dystynkcja definicja
Słownik Dystynkcja definicja. Czym jest godność osoby, która je nosi. Co oznacza Dystynkcja słownik.

Czy przydatne?

Definicja Dystynkcja

Co oznacza DYSTYNKCJA: 1. wytworny sposób bycia; 2. odznaki wskazujące na rangę, godność osoby, która je nosi

Czym jest Dystynkcja znaczenie w Słownik wyrazy D .

Co znaczy Demonstracja:
Słownik zbiorowe (zazwyczaj pochód), zebranie mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemu opinii publicznej; 2. publiczne okazywanie uczuć, postawy wobec kogo albo czego poprzez jednostkę albo grupę dystynkcja.
Co znaczy Dola:
Słownik 1. los przypadający komuś w udziale; 2. część przypadająca na kogoś z podziału zdobyczy, zarobionych razem pieniędzy itp dystynkcja.
Co znaczy Dualizm:
Słownik okolicy siebie dwóch odrębnych zjawisk, tendencji, zasad, pierwiastków; 2. pogląd zakładający istnienie w rzeczywistości dwu odrębnych i niezależnych od siebie pierwiastków: materii i ducha, dobra i dystynkcja.
Co znaczy Depresja:
Słownik przygnębienie i zahamowanie czynności psychicznych występujące w psychozach; 2. etap cyklu koniunkturalnego, następująca po kryzysie; charakteryzuje się brakiem popytu na wyroby, niskim poziomem cen dystynkcja.
Co znaczy Destrukt:
Słownik 1. pieniądz papierowy zniszczony, wycofywany z obiegu; 2. egzemplarz książki albo czasopisma uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym włączenie go do zbioru dystynkcja.
  • Dodano:
  • Autor: