entropia definicja
Słownik ENTROPIA definicja. Czym jest nieuporządkowania; 2. w teorii informacji odpowiednik każdego.

Czy przydatne?

Definicja Entropia

Co oznacza ENTROPIA: 1. miara nieokreśloności, chaotyczności, stopnia nieuporządkowania; 2. w teorii informacji odpowiednik każdego rozkładu prawdopodobieństwa równy średniej wartości (z przeciwnym znakiem) logarytmu funkcji rozkładu; 3. w termodynamice rozmiar równa sumie ilorazów porcji ciepła pobranych poprzez układ w procesie odwracalnym

Czym jest Entropia znaczenie w Słownik wyrazy E .

Co znaczy Elewator:
Słownik zbożowy zaopatrzony w urządzenia do mechanicznego przenoszenia, wietrzenia, suszenia, sortowania ziarna; spichrz zbożowy; 2. pionowy przenośnik kubełkowy do przeładowywania materiałów sypkich entropia co znaczy.
Co znaczy Ekumena:
Słownik 1. region stale zamieszkany i wyzyskiwany gospodarczo poprzez człowieka; 2. państwa greckie, region cesarstwa bizantyjskiego entropia krzyżówka.
Co znaczy Etiuda:
Słownik założeniach dydaktycznych, przeznaczony do ćwiczeń w celu nabycia biegłości technicznej w grze instrumentalnej albo w śpiewie; 2. ćwiczenie mające na celu doskonalenie stylu literackiego, gry entropia co to jest.
Co znaczy Ekspedycja:
Słownik zorganizowana w określonym celu; 2. dział w niektórych instytucjach zajmujący się przyjmowaniem i wysyłaniem towarów, papierów urzędowych, pism i tym podobne; 3. wysyłanie, wyprawianie kogoś albo entropia słownik.
Co znaczy Eparchia:
Słownik 1. w starożytności prowincja albo kolonia grecko rzymska; 2. w kościele greckowschodnim prowincja kościelna, odpowiednik diecezji w Kościele rzymskokatolickim entropia czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: