stosunek definicja
Słownik Stosunek definicja. Czym jest pojęciami i tym podobne, zestawionymi ze sobą; 2. odnoszenie.

Czy przydatne?

Definicja Stosunek

Co oznacza STOSUNEK: 1. zależność, związek pomiędzy wieloma rzeczami, osobami, pojęciami i tym podobne, zestawionymi ze sobą; 2. odnoszenie się do kogoś albo czegoś, sposób bycia, zachowania się względem kogoś albo czegoś, traktowanie kogoś, czegoś; 3. łączność, obcowanie, kontakty z kimś, z czymś; 4. znajomości z osobami wpływowymi; 5. okoliczności, warunki, w jakich się żyje, w jakich się coś dzieje; 6. nie zalegalizowane współżycie fizyczne z osobą płci odmiennej; 7. akt spółkowania; 8. iloraz, otrzymany z podzielenia dwóch liczb albo dwóch wielkości należących do danego zbioru liczb albo wielkości

Czym jest Stosunek znaczenie w Słownik wyrazy S .

Co znaczy Strzemiączko:
Słownik dołu spodni, zakładane pod stopę, zapobiegające podciąganiu się nogawki w górę; 2. jedna z trzech kosteczek słuchowych ssaków i człowieka, łącząca się z kowadełkiem, zamykająca otwór okienka owalnego stosunek.
Co znaczy Szkot:
Słownik 1. dawna moneta polska, mająca wartość dwóch groszy srebrnych; 2. róg żagla; 3. człowiek narodowości szkockiej stosunek.
Co znaczy Stójka:
Słownik służące na przykład jako kara w hitlerowskich obozach koncentracyjnych; 2. kołnierzyk stojący, w koszulach męskich dolna część kołnierzyka, przylegająca do szyi; 3. zatrzymanie się psa myśliwskiego stosunek.
Co znaczy Strużka:
Słownik 1. mała struga, strumyk; 2. drobne kawałki drewna, przerabiane na masę celulozową, płyty pilśniowe itp stosunek.
Co znaczy Studium:
Słownik edukacja na wyższej uczelni, studiowanie; 2. badanie naukowe, robota badawcza; 3. rozprawa, dzieło, opracowanie naukowe poświęcone określonemu tematowi; 4. dział, wydział wyższej uczelni albo stosunek.
  • Dodano:
  • Autor: