delta definicja
Słownik Delta definicja. Czym jest osadów poprzez nią naniesionych, pocięty jej rozgałęzieniami.

Czy przydatne?

Definicja Delta

Co oznacza DELTA: 1. region u ujścia rzeki do morza albo jeziora utworzony z osadów poprzez nią naniesionych, pocięty jej rozgałęzieniami, mający zazwyczaj kształt trójkąta; 2. układ skrzydeł w kształcie zbliżonym do trójkąta równoramiennego służący w samolotach przydźwiękowych i naddźwiękowych

Czym jest Delta znaczenie w Słownik wyrazy D .

Co znaczy Drachma:
Słownik rozpowszechniona w starożytnej Grecji w krajach Azji Zach. i w Kartaginie, aktualnie jednostka monetarna w Grecji równa stu leptom; 2. jednostka masy albo objętości w angielskich i amerykańskich delta.
Co znaczy Deskrypcja:
Słownik 1. opis, opisanie; 2. w logice wyrażenie nie będące imieniem własnym, mające jeden albo więcej desygnatów delta.
Co znaczy Dół:
Słownik gdzie grzebie się zmarłych; 2. zagłębienie w ciele, w szkielecie człowieka albo zwierzęcia; 3. niższa lub najniższa część czegoś, miejsce niżej położone; 4. niskie tony głosu śpiewaka; 5. najniższe delta.
Co znaczy Dymek:
Słownik 1. mała smuga dymu; 2. zamglenie obrazu na kliszy fotograficznej, spowodowane rozkładem soli srebra delta.
Co znaczy Druczek:
Słownik 1. małe, drobne litery drukowane; 2. blankiet, formularz urzędowy; 3. małe wydawnictwo, broszurka, ulotka delta.
  • Dodano:
  • Autor: