destrukt definicja
Słownik DESTRUKT definicja. Czym jest egzemplarz książki albo czasopisma uszkodzony w stopniu.

Czy przydatne?

Definicja Destrukt

Co oznacza DESTRUKT: 1. pieniądz papierowy zniszczony, wycofywany z obiegu; 2. egzemplarz książki albo czasopisma uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym włączenie go do zbioru

Czym jest Destrukt znaczenie w Słownik wyrazy D .

Co znaczy Determinacja:
Słownik postanowienie, stanowczość, zdecydowanie; 2. bierne poddanie się wypadkom; rezygnacja; 3. w filozofii: uwarunkowanie przyczynowe, wyznaczenie, ostateczne określenie; 4. w logice: ograniczenie destrukt co to jest.
Co znaczy Dymek:
Słownik 1. mała smuga dymu; 2. zamglenie obrazu na kliszy fotograficznej, spowodowane rozkładem soli srebra destrukt definicja.
Co znaczy Drużba:
Słownik 1. mężczyzna, zazwyczaj rówieśnik pana młodego, towarzyszący mu do ślubu; 2. życzliwość, przyjaźń destrukt co znaczy.
Co znaczy Dominować:
Słownik 1. przeważać, górować nad czymś; 2. skończyć zakładanie min destrukt słownik.
Co znaczy Dominanta:
Słownik zasadnicza właściwość czegokolwiek, obiekt wybijający się, panujący; 2. w statystyce wartość cechy, która w danej próbie występuje najczęściej albo w najwyższym stopniu prawdopodobna wartość zmiennej destrukt znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: