entropia definicja
Słownik Entropia definicja. Czym jest nieuporządkowania; 2. w teorii informacji odpowiednik każdego.

Czy przydatne?

Definicja Entropia

Co oznacza ENTROPIA: 1. miara nieokreśloności, chaotyczności, stopnia nieuporządkowania; 2. w teorii informacji odpowiednik każdego rozkładu prawdopodobieństwa równy średniej wartości (z przeciwnym znakiem) logarytmu funkcji rozkładu; 3. w termodynamice rozmiar równa sumie ilorazów porcji ciepła pobranych poprzez układ w procesie odwracalnym

Czym jest Entropia znaczenie w Słownik wyrazy E .

Co znaczy Elipsa:
Słownik jeden z przekrojów stożka, krzywa płaska zamknięta, gdzie suma odległości każdego punktu od danych dwóch punktów (ognisk) jest wielkością stałą; 2. opuszczenie w zdaniu wyrazu albo wyrazów entropia.
Co znaczy Elita:
Słownik wyróżniająca się albo uprzywilejowana w relacji do reszty społeczeństwa z racji na posiadanie pewnych cech albo dóbr cenionych społecznie; 2. wysoko kwalifikowany materiał nasienny roślin uprawnych entropia.
Co znaczy Ewolucja:
Słownik przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów bardziej złożonych albo doskonalszych; 2. mechanizm przekształcania się organizmów w zmiennych warunkach środowiska, opierający na powstawaniu i utrwalaniu entropia.
Co znaczy Ekspres:
Słownik 1. pospieszna przesyłka pocztowa; 2. pociąg pospieszny stający tylko na sporych stacjach; 3. urządzenie do kawy entropia.
Co znaczy Elewacja:
Słownik ściana budynku wspólnie z występującymi na niej elementami architektonicznymi i wystrojem, określona wg stron świata albo otoczenia; 2. rysunek architektoniczny, stanowiący rzut prostopadły budynku entropia.
  • Dodano:
  • Autor: