rozrzut definicja
Słownik Rozrzut definicja. Czym jest rozmieszczenie czegoś w pewnych odstępach, układ, sposób.

Czy przydatne?

Definicja Rozrzut

Co oznacza ROZRZUT: 1. rozrzucenie, rozrzucanie czegoś w różne strony, rozmieszczenie czegoś w pewnych odstępach, układ, sposób ułożenia; 2. rozmieszczenie punktów trafiania następnych pocisków z broni palnej albo bomb na pewnej powierzchni, spowodowane wieloma powodami, na przykład z samą bronią, jakością amunicji, warunkami atmosferycznymi

Czym jest Rozrzut znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Rów:
Słownik wykopany w ziemi, przekop; 2. podłużne zagłębienie terenu powstałe w konsekwencji działania sił przyrody; 3. głęboki wykop z nasypem chroniący na linii obstrzału przed ogniem nieprzyjacielskim i rozrzut.
Co znaczy Refleksja:
Słownik zastanowienie, zastanawianie się, rozmyślanie nad czymś, rozważanie połączone z analizowaniem czegoś; 2. w filozofii idealistycznej poznanie skierowane na podmiot poznający, mające swe źródło w rozrzut.
Co znaczy Ramiączko:
Słownik 1. plisa, taśma przytrzymująca na ramionach halkę, stanik i tym podobne; 2. przyrząd drewniany, metalowy albo z tworzywa sztucznego, mający kształt ramion, z haczykiem w ciągu, do wieszania ubrania rozrzut.
Co znaczy Repryza:
Słownik powtórzenie przebiegu pierwszego odcinka utworu o formie sonatowej; 2. krótka scenka z zakresu małych form cyrkowych, odgrywana zazwyczaj pomiędzy kolejnymi numerami programu, w okresie porządkowania rozrzut.
Co znaczy Rozbiór:
Słownik badanie, rozważanie czegoś, badanie; 2. zniweczenie bytu politycznego państwa opierające na podziale jego obszaru na części i włączeniu w granice krajów zewnętrznych; 3. rozłożenie czegoś na części rozrzut.
  • Dodano:
  • Autor: