detonować definicja
Słownik Detonować definicja. Czym jest 1. wybuchać, eksplodować; 2. grać dźwięki nieczysto - zbyt.

Czy przydatne?

Definicja Detonować

Co oznacza DETONOWAĆ: 1. wybuchać, eksplodować; 2. grać dźwięki nieczysto - zbyt wysoko albo za nisko

Czym jest Detonować znaczenie w Słownik wyrazy D .

Co znaczy Dur:
Słownik 1. dolegliwość, tyfus; 2. dawniej zamroczenie umysłu, odurzenie, obłęd; 3. skala diatoniczna, gama, tonacja, oparta na wielkiej tercji detonować.
Co znaczy Deskrypcja:
Słownik 1. opis, opisanie; 2. w logice wyrażenie nie będące imieniem własnym, mające jeden albo więcej desygnatów detonować.
Co znaczy Delfin:
Słownik drapieżny z rzędu waleni; 2. styl w pływaniu zbliżony do motylka, opierający na jednoczesnym wyrzucie rąk powyżej wodę naprzód i wahadłowym ruchu nóg; 3. motyw dekoracyjny wyobrażający zwierzę detonować.
Co znaczy Druh:
Słownik 1. człowiek pozostający z kim w bliskich serdecznych relacjach, człowiek życzliwy komu; 2. członek organizacji harcerskiej detonować.
Co znaczy Dramat:
Słownik zasadniczych rodzajów twórczości literackiej, utwór literacki o charakterze fabularnym, przedstawiający wydarzenia i wypowiedzi bohaterów bezpośrednio w działaniu i dialogu, przeznaczony w zasadzie detonować.
  • Dodano:
  • Autor: