ilustracja definicja
Słownik ILUSTRACJA definicja. Czym jest tym podobne dodana do tekstu, stanowiąca jego objaśnienie.

Czy przydatne?

Definicja Ilustracja

Co oznacza ILUSTRACJA: 1. reprodukcja fotografii, rysunku, dzieła malarskiego i tym podobne dodana do tekstu, stanowiąca jego objaśnienie, uzupełnienie albo ozdobę; 2. materiał faktograficzny, przykładowy, dokumentacyjny i tym podobne , wykorzystywany do wyjaśnienia, unaocznienia, zobrazowania, odtworzenia czegoś

Czym jest Ilustracja znaczenie w Słownik wyrazy I .

Co znaczy Impuls:
Słownik działania, pobudka wewnętrzna; 2. przebieg zmian wielkości fizycznej (na przykład napięcia elektrycznego) różniącej się od zera pośrodku bardzo krótkiego czasu; 3. krótkotrwały stan czynny ilustracja co znaczy.
Co znaczy Idylla:
Słownik zmącone, pogodne, spokojne, beztroskie życie; 2. utwór poetycki, zazwyczaj o charakterze liryczno opisowym, przedstawiający w sposób wyidealizowany uroki życia wiejskiego, zawierający najczęściej ilustracja krzyżówka.
Co znaczy Indukcja:
Słownik rozumowanie opierające na wyprowadzaniu wniosków ogólnych z przesłanek będących szczególnymi przypadkami tych wniosków; 2. w naukach empirycznych sposób badawcza prowadząca do uogólnień na podstawie ilustracja co to jest.
Co znaczy Iluminacja:
Słownik oświetlenie; 2. ozdoba rysunkowa książki niezwiązana tematycznie z treścią utworu; 3. wykonana ręcznie artystyczna, barwna ilustracja tekstu rękopiśmiennego, charakterystyczna w szczególności dla ilustracja słownik.
Co znaczy Implozja:
Słownik 1. gwałtowne zgniecenie naczynia próżniowego wywołane ciśnieniem powietrza z zewnątrz; 2. startowy okres artykulacji spółgłosek zwartych ilustracja czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: