zalążek definicja
Co to jest zalążek. Wyjaśnienie zarodnia) roślin nasiennych. Z. złożona jest zośrodka, który.

Czy przydatne?

Co to jest zalążek

Co oznacza ZALĄŻEK: makrosporangium ( zarodnia) roślin nasiennych. Z. złożona jest zośrodka, który odpowiada makrosporangium paprotników różnozarodnikowych, otoczonego jedną (u nagonasiennych) albo dwiema osłonkami (u okrytonasiennych). Zjednej zkomórek ośrodka powstaje komórka macierzysta makrospor, która wwyniku podziałów mitotycznych wytwarza cztery makrospory. Trzy spośród stworzonych makrospor zanikają, z kolei czwarta rozwija się, tworząc makrogametofit, którym jest woreczek zalążkowy. Osłonki z. wyrastają zjego nasady, zw. chalazą. Na biegunie przeciwległym do chalazy znajduje się okienko, a więc mikropyle, będące kanałem wosłonkach zalążka

Czym jest zalążek znaczenie w Słownik biologia Z .

Co znaczy Zapylenie:
Słownik na znamieniu słupka roślin okrytonasiennych albo na zalążku nagonasiennych. Wzależności od pochodzenia pyłku wyróżnia się samopylność ( samozapylenie) i obcopylność. Pyłek może być przenoszony zalążek.
Co znaczy Zarodek:
Słownik iniezdolny do samodzielnego życia organizm powstający zzapłodnionej komórki jajowej albo wefekcie partenogenezy. Z. rozwija się wewnątrz osłon jajowych albo wewnątrz organizmu matki do momentu zalążek.
Co znaczy Zmienność:
Słownik między osobnikami (z. indywidualna, a więc osobnicza, wprzypadku osobników należących do tej samej populacji - z. wewnątrzpopulacyjna) lub pomiędzy populacjami należącymi do tego samego gatunku (z zalążek.
Co znaczy Zasada Założyciela:
Słownik zgodnie zktórą populacja powstająca znielicznej ekipy osobników (założycieli), jakie opanowały nowe siedlisko, na przykład wyspę albo nowy dla danego gatunku ląd, może pod względem składu zalążek.
Co znaczy Zarodziec:
Słownik pasożytnicze pierwotniaki ztypu zarodnikowców (Sporozoa), które pasożytują wczerwonych krwinkach gadów, ptaków issaków. Wybrane gatunki, na przykład P. vivax i P. malariae, powodują jedną zalążek.
  • Dodano:
  • Autor: