entropia definicja
Słownik Entropia definicja. Czym jest nieuporządkowania; 2. w teorii informacji odpowiednik każdego.

Czy przydatne?

Definicja Entropia

Co oznacza ENTROPIA: 1. miara nieokreśloności, chaotyczności, stopnia nieuporządkowania; 2. w teorii informacji odpowiednik każdego rozkładu prawdopodobieństwa równy średniej wartości (z przeciwnym znakiem) logarytmu funkcji rozkładu; 3. w termodynamice rozmiar równa sumie ilorazów porcji ciepła pobranych poprzez układ w procesie odwracalnym

Czym jest Entropia znaczenie w Słownik wyrazy E .

Co znaczy Era:
Słownik 1. moment zapoczątkowany jakimś doniosłym wydarzeniem, od którego niekiedy liczono lata; 2. jeden z pięciu ogromnych odcinków czasu, na jakie geologia dzieli historię Ziemi entropia.
Co znaczy Etiuda:
Słownik założeniach dydaktycznych, przeznaczony do ćwiczeń w celu nabycia biegłości technicznej w grze instrumentalnej albo w śpiewie; 2. ćwiczenie mające na celu doskonalenie stylu literackiego, gry entropia.
Co znaczy Egzotyk:
Słownik 1. element, roślina albo zwierzę pochodzące z państw egzotycznych; 2. okruch skalny niezwiązany genetycznie z osadem, gdzie występuje entropia.
Co znaczy Eksploatacja:
Słownik 1. stosowanie czegoś w sposób racjonalny; 2. wydobywanie bogactw naturalnych; 3. użytkowanie urządzeń, maszyn wedle ich przeznaczeniem; 4. max. stosowanie kogoś albo czegoś entropia.
Co znaczy Efektor:
Słownik wykonawczy, na przykład mięsień, gruczoł w organizmie, pobudzany albo hamowany poprzez impulsy nerwowe; 2. podukład spełniający w układzie cybernetycznym zadanie oddziaływania na środowisko, gdzie entropia.
  • Dodano:
  • Autor: