalnemu zróżnicowaniu. Uowadów brak wątroby (gruczołu wątrobowego). Na granicy jelita środkowego itylnego uchodzą cewki Malpighiego. Budowa icałkowita długość tego układu jest bardzo różna wposzczególnych ekipach bezkręgowców. Zasadniczo długość zależy od typu przyjmowanego pokarmu. Gdy pokarm zawiera niewiele substancji odżywczych albo jest trudny do strawienia, układ ten jest odpowiednio dłuższy. Koprofagi (organizmy żywiące się odchodami zwierząt), takie jak poświętnik czczony czy żuk gnojowy, mają układ pokarmowy do 15 razy dłuższy od długości ciała

Czym jest układ pokarmowy bezkręgowców znaczenie w Słownik biologia U .

Co znaczy Układ Buforujący:
Słownik roztwór buforujący układ pokarmowy bezkręgowców co to jest.
Co znaczy Ucho:
Słownik irównowagi kręgowców. Złożona jest zu. zewnętrznego, występującego tylko ussaków, u. środkowego iu. wewnętrznego. Wskład u. zewnętrznego wchodzi małżowina uszna iprzewód słuchowy zewnętrzny układ pokarmowy bezkręgowców definicja.
Co znaczy Układ Naczyniowy:
Słownik układ krwionośny układ pokarmowy bezkręgowców co znaczy.
Co znaczy Układ Pseudohemalny:
Słownik mechanizm kanałów przylegających do układu nerwowego szkarłupni (Echinodermata), jest on połączony z celomą iwypełniony płynem, za którego pośrednictwem następuje odżywianie komórek nerwowych układ pokarmowy bezkręgowców słownik.
Co znaczy Układ Srebrochłonny:
Słownik układ nerwowy bezkręgowców układ pokarmowy bezkręgowców znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: