semafor starosta substytucja definicja
Semafor, Starosta, Substytucja, Szkoła, Szopka, Sadz, Stroić, Stoper, Schodzić, Sublimacja, Stawka.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego S

 • Znaczenie Spinacz Pisownia wykorzystywany do spinania, łączenia czegoś, w szczególności przyrząd do spinania papieru mający postać wygiętego drutu albo podłużnej co to jest.
 • Znaczenie Schnąć Pisownia 1. stawać się suchym; 2. o roślinach: więdnąć, obumierać, usychać; 3. gwałtownie tracić na wadze, chudnąć, mizernieć definicja.
 • Znaczenie Skarbniczka Pisownia 1. kobieta skarbnik; 2. miejsce przechowywania cennych elementów co znaczy.
 • Znaczenie Siwienie Pisownia 1. dawniej czynić siwym, na przykład bieliznę; 2. farbkowanie; 3. stawać się siwym, na przykład na głowie słownik.
 • Znaczenie Strzykać Pisownia 1. wyciekać, wypływać małym, ale mocnym strumieniem, tryskać; 2. boleć przeszywająco, z przerwami, raz po raz znaczenie.
 • Znaczenie Słonisko Pisownia 1. spory słoń - zwierzę egzotyczne o potężnej budowie; 2. gleba zawierająca sól kuchenną czym jest.
 • Znaczenie Sopor Pisownia 1. śpiączka; 2. sos, na przykład ogórkowy co to jest.
 • Znaczenie Stalować Pisownia 1. polecać wykonanie czego, zamawiać, na przykład stalować buty u szewca; 2. przeobrażać w stal, hartować definicja.
 • Znaczenie Ster Pisownia 1. urządzenie do nadawania kierunku statkowi wodnemu albo powietrznemu; 2. jednostka miary objętości, metr sześcienny co znaczy.
 • Znaczenie Stypa Pisownia pogrzebie, uczta pogrzebowa; 2. u ludów pierwotnych: uczta obrzędowa ku czci zmarłego; 3. śmieszna historia, uciecha, zabawa, heca słownik.
 • Znaczenie Sztywnienie Pisownia 1. czynić sztywnym, usztywniać; 2. stawać się sztywnym znaczenie.
 • Znaczenie Skupić Pisownia 1. skoncentrować, zebrać w jednym punkcie; 2. zgromadzić kupując, wykupić,p. zboże czym jest.
 • Znaczenie Skalar Pisownia charakteryzuje jedynie wartość liczbowa, na przykład długość, pole, objętość, potencjał pola elektrostatycznego, robota; 2. ryba z rodz co to jest.
 • Znaczenie Strzałka Pisownia wskazujący kierunek, mający postać schematycznie narysowanej strzały do łuku, a więc długiej kreski zakończonej dwiema skośnymi kreseczkami definicja.
 • Znaczenie Szczypce Pisownia zakończone dwiema zaciskającymi się szczękami, którymi się chwyta elementy; cęgi, kleszcze; 2. dwudzielny narząd chwytny niektórych co znaczy.
 • Znaczenie Sensacja Pisownia wywołane zaskakującym wydarzeniem, niespodziewaną informacją, ogromne zainteresowanie spowodowane poprzez coś niezwykłego; 2. informacja słownik.
 • Znaczenie Suwak Pisownia przesuwna część przyrządu, narzędzie, obiekt systemu przesuwający się w prowadnicy; 2. zamek szybki, ekler; 3. ruchoma część piszczałki znaczenie.
 • Znaczenie Symulacja Pisownia fałszywych pozorów, udawanie, zmyślanie czegoś; 2. sztuczne odtwarzanie, na przykład w warunkach laboratoryjnych; regularnie dzięki maszyn czym jest.
 • Znaczenie Szwajcar Pisownia 1. sporą literą obywatel Szwajcarii; 2. dawniej portier, odźwierny; 3. strażnik papieski w Watykanie co to jest.
 • Znaczenie Środek Pisownia więcej jednakowo oddalone od końców przedmiotu, od krawędzi określonej powierzchni; 2. wewnętrzna część czegoś, wnętrze; 3. to, co definicja.
 • Znaczenie Stężenie Pisownia 1. uczynić gęstszym, usunąć nadmiar płynów; 2. zgęstnieć, zakrzepnąć, na przykład pod wpływem zimna co znaczy.
 • Znaczenie Sceptycyzm Pisownia filozoficzne, odrzucające w teorii poznania sposobność uzyskania wiedzy pewnej i uzasadnionej, w metodologii postulujące krytycyzm wobec słownik.
 • Znaczenie Skapitulować Pisownia nieprzyjacielowi, zaprzestać walki, podpisać akt kapitulacji; 2. zrezygnować z czegoś pod wpływem przeszkód, dać za wygraną, ustąpić, ulec znaczenie.
 • Znaczenie Sklejka Pisownia nieparzystej liczby fornirów, których włókna w przylegających do siebie warstwach krzyżują się pod kątem prostym, mająca wykorzystanie na czym jest.
 • Znaczenie Sentymentalizm Pisownia wrażliwość, czułość; 2. kierunek umysłowy i literacki w Europie w drugiej połowie XVIII w., ukształtowany w opozycji do klasycyzmu i co to jest.
 • Znaczenie Stójka Pisownia służące na przykład jako kara w hitlerowskich obozach koncentracyjnych; 2. kołnierzyk stojący, w koszulach męskich dolna część kołnierzyka definicja.
 • Znaczenie Stopień Pisownia obiekt schodów, również występ w jakimś podwyższeniu, w pochyłości terenu, umożliwiający wchodzenie albo schodzenie; 2. szczebel w co znaczy.
 • Znaczenie Sito Pisownia gospodarski wykorzystywany do przesiewania mąki, rzadziej innych materiałów sypkich, albo do cedzenia, mający kształt płytkiego bębna z słownik.
 • Znaczenie Serce Pisownia którego robota warunkuje krążenie krwi w układzie naczyniowym; 2. właściwości człowieka, jego charakter, usposobienie, skłonności, typ znaczenie.
 • Znaczenie Sok Pisownia wytłoczony z rozdrobnionych owoców i warzyw, zazwyczaj dla celów spożywczych lub leczniczych; 2. płyn zawarty w organizmach roślinnych czym jest.
 • Znaczenie Skrzyp Pisownia powstający w wyniku tarcia, uginania się, ścierania się i tym podobne twardych i zazwyczaj nie naoliwionych powierzchni; 2. słowo co to jest.
 • Znaczenie Słupek Pisownia ciecz wypełniająca rurkę jakiegoś przyrządu określona jego skalą; 3. rodzaj ściegu szydełkowego; 4. niewysoki, dość szeroki obcas w damskim definicja.
 • Znaczenie Stereotyp Pisownia świadomości socjalnej skrótowy, uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości odnoszący się do rzeczy, osób, grup socjalnych co znaczy.
 • Znaczenie Symetria Pisownia podstawowych cech budowy ciała ludzkiego i większości organizmów zwierzęcych, polegająca na prawidłowości w układzie przestrzennym słownik.
 • Znaczenie Setka Pisownia jednostek, ogół stu osób albo elementów; 2. sto jednostek podstawowych dla danego mechanizmu pieniężnego, na przykład sto złotych, sto znaczenie.
 • Znaczenie Słowo Pisownia nazywający jednostkowy element materialny albo klasę jednorodnych elementów materialnych, treści psychiczne, czynności, stany, cechy czym jest.
 • Znaczenie Siła Pisownia albo duchowa, umiejętność do wysiłku, do działania, możność podołania czemuś; 2. umiejętność oddziaływania, wywierania wpływu, wywoływania co to jest.
 • Znaczenie Sypać Pisownia opadanie czegoś sypkiego, rzucać czymś sypkim, napełniać coś czymś sypkim; 2. hojnie rozdawać coś, szafować czymś; 3. składać obciążające definicja.
 • Znaczenie Safari Pisownia karawanowa w Afryce Wsch.; 2. również dłuższa podróż, wyprawa myśliwska, wojenna; 3. fason damskich kostiumów i płaszczy sportowych szytych co znaczy.
 • Znaczenie Służba Pisownia robota instytucji użyteczności publicznej, wojska, obejmująca określoną dziedzinę; 2. określone godziny pracy w niektórych instytucjach słownik.
 • Znaczenie Syfon Pisownia butelka do napojów gazowanych, wyposażona w urządzenie, po którego uruchomieniu płyn z butelki wydostaje się pod ciśnieniem gazu poprzez znaczenie.
 • Znaczenie Sak Pisownia 1. torba, worek podróżny; 2. rodzaj sieci na ryby; 3. krótkie palto męskie wiosenne albo letnie; 4. cienka skóra cielęca czym jest.
 • Znaczenie Scena Pisownia teatralnej będąca miejscem gry aktorów, składająca się z przestrzeni widocznej dla publiczności i z ukrytych urządzeń teatralnych; 2. teatr co to jest.
 • Znaczenie Strącić Pisownia pchając zrzucić coś, wywołać upadek, spadnięcie czegoś; 2. strzałem zrzucić na ziemię coś lecącego; 3. odliczyć komuś od należności, od definicja.
 • Znaczenie Spływ Pisownia ściekanie wody; 2. miejsce połączenia się dwóch rzek, ujście jednej rzeki do drugiej; 3. wycieczka wioślarzy, żeglarzy określonym szlakiem co znaczy.
 • Znaczenie Skok Pisownia chwilę od jakiejś powierzchni przez odbicie się nogami; 2. nagła zmiana, gwałtowne przejście od jednej sytuacji do innej, z jednego słownik.
 • Znaczenie Świnka Pisownia rodzaj prostej gry w karty, polegającej na dokładaniu do odkrytej karty innej tego samego koloru, wyszukiwanej spośród kart rozłożonych znaczenie.
 • Znaczenie Szczęka Pisownia gdzie osadzone są zęby; 2. u niektórych zwierząt bezkręgowych narząd gębowy wykorzystywany do chwytania i rozdrabniania pokarmu; 3 czym jest.
 • Znaczenie Stracić Pisownia mieć, zostać bez kogoś albo bez czegoś; 2. ponieść stratę materialną, ponieść uszczerbek na czymś; 3. nie zastosować czegoś, zmarnować co to jest.
 • Znaczenie Stosunek Pisownia związek pomiędzy wieloma rzeczami, osobami, pojęciami i tym podobne, zestawionymi ze sobą; 2. odnoszenie się do kogoś albo czegoś, sposób definicja.
 • Znaczenie Skóra Pisownia powłoka ciała kręgowców, pełniąca funkcję ochronną, biorąca udział w termoregulacji, oddychaniu, wydalaniu potu i gospodarce wodnej co znaczy.
 • Znaczenie Ślizg Pisownia pilotażowy, opierający na przechyleniu samolotu na jedną stronę i na wychyleniu steru kierunkowego w stronę przeciwną, nie powodujący słownik.
 • Znaczenie Stempel Pisownia wypukłym lub wklęsłym, odwróconym obrazie jakiegoś rysunku albo napisu, wykorzystywany do odbijania pieczęci, wzoru; pieczęć, odbitka znaczenie.
 • Znaczenie Służyć Pisownia zajmując się sprzątaniem, pomaganiem w czynnościach gospodarskich, porządkowych i tym podobne, otrzymując za to płaca; 2. być do czyjejś czym jest.
 • Znaczenie Spirala Pisownia tworząca zwoje; 2. figura polegająca na zakreśleniu w powietrzu poprzez samolot linii śrubowej przy przechyleniu dochodzącym nieraz do 90o co to jest.
 • Znaczenie Sztylet Pisownia broń biała mająca cienkie, ostro zakończone, proste ostrze o przekroju trójkątnym; 2. narzędzie zecerskie w formie grubej igły stalowej definicja.
 • Znaczenie Szczep Pisownia etniczna, licząca od kilkuset do kilku tys. osób, różniąca się od plemienia tym, iż nie wywodzi swojego pochodzenia od wspólnego przodka co znaczy.
 • Znaczenie Sielanka Pisownia zmącone, pogodne, spokojne, beztroskie życie; 2. utwór poetycki, zazwyczaj o charakterze liryczno opisowym, przedstawiający w sposób słownik.
 • Znaczenie Szczotka Pisownia wykorzystywane do zamiatania, czyszczenia, wygładzania albo mycia czegoś, składające się z oprawki z umocowanym w niej pionowo włosiem znaczenie.
 • Znaczenie Stękać Pisownia głośne westchnienia; 2. uskarżać się na coś, w szczególności na ból; narzekać, wyrzekać; 3. jąkać się, zacinać się, mylić się recytując czym jest.
 • Znaczenie Siatka Pisownia plecionka ze sznurka, drutu, nici i tym podobne o oczkach różnej wielkości; 2. rozmieszczenie, rozplanowanie czegoś, rozkład, układ, plan co to jest.
 • Znaczenie Sztuka Pisownia ludzkiej działalności artystycznej, wyróżniana z racji na powiązane z nią wartości estetyczne (w szczególności piękno); 2. utwór definicja.
 • Znaczenie Syrena Pisownia demon morza, początkowo pół kobieta, pół ptak, później istota mająca do połowy postać kobiety, a od połowy postać ryby, wabiąca swym co znaczy.
 • Znaczenie Strona Pisownia powierzchni ograniczających jakąś bryłę; prawy lub lewy bok czegoś, brzeg, ściana, krawędź czegoś; przestrzeń, miejsce na krawędzi czegoś słownik.
 • Znaczenie Sonda Pisownia techniczne do badania jakiegoś środowiska poprzez zagłębianie się, wnikanie w nie, na przykład głębokości wody i charakteru dna w akwenach znaczenie.
 • Znaczenie Sinica Pisownia glonów występujących w licznych gatunkach w wodach, glebie i wszelkich miejscach wilgotnych; 2. sinoniebieskie zabarwienie skóry wywołane czym jest.
 • Znaczenie Sylabowiec Pisownia połączenia w jedną całość pierwszych sylab wyrazów wchodzących w skład jakiegoś wyrażenia stanowiącego nazwę czegoś, na przykład PKP co to jest.
 • Znaczenie Szyna Pisownia walcowana odpowiednio ukształtowana, będąca częścią składową toru kolejowego, tramwajowego i tym podobne, stosowana w budownictwie jako definicja.
 • Znaczenie Smółka Pisownia występująca na drzewach iglastych; 2. sok komórkowy niektórych roślin przypominający smołę; 3. roślina z rodz. goździkowatych, o czerwonych co znaczy.
 • Znaczenie Stonować Pisownia 1. zharmonizować ze sobą barwy, odcienie, dobrać je zacierając, osłabiając kontrasty; 2. osłabić intensywność, natężenie czegoś słownik.
 • Znaczenie Siekacz Pisownia siekania, rodzaj noża przeznaczonego do siekania czegoś na przykład mięsa albo ostrze w kształcie litery S, osadzone na długim trzonku do znaczenie.
 • Znaczenie Skopać Pisownia spulchnić (grunt) dzięki odpowiednich narzędzi; 2. kopiąc nogami, zrzucić z siebie przykrycie; 3. zbić kogoś kopaniem, zadać komuś sporo czym jest.
 • Znaczenie Stopa Pisownia większości ssaków najniższa część nogi, opierająca się na ziemi przy staniu i chodzeniu, przystosowana do dźwigania ciężaru ciała; 2. część co to jest.
 • Znaczenie Salon Pisownia reprezentacyjny pokój przeznaczony raczej do przyjmowania gości; 2. komplet mebli stanowiących urządzenie tego pokoju; 3. elitarne definicja.
 • Znaczenie Skrzydełko Pisownia ptaka, owada; 2. część ruchoma niewielkich urządzeń mechanicznych, na przykład ramię, łopatka, obracająca się, wirująca; 3. ruchomy obiekt co znaczy.
 • Znaczenie Szlak Pisownia albo trakt wytyczony poprzez chodzenie, jeżdżenie; droga, którą ktoś przebył albo ma przebyć; 2. odcinek torów kolejowych pomiędzy słownik.
 • Znaczenie Sączek Pisownia filtracyjnej albo naczynie z porowatą przegrodą wykorzystywane do filtrowania; 2. rurka, zazwyczaj gumowa albo metalowa, z bocznymi znaczenie.
 • Znaczenie Statek Pisownia pływająca o napędzie spalinowym, parowym, elektrycznym, atomowym, mogąca się poruszać na wodzie, pod wodą, powyżej powierzchnią wody albo w czym jest.
 • Znaczenie Sezam Pisownia tysiąca i jednej nocy miejsce przechowywania nieprzebranych bogactw, skarbiec; 2. roślina z rodz. sezamowatych, pochodząca z Afryki o co to jest.
 • Znaczenie Szum Pisownia bezdźwięczny odgłos wywoływany poprzez poruszające się masy czegoś, na przykład powietrza; 2. zamieszanie, zamęt, rozgłos; 3. różnego definicja.
 • Znaczenie Suchy Pisownia wilgoci, wody, płynu, wysuszony, wyschły, uschnięty; 2. odznaczający się niewielką ilością (albo brakiem) opadów atmosferycznych; 3 co znaczy.
 • Znaczenie Styl Pisownia funkcjonalna języka; 2. sposób wyrażania się, formułowania wypowiedzi w mowie albo piśmie, stała tendencja w wyborze środków ekspresji słownik.
 • Znaczenie Segregator Pisownia szufladkami albo pudło z ruchomymi przegródkami, wykorzystywane do przechowywania posegregowanych w porządku alfabetycznym, chronologicznym znaczenie.
 • Znaczenie Seria Pisownia szereg następujących kolejno po sobie czynności, zdarzeń; zestaw elementów układających się w pewien ciąg, w pewną całość; 2. szereg czym jest.
 • Znaczenie Szoferka Pisownia 1. kobieta szofer; 2. kabina szoferska co to jest.
 • Znaczenie Ściemnienie Pisownia 1. uczynienie ciemniejszym, przygasić; 2. stanie się ciemnym, ciemniejszym definicja.
 • Znaczenie Samotnik Pisownia 1. człowiek stroniący od ludzi, żyjący w samotności, w odosobnieniu; 2. żeglarz pływający samotnie co znaczy.
 • Znaczenie Strugowy Pisownia 1. związany ze strugiem - narzędziem do strugania, heblem; 2. związany ze strugą - małą rzeczką słownik.
 • Znaczenie Sumować Pisownia 1. dodawać, podliczać; 2. martwić się, być zasępionym znaczenie.
 • Znaczenie Szumieć Pisownia 1. wydawać albo wywoływać szum; 2. musować, pienić się, na przykład o winie czym jest.
 • Znaczenie Smugowy Pisownia 1. pasmo smugi unoszącej się w powietrzu albo widoczne na jakimś tle; 2. wąskie pasmo łąki zazwyczaj podmokłej zwanej smugiem co to jest.
 • Znaczenie Strupieć Pisownia 1. stać się trupem; 2. pokrywać się strupem definicja.
 • Znaczenie Spoić Pisownia 1. złączyć co, na przykład klejem; 2. spić kogo alkoholem co znaczy.
 • Znaczenie Skulać Pisownia 1. kurczyć, zginać; 2. stoczyć z pochyłości słownik.
 • Znaczenie Szus Pisownia 1. wybryki, wyskoki; 2. błyskawiczny zjazd na nartach po zboczu góry, wzniesienia znaczenie.
 • Znaczenie Swada Pisownia 1. płynność, potoczystość w mówieniu, pisaniu; 2. temperament, zapał, rozmach czym jest.
 • Znaczenie Strużka Pisownia 1. mała struga, strumyk; 2. drobne kawałki drewna, przerabiane na masę celulozową, płyty pilśniowe itp co to jest.
 • Znaczenie Sztyft Pisownia z małą płaską główką albo bez główki, cienki trzpień metalowy; 2. ćwiek drewniany; 3. pióro gęsie albo kacze o chorągiewce asymetrycznej definicja.
 • Znaczenie Szyfrowy Pisownia umownym metodą zapisu używanym w tajnej korespondencji, sekretnych aktach i tym podobne; 2. związany z odmianą łupku barwy szarej albo co znaczy.
 • Znaczenie Szyk Pisownia 1. elegancja, wytworność; 2. określony sposób ustawienia ludzi, zwierząt albo pojazdów słownik.
 • Znaczenie Szybowy Pisownia pionowy kanał, którym porusza się dźwig; 2. w górnictwie: pionowe albo pochyłe wyrobisko łączące złoże z powierzchnią, zaopatrzone w znaczenie.
 • Znaczenie Sekwencja Pisownia 1. dramaturgicznie zamknięty fragment filmu, będący przykładem aktu w dramacie; 2. następstwo, kolejność, układ czegoś czym jest.
 • Znaczenie Skiba Pisownia 1. wąski pas gleby odcinany i odkładany poprzez lemiesz i odkładnicę pługa; 2. kawałek, porcja czegoś odkrajanego, najczęściej chleba co to jest.
 • Znaczenie Sarkać Pisownia 1. wyrażać głośno niezadowolenie z czegoś, narzekać, utyskiwać; 2. odzywać się nieuprzejmie; burczeć, mruczeć, fukać definicja.
 • Znaczenie Spałowanie Pisownia 1. korowanie i żłobkowanie pni drzew przeznaczonych do żywicowania; 2. pobicie pałkami co znaczy.
 • Znaczenie Sparować Pisownia 1. poddać działaniu pary; 2. skojarzyć zwierzęta w celu otrzymania potomstwa; 3. odeprzeć cios w szermierce słownik.
 • Znaczenie Samarytanin Pisownia zamieszkałej w starożytnej Samarii ekipy etniczno religijnej, wywodzącej się z ludności żydowskiej i kolonistów asyryjskich, zachowującej znaczenie.
 • Znaczenie Średnica Pisownia 1. cięciwa koła, okręgu przechodząca poprzez jego środek; długość tej cięciwy; 2. średnie okazy jakichś gatunków będące obiektem handlu czym jest.
 • Znaczenie Saperka Pisownia 1. krótka łopata stosowana poprzez saperów, harcerzy i tym podobne; 2. buty z krótką cholewą co to jest.
 • Znaczenie Sapa Pisownia piaskowa występująca u podnóża pagórków albo na obszarach bez odpływu wody; 2. rów kopany pod ogniem nieprzyjaciela, umożliwiający definicja.
 • Znaczenie Sektor Pisownia jakiejś przestrzeni, terenu; 2. część gospodarki narodowej traktowana odrębnie z racji na określony typ własności środków produkcji co znaczy.
 • Znaczenie Sanie Pisownia płozach, do którego zaprzęga się konie, psy albo renifery, przeznaczony do jazdy po śniegu; 2. urządzenie na płozach do ściągania na wodę słownik.
 • Znaczenie Sanacja Pisownia przykład stosunków w jakiejś instytucji, w jakimś państwie; 2. obóz zwolenników Józefa Piłsudskiego, który pod hasłem uzdrowienia stosunków znaczenie.
 • Znaczenie Sanki Pisownia 1. mały pojazd na płozach stosowany w zawodach saneczkarskich; 2. obiekt maszyny albo przyrządu wykonujący ruch ślizgowy czym jest.
 • Znaczenie Secesja Pisownia związku, ugrupowania, na przykład politycznego, literackiego; 2. w dziejach Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. zapoczątkowane w 1860 r co to jest.
 • Znaczenie Sekcja Pisownia wydział urzędu, organizacji, towarzystwa; 2. badanie zwłok, opierające na otwarciu jam ciała w celu naocznego stwierdzenia zmian definicja.
 • Znaczenie Schemat Pisownia czegoś, zarys, szkic, struktura; 2. uproszczony rysunek techniczny obiektu, układu albo urządzenia technicznego, przedstawiający zasadę co znaczy.
 • Znaczenie Senior Pisownia wiekiem członek rodziny, członek jakiegoś zespołu, najstarszy wiekiem, latami pracy, stażem i tym podobne; 2. zawodnik w wieku odpowiednim słownik.
 • Znaczenie Sarna Pisownia jeleniowatych, o smukłym ciele, wysokich nogach, sierści rudawej w lecie, brunatnoszarej w zimie, z białą plamą na pośladkach; 2. jadalny znaczenie.
 • Znaczenie Schody Pisownia będąca zazwyczaj częścią budowli, składająca się z szeregu stopni, regularnie z poręczami, umożliwiająca przechodzenie z jednego poziomu na czym jest.
 • Znaczenie Sieczka Pisownia słoma zbóż wykorzystywana raczej jako pasza objętościowa dla bydła i koni; 2. drobne paciorki, szklane, koralowe i tym podobne, najczęściej co to jest.
 • Znaczenie Satelita Pisownia mniejsze krążące wokół większego; 2. mniejsze koło przekładni obiegowej, którego oś obraca się dookoła osi większego, centralnego koła; 3 definicja.
 • Znaczenie Seminarium Pisownia dydaktyczne dla studentów starszych lat mające na celu pogłębienie wiedzy z wybranej dziedziny; rodzaj kursu, szkolenia wzorowanego na co znaczy.
 • Znaczenie Sekta Pisownia która oderwała się od któregoś z ogromnych kościołów panujących i przyjęła swoje zasady organizacyjne; 2. ekipa socjalna izolująca się od słownik.
 • Znaczenie Serwować Pisownia 1. w tenisie, badmintonie, tenisie stołowym, siatkówce wybijanie rakietą piłkę zza linii boiska na pole przeciwnika; 2. podawać do stołu znaczenie.
 • Znaczenie Serpentynowy Pisownia o wielu zakrętach; 2. związany z wąską taśmą barwnego papieru rzucaną na tańczących w trakcie balu; 3. związany z krzemianem magnezu czym jest.
 • Znaczenie Serwis Pisownia stołowych; 2. zbiór materiałów dziennikarskich, filmów i tym podobne dotyczących pewnego zagadnienia; 3. wybicie piłki na pole przeciwnika co to jest.
 • Znaczenie Strateg Pisownia 1. znawca strategii; 2. w starożytnej Grecji: dowódca armii albo floty, również naczelny dowódca definicja.
 • Znaczenie Sfora Pisownia gromada psów gończych uwiązanych do rzemienia albo sznura i prowadzonych na polowanie; 2. dawniej rzemień albo sznur do prowadzenia psów co znaczy.
 • Znaczenie Sfera Pisownia niebieska okalająca Ziemię; 2. pas przestrzenny, strefa, region; 3. zakres, obręb, krąg; 4. warstwa socjalna, towarzyska; 5. powierzchnia słownik.
 • Znaczenie Sesja Pisownia poświęcone określonej sprawie; 2. moment obejmujący cykl posiedzeń, obrad i tym podobne odbywających się periodycznie w określonym czasie znaczenie.
 • Znaczenie Sękacz Pisownia drzewo gałęziste, sękate; 2. ciasto cukiernicze piaskowo biszkoptowe; pieczone w szczególny sposób na obracającym się rożnie, w celu czym jest.
 • Znaczenie Sęk Pisownia uschniętej albo uciętej gałęzi pozostała przy pniu; 2. podstawa gałęzi wrośnięta w drewno pnia i mająca niezależny od niego układ słojów; 3 co to jest.
 • Znaczenie Serwis Pisownia stołowych ceramicznych zazwyczaj jednakowo zdobionych; 2. kolekcja, komplet materiałów informacyjnych, prasowych, filmowych i tym podobne definicja.
 • Znaczenie Sezon Pisownia moment, pośrodku którego urzeczywistnia się jakaś działalność; 3. dogodny, odpowiedni do czegoś moment w obrębie roku; 4. moment co znaczy.
 • Znaczenie Serpentyna Pisownia po zboczu góry zakosami, łączonymi dzięki łuków o w miarę małych promieniach; 2. skręcona spiralnie wąska taśma papierowa, rzucana na słownik.
 • Znaczenie Siatkarz Pisownia 1. sportowiec uprawiający grę w siatkówkę; 2. robotnik wyrabiający metalowe siatki znaczenie.
 • Znaczenie Siostra Pisownia samych rodziców w relacji do innej córki albo syna; 2. zakonnica, mniszka; 3. pielęgniarka, sanitariuszka; 4. kobieta bliska komuś z racji czym jest.
 • Znaczenie Sierp Pisownia narzędzie rolnicze do żęcia zbóż, traw i tym podobne, składające się z półkoliście zakrzywionego ostrza osadzonego w drewnianej krótkiej co to jest.
 • Znaczenie Składnik Pisownia 1. część składowa jakiejś całości, jeden z przedmiotów czegoś; 2. każda z dodawanych do siebie liczb, dających sumę; słowo wielomianu definicja.
 • Znaczenie Skafander Pisownia kapturem, zazwyczaj z tkaniny impregnowanej, chroniąca przed wiatrem i opadami, strój turystów i narciarzy; 2. szczelny, odpowiednio co znaczy.
 • Znaczenie Sinienie Pisownia 1. zabarwiać na sino; 2. sinienie palców sokiem jagód leśnych; 3. stawać się sinym, na przykład od mrozu słownik.
 • Znaczenie Siniak Pisownia sinoczerwone zabarwienie skóry powstające w wyniku podskórnego wylewu krwi w następstwie urazu albo samoistnego pękania naczyń krwionośnych znaczenie.
 • Znaczenie Sodowy Pisownia pierwiastka sodu o symbolu Na; 2. związany z sodą - bezbarwną albo białą substancją krystaliczną produkowaną z soli kuchennej czym jest.
 • Znaczenie Skarpa Pisownia kształcie wystającego na zewnątrz filara, wzmacniająca wysokie budowle, regularnie służąca w budownictwie gotyckim; przypora; 2. naturalna co to jest.
 • Znaczenie Siodło Pisownia 1. siedzenie ze skóry i włosia, wkładane na grzbiet konia do jazdy wierzchem; 2. wypukła część fałdu zbudowanego z warstw skalnych definicja.
 • Znaczenie Skalarny Pisownia matematyce rozmiar bezkierunkowa, do której wyznaczenia wystarczy znajomość jej liczbowej wartości przy określonej jednostce miary, na co znaczy.
 • Znaczenie Skaleczenie Pisownia 1. zranienie, zadraśnięcie; 2. stać się kaleką słownik.
 • Znaczenie Siodełko Pisownia jazdy wierzchem; 2. siedzenie w dwukołowych pojazdach jednośladowych; 3. niewielka przełęcz górska; 4. listwa przybita wzdłuż burty łodzi znaczenie.
 • Znaczenie Straszak Pisownia przeznaczony do strzelania wyłącznie ślepymi nabojami; 2. to, co straszy, co jest stosowane jako postrach na kogoś; 3. urządzenia do czym jest.
 • Znaczenie Siwy Pisownia barwnika i mające w wyniku tego kolor białoszary, srebrzystobiały; 2. mający siwe włosy, pokryty siwymi włosami; mający siwą sierść, siwe co to jest.
 • Znaczenie Sitarz Pisownia wyrabiający przetaki i sita; 2. grzyb jadalny, gatunek maślaka o kapeluszu okrągłym, żółtoszarym albo brązowym, narastający w wilgotnych definicja.
 • Znaczenie Skalować Pisownia odpowiedniość pomiędzy podziałką przyrządu i rzeczywistymi wartościami danej wielkości fizycznej; 2. sprawdzać, oznaczać, korygować pewne co znaczy.
 • Znaczenie Skaza Pisownia na przykład jakiegoś przedmiotu, towaru, w formie rysy, pęknięcia, plamy i tym podobne; 2. szczególna skłonność ustroju do niepoprawnych słownik.
 • Znaczenie Skromny Pisownia 1. niezarozumiały, nie dbający o rozgłos, wstydliwy; 2. niepokaźny, niewyszukany; 3. o tłustym, mającym sporą warstwę skromu zającu znaczenie.
 • Znaczenie Stop Pisownia 1. mieszanina metali pozyskiwana poprzez ich łączne przetopienie; 2. światło hamowania w pojazdach mechanicznych czym jest.
 • Znaczenie Słój Pisownia cylindryczne naczynie szklane przeznaczone do przechowywania płynów albo gęstych, półpłynnych produktów spożywczych, maści i tym podobne; 2 co to jest.
 • Znaczenie Skurcz Pisownia ściągnięcie się mięśni; skurczenie się tkanki żywego organizmu w wyniku zmiany długości i napięcia włókien mięśniowych pod wpływem bodźców definicja.
 • Znaczenie Skrypt Pisownia podręcznika zawierającego zestaw wykładów z określonej dziedziny, przeznaczonego w szczególności dla studentów; 2. pismo urzędowe co znaczy.
 • Znaczenie Słonina Pisownia skórą na bokach i grzbiecie świń, stosowany jako wytwór spożywczy; 2. rodzaj tworzywa przypominającego wyglądem słoninę, używanego na słownik.
 • Znaczenie Skorupa Pisownia stwardniała warstwa okrywająca coś z wierzchu, twarda powłoka, pokrywa; 2. kawałki rozbitego naczynia fajansowego, porcelanowego znaczenie.
 • Znaczenie Skrobaczka Pisownia chirurgiczne do oddzielania okostnej od kości, służące najczęściej w chirurgii kostnej; 2. żelazne ostrze przybijane przed wejściem do czym jest.
 • Znaczenie Skrytość Pisownia 1. właściwość osoby niechętnej do uzewnętrzniania swoich uczuć, przeżyć, zamkniętej w sobie; 2. tajemnica, sekret co to jest.
 • Znaczenie Sparzyć Pisownia gorącym, uszkodzić ciało, tkanki; 2. spowodować podrażnienie skóry takie, jak przy dotknięciu czymś gorącym; 3. zalać wrzątkiem, opłukać definicja.
 • Znaczenie Słuch Pisownia odbierający wrażenia dźwiękowe, działające na receptory w ślimaku ucha wewnętrznego; 2. umiejętność orientowania się w wysokości co znaczy.
 • Znaczenie Słanie Pisownia dokąd; 2. przekazywać komu co za pośrednictwem poczty albo innej osoby; 3. rozkładać pościel, przygotowywać miejsce do spania słownik.
 • Znaczenie Słonik Pisownia niedorosły słoń; 2. chrząszcz z rodz. ryjkowców będący szkodnikiem, znany w szczególności słonik orzechowiec, przechodzący postęp w znaczenie.
 • Znaczenie Smak Pisownia narządy znajdujące się raczej na języku pozwalają na rozpoznanie pewnych chemicznych właściwości przyjmowanych pokarmów; 2. cecha rzeczy czym jest.
 • Znaczenie Smarować Pisownia powierzchnię czegoś warstwą jakiejś substancji, na przykład tłuszczu, kremu, smaru; wcierać coś, nacierać coś czymś; 2. pisać, rysować co to jest.
 • Znaczenie Solówka Pisownia 1. partia solowa występu albo utworu; 2. dawniej beczka do soli definicja.
 • Znaczenie Sopel Pisownia kawałek zamarzniętej albo stężałej wody, cieczy, o mocno wydłużonym kształcie; 2. późna odmiana rzodkiewek o białych, wydłużonych co znaczy.
 • Znaczenie Solowy Pisownia utworem albo fragmentem utworu do wykonywania poprzez jeden głos albo instrument bądź występem jednego wykonawcy; 2. związany z solą słownik.
 • Znaczenie Soma Pisownia 1. ogół tkanek ustroju z wyjątkiem komórek rozrodczych; 2. boski napój, nektar znaczenie.
 • Znaczenie Spasować Pisownia 1. dostosować do siebie kształty dwóch elementów, tak aby przylegały ściśle; 2. wycofać się z gry, mówiąc pas czym jest.
 • Znaczenie Sobór Pisownia katolickim: zebranie biskupów całego świata pod przewodnictwem papieża (albo jego delegata), obradujące nad sprawami wiary, organizacji i co to jest.
 • Znaczenie Snop Pisownia zżętego zboża albo słomy, również spora wiązka jakichś łodyg, roślin, traw i tym podobne; 2. w artylerii zespół płaszczyzn strzałów kilku definicja.
 • Znaczenie Spazm Pisownia z łkaniem; 2. nagły, mimowolny, czasem bolesny skurcz mięśnia albo ekipy mięśni, również: gwałtowne obkurczenie przewodu albo jego ujścia co znaczy.
 • Znaczenie Smoczek Pisownia otworkiem, wciągana na szyjkę butelki, umożliwiająca ssanie z niej niemowlętom pokarmu albo zabawka niemowlęca do ssania, mająca kształt słownik.
 • Znaczenie Spad Pisownia 1. nachylenie jakiejś płaszczyzny w relacji do poziomu; 2. spadanie; 3. owoce spadłe z drzew znaczenie.
 • Znaczenie Spieszyć Pisownia 1. iść albo jechać spiesznie; 2. robić coś z pośpiechem i ochotą; 3. uczynić pieszym, na przykład polecić zsiąść z konia czym jest.
 • Znaczenie Spadek Pisownia spadnięcie, spuszczenie się czegoś z góry na dół; 2. pomniejszenie się wartości jakiejś wielkości (w przestrzeni albo w okresie co to jest.
 • Znaczenie Stajanie Pisownia 1. stopnienie, na przykład śniegu; 2. miara odległości albo powierzchni gruntu definicja.
 • Znaczenie Stawiać Pisownia czymś albo gdzieś jakąś rzecz, ustawiać gdzieś kogoś albo coś; 2. nadawać komuś, czemuś pozycję pionową, podnosić do góry; 3. budować co znaczy.
 • Znaczenie Staw Pisownia zbiornik wód powierzchniowych powstały w sposób naturalny, na przykład w konsekwencji działalności lodowca, albo utworzony sztucznie; 2 słownik.
 • Znaczenie Spust Pisownia języczek przytrzymujący jakiś system i zwalniający go po naciśnięciu; 2. urządzenie umożliwiające częściowe albo całkowite opróżnienie znaczenie.
 • Znaczenie Srogi Pisownia wyrozumiałości, litości, surowy, okrutny; 2. o czymś nieprzyjemnym, odznaczającym się sporym stopniem natężenia; 3. ogromny, wielki czym jest.
 • Znaczenie Stagnacja Pisownia ruchu, działania, zastój, zatrzymanie się; 2. zastój w produkcji przemysłowej i handlu, charakteryzujący się niskimi cenami towarów i co to jest.
 • Znaczenie Stanica Pisownia turystyczne przy szlaku wodnym, zaopatrzone w przechowalnie łodzi, warsztaty naprawcze i inne urządzenia; 2. osiedle wiejskie na terenach definicja.
 • Znaczenie Spoina Pisownia części składowych jakiejś całości, w szczególności miejsce zetknięcia się w murach poszczególnych cegieł, kamieni i tym podobne wspólnie z co znaczy.
 • Znaczenie Starka Pisownia 45 procent, wyrabiana od dawna w Polsce ze spirytusu żytniego, poddanego leżakowaniu w beczkach dębowych poprzez przynajmniej 10-15 lat; 2 słownik.
 • Znaczenie Stancja Pisownia regularnie wspólnie z utrzymaniem, odnajmowane uczniom; 2. izba mieszkalna, pokój, w szczególności pokój wynajmowany gościom w zajeździe znaczenie.
 • Znaczenie Staropolszczyzna Pisownia 1. język staropolski; 2. obyczaje staropolskie; cechy dawnego życia polskiego czym jest.
 • Znaczenie Splisować Pisownia 1. ułożyć materiał w plisy, fałdy; 2. łączyć, wiązać dwie liny splotem co to jest.
 • Znaczenie Statyka Pisownia 1. dział mechaniki badający prawa równowagi ciał znajdujących się pod działaniem sił; 2. równowaga, brak ruchu definicja.
 • Znaczenie Spisowy Pisownia 1. związany z rejestrem, wykazem sporządzonym wg pewnego schematu; 2. związany ze spisą - dawną bronią kłującą co znaczy.
 • Znaczenie Stołowy Pisownia jako sprzętu domowego; 2. nadający się bez przerobu do spożywania albo przeznaczony do celów spożywczych; 3. pokój stołowy, jadalnia słownik.
 • Znaczenie Stela Pisownia łodygi i korzenia, składająca się z tkanki przewodzącej i miękiszowej; 2. pionowa płyta kamienna, zdobiona dekoracją rzeźbiarską, zazwyczaj znaczenie.
 • Znaczenie Sterta Pisownia słomy, snopów zboża, rzepaku, siana i tym podobne, mający podstawę okrągłą albo prostokątną, zazwyczaj przykryty słomą tworzącą rodzaj czym jest.
 • Znaczenie Sternik Pisownia kierujący dzięki steru statkiem, kutrem, łodzią; 2. kierownik załogi wioślarskiej; 3. stopień żeglarski niższy od stopnia kapitana co to jest.
 • Znaczenie Sterczeć Pisownia 1. wystawać powyżej jakąś powierzchnię, odstawać od jakiejś płaszczyzny; 2. stać gdzieś bardzo długo i bezczynnie, tkwić w jednym miejscu definicja.
 • Znaczenie Strofa Pisownia w utworze poetyckim kilkuwierszowy układ rytmiczny o określonym rozkładzie rymów; 2. w staropolskiej tragedii pierwsza część pieśni chóru co znaczy.
 • Znaczenie Strużyna Pisownia 1. mała rzeczka; 2. odpadek powstający przy obróbce drewna, metalu i tym podobne; 3. obierka z jarzyn słownik.
 • Znaczenie Sterować Pisownia albo samolotowi kierunek dzięki steru; nadawać kierunek łódce dzięki wiosła; 2. oddziaływać na jakiś system, na silnik spalinowy znaczenie.
 • Znaczenie Stopka Pisownia okucie kolby karabinu, fuzji; 3. wiadomość o składzie redakcji, adresie i tym podobne, wyodrębniona graficznie i umieszczana zazwyczaj u czym jest.
 • Znaczenie Sterylizować Pisownia 1. dokonywać sterylizacji, niszczenia drobnoustrojów; 2. pozbawiać umiejętności rozrodczych co to jest.
 • Znaczenie Stłuc Pisownia kruchy element poprzez uderzenie, rozbicie na części; 2. uderzyć o coś mocno jakąś częścią ciała, powodując miejscowe obrażenie; 3. zbić definicja.
 • Znaczenie Stoicki Pisownia stoików albo stoicyzmu, właściwy stoikom albo stoicyzmowi; 2. odznaczający się niezmąconym spokojem, niezachwiany, niewzruszony co znaczy.
 • Znaczenie Stłuczka Pisownia albo stłuczony, sprzedawany po zniżonej cenie albo wycofany ze sprzedaży; 2. złom szklany stosowany jako surowiec do powtórnego przerobu słownik.
 • Znaczenie Stłumić Pisownia 1. sprawić, aby dźwięk, głos stał się cichszy, mniej donośny; przyciszyć; 2. zahamować postęp czegoś; zdławić, zatamować, zgnieść znaczenie.
 • Znaczenie Strych Pisownia 1. pomieszczenie pomiędzy stropem a dachem, poddasze; 2. kreska, linia; 3. deseczka lub wałek do wyrównywania miary zboża czym jest.
 • Znaczenie Stek Pisownia ptaków końcowy odcinek jelita, do którego uchodzą narządy wydalnicze i płciowe; 2. nagromadzenie wyrazów będących obelgami, wyzwiskami co to jest.
 • Znaczenie Strzał Pisownia pocisku z broni palnej, strzały z łuku, kuszy i tym podobne, wydostanie się, wylecenie pocisku z broni palnej; 2. wybuch ładunku definicja.
 • Znaczenie Strop Pisownia konstrukcyjny oddzielający poszczególne kondygnacje budynku, przenoszący na przedmioty wspierające (ściany, słupy) ciężar własny i co znaczy.
 • Znaczenie Strzelec Pisownia umie dobrze strzelać; 2. żołnierz wyszkolony w strzelaniu z broni palnej; 3. w momencie międzywojennym żołnierz piechoty w stopniu słownik.
 • Znaczenie Strzemiączko Pisownia dołu spodni, zakładane pod stopę, zapobiegające podciąganiu się nogawki w górę; 2. jedna z trzech kosteczek słuchowych ssaków i człowieka znaczenie.
 • Znaczenie Strawić Pisownia ludzkim albo zwierzęcym: rozłożyć pobrane substancje pokarmowe na prostsze związki, które mogą być wchłaniane i przyswajane poprzez czym jest.
 • Znaczenie Stres Pisownia sił organizmu będący reakcją na niekorzystne bodźce fizyczne i psychiczne (stresory), mogący doprowadzić do zaburzeń czynnościowych, a co to jest.
 • Znaczenie Stos Pisownia ułożonych jedna na drugiej; 2. sterta drewna przeznaczona do spalenia albo do spalenia na niej czegoś albo kogoś; 3. podpora stropu definicja.
 • Znaczenie Suma Pisownia dodawania; 2. zestaw pewnej liczby rzeczy, zjawisk, wrażeń; 3. pewna liczba pieniędzy; 4. w kościele katolickim kluczowa, uroczysta msza co znaczy.
 • Znaczenie Studium Pisownia edukacja na wyższej uczelni, studiowanie; 2. badanie naukowe, robota badawcza; 3. rozprawa, dzieło, opracowanie naukowe poświęcone słownik.
 • Znaczenie Suszka Pisownia osuszania papieru z atramentu, rodzaj przycisku z przymocowaną do podstawy bibułą; 2. suszone owoce, rośliny o zasychających, nie znaczenie.
 • Znaczenie Studniowy Pisownia 1. trwający sto dni; 2. związany ze studnią, na przykład otwór studniowy czym jest.
 • Znaczenie Stygmat Pisownia piętno; 2. czerwone plamy albo rany na ciele u osób pozostających w stanie ekstazy religijnej, uważane od czasów średniowiecza za odbicie co to jest.
 • Znaczenie Studio Pisownia akustycznie pomieszczenie, zaopatrzone w odpowiednią aparaturę, przeznaczone do nagrań dźwiękowych, audycji radiowych albo telewizyjnych definicja.
 • Znaczenie Suchar Pisownia 1. specjalnie przygotowane, wysuszone pieczywo nadające się do przechowywania poprzez dłuższy czas; 2. człowiek bardzo szczupły, chudy co znaczy.
 • Znaczenie Styk Pisownia 1. zetknięcie albo miejsce, gdzie się coś z czymś styka; 2. szpicruta do konnej jazdy słownik.
 • Znaczenie Stuknąć Pisownia 1. uderzyć kogoś, uderzyć w coś, o coś walnąć; 2. pociągnąć kogoś do odpowiedzialności; 3. zabić kogoś z broni palnej znaczenie.
 • Znaczenie Surówka Pisownia surowych jarzyn albo owoców; 2. płótno lniane albo bawełniane nie bielone; 3. cegła surowa, niewypalona; 4. stop żelaza z węglem i z czym jest.
 • Znaczenie Suknia Pisownia żeński, jednoczęściowy, okrywający tułów i część nóg albo całe nogi, regularnie również ręce; 2. sierść zwierzyny płowej, upierzenie ptaków co to jest.
 • Znaczenie Studnia Pisownia albo wywiercony w ziemi i obudowany, z odpowiednim urządzeniem do wydobywania wody; 2. zstępujący prąd powietrza powodujący gwałtowny opad definicja.
 • Znaczenie Stymulacja Pisownia działanie bodźców zewnętrznych (związków chemicznych, czynników fizycznych) na organizm żywy; 2. pobudka, podnieta do jakiegoś działania co znaczy.
 • Znaczenie Szalowy Pisownia szalem, na przykład szalowy kołnierz; 2. związany z szalą, jedną z dwu symetrycznie umieszczonych części wagi, na której stawia się słownik.
 • Znaczenie Szklanka Pisownia cylindryczne naczynie bez pokrywy, o pojemności ok. 1/4 litra, przeznaczone do picia z niego napojów; 2. odmiana wiśni pospolitej znaczenie.
 • Znaczenie Synteza Pisownia różnych przedmiotów w jedną całość, całościowe poznanie jakiegoś zjawiska oparte na poprzednim zbadaniu jego przedmiotów, uogólnienie czym jest.
 • Znaczenie Szaleć Pisownia 1. zazwyczaj pod wpływem mocnych uczuć zachowywać się w sposób nieopanowany, gwałtowny; 2. spędzać chwilę na hulankach, zabawach, pijatykach co to jest.
 • Znaczenie Szaber Pisownia 1. drobno tłuczony kamień, tłuczeń; 2. przywłaszczenie rzeczy porzuconych, zazwyczaj w momencie wojny definicja.
 • Znaczenie Szeląg Pisownia 1/3 grosza bita w Polsce od połowy XVI w.; w XVII i XVIII w.; 2. srebrna moneta bita od 1380 r. poprzez Krzyżaków, a od połowy w. XV w co znaczy.
 • Znaczenie Szkoda Pisownia stratą czegoś; 2. miejsce w polu, w ogrodzie i tym podobne, na którym żeruje albo żerowało zwierzę, tratując, niszcząc zasiewy, plony słownik.
 • Znaczenie Szemrać Pisownia 1. wydawać szmer, dawać się słyszeć jako szmer; 2. mówić cicho, niewyraźnie; mruczeć, szeptać znaczenie.
 • Znaczenie Szafir Pisownia niebieska przezroczysta odmiana korundu, ceniony kamień szlachetny, stosowany w jubilerstwie i w przemyśle przyrządów dokładnych czym jest.
 • Znaczenie Szkliwo Pisownia szkła powlekająca powierzchnię wyrobów ceramicznych, nieprzepuszczalna dla cieczy i gazów, nadająca powierzchni gładkość i barwę i co to jest.
 • Znaczenie Szczery Pisownia 1. nie ukrywający swoich myśli, uczuć, zamiarów; 2. wolny od domieszek, naleciałości, czysty, sam, jednolity, prawdziwy definicja.
 • Znaczenie Szarża Pisownia 1. ostre natarcie kawalerii; 2. ranga, stopień wojskowy; osoba mająca stopień wojskowy; 3. dawniej wysoki urząd, dostojeństwo co znaczy.
 • Znaczenie Szachownica Pisownia podzielona na 64 kwadratowe pola, na przemian białe i czarne, przeznaczona do gry w szachy i w warcaby; 2. dwukolorowe (czasem słownik.
 • Znaczenie Szpagat Pisownia 1. cienki, silny, skręcony sznurek; 2. w gimnastyce rozłożenie nóg tak, by dotykać kroczem podłoża znaczenie.
 • Znaczenie Szopowy Pisownia 1. związany z ssakiem drapieżnym o gęstym futrze; 2. związany z prowizorycznym budynkiem gospodarskim czym jest.
 • Znaczenie Szlakowy Pisownia 1. związany z traktem naturalnym albo wytyczonym bądź trasą turystyczną; 2. związany z żużlem co to jest.
 • Znaczenie Szkot Pisownia 1. dawna moneta polska, mająca wartość dwóch groszy srebrnych; 2. róg żagla; 3. człowiek narodowości szkockiej definicja.
 • Znaczenie Sztanga Pisownia sztaba; 2. sprzęt sportowy stosowany w podnoszeniu ciężarów; złożona jest ze stalowego drążka i kompletu pierścieni różnej wagi co znaczy.
 • Znaczenie Sztabowy Pisownia 1. związany z zespołem oficerów przygotowujących pod kierownictwem dowódcy plany operacji wojskowych; 2. związany z płaską szyną metalową słownik.
 • Znaczenie Szranki Pisownia 1. ogrodzony plac, gdzie odbywały się średniowieczne turnieje; 2. walka, pojedynek, zapasy znaczenie.
 • Znaczenie Sztuczka Pisownia fortel, wybieg; 2. popis zręczności, zdolności, siły i tym podobne; 3. krótki utwór sceniczny, muzyczny albo wokalny o lekkiej treści i czym jest.
 • Znaczenie Szot Pisownia wykorzystywana do ściągania albo luzowania żagla; 2. zagłębienie na pustyni zalewane sporadycznie wodą, miejsce gromadzenia się osadów soli co to jest.
 • Znaczenie Sznyt Pisownia 1. elegancja, wytworność, szyk, fason; 2. celowo zrobione cięcia na skórze, modne w szczególności w środowisku przestępczym definicja.
 • Znaczenie Szor Pisownia 1. część uprzęży, szeroki pas skórzany lub parciany zakładany na pierś konia; 2. region głębokich wód przybrzeżnych co znaczy.
 • Znaczenie Sztandar Pisownia 1. chorągiew z wyhaftowanym godłem państwowym albo organizacyjnym; 2. przypiecek, miejsce przy piecu słownik.
 • Znaczenie Ślad Pisownia symbol odciśnięty, na przykład nóg, kół, powstały po przejściu, przejeździe; 2. pozostałość po czymś, resztki, znaki świadczące o tym, iż znaczenie.
 • Znaczenie Świta Pisownia odzież wieśniaków albo drobnej szlachty, siermięga, sukmana; 2. osoby towarzyszące władcy albo dostojnikowi w trakcie uroczystości czym jest.
 • Znaczenie Świtezianka Pisownia ludowych: nimfa wodna, rusałka żyjąca w jeziorze Świteź; 2. ważka z rodz. o tej samej nazwie, mająca metalicznie lśniące niebieskie co to jest.
 • Znaczenie Śruba Pisownia gwintem zewnętrznym, zazwyczaj skończony zgrubieniem albo odpowiednim nacięciem, umożliwiającym zakręcanie albo odkręcanie, wykorzystywany definicja.
 • Znaczenie Śmiga Pisownia 1. skrzydło wiatraka; 2. przyrząd wykorzystywany do wytyczania prostopadłych i do rzutowania punktów na proste co znaczy.
 • Znaczenie Śledź Pisownia morska z rodz. śledziowatych, mająca ciało wrzecionowate, koloru srebrzystego z ciemnym grzbietem i płetwą ogonową głęboko wyciętą; 2 słownik.
 • Znaczenie Siłownia Pisownia energetyczny przetwarzający energię zawartą w zasobach naturalnych w energię użyteczną, najczęściej mechaniczną, poruszającą bezpośrednio znaczenie.
 • Znaczenie Ślimacznica Pisownia 1. ozdoba architektoniczna w kształcie spirali; 2. koło zębate współpracujące ze ślimakiem w przekładni ślimakowej czym jest.
 • Znaczenie Ścisły Pisownia budowę, złożony z części składowych precyzyjnie przylegających; 2. wykonany z sporą dbałością o szczegóły; precyzyjnie określony co to jest.
 • Znaczenie Ściągać Pisownia opuszczać na dół, usuwać skądś; 2. ciągnąc zdejmować coś z czegoś albo z kogoś; 3. mocno związywać, ściskać czymś, na przykład pasem definicja.
 • Znaczenie Skład Pisownia odpowiednio przystosowane, przeznaczone do czasowego przechowywania, magazynowania materiałów albo wyrobów, magazyn; 2. dawniej sklep co znaczy.
 • Znaczenie Spajać Pisownia 1. ściśle łączyć, szczególnie dzięki substancji zlepiającej; 2. upijać ludzi, na przykład alkoholem słownik.
 • Znaczenie Szpat Pisownia wewnętrznej stronie stawu skokowego konia, powodująca kulenie; 2. minerał o doskonałej łupliwości występujący w wielu odmianach znaczenie.
 • Znaczenie Szew Pisownia kawałków tkaniny, futra i tym podobne wspólnie z nićmi, którymi te kawałki zszyto; 2. operacyjne zespolenie tkanek miękkich dzięki katgutu czym jest.
 • Znaczenie Słownik Pisownia ułożonych i opracowanych wg pewnej zasady, zazwyczaj alfabetycznie, najczęściej objaśnianych pod względem znaczeniowym i ilustrowanych co to jest.
 • Znaczenie Sylwetka Pisownia albo przedmiotu widziany w dwóch wymiarach na kontrastowym tle; 2. w utworze literackim, artykule i tym podobne opis, charakterystyka definicja.
 • Znaczenie Skrzele Pisownia oddechowy wielu zwierząt wodnych umożliwiający korzystanie z tlenu rozpuszczonego w wodzie, mający różnorodną budowę i pochodzenie co znaczy.
 • Znaczenie Sienny Pisownia sianem, skoszoną i wysuszoną trawą łąkową; 2. katar sienny; 3. związany z sienią - przedpokojem, w dawnych budowlach i domach wiejskich słownik.
 • Znaczenie Stalówka Pisownia albo innego metalu, mający kształt cienkiej wydłużonej blaszki z ostrym końcem, umieszczany w obsadce, wykorzystywany do pisania znaczenie.
 • Znaczenie Splot Pisownia rezultatem splatania, splatania się; 2. połączenie kilku albo kilkunastu nerwów; 3. połączenie dwóch lin powstałe poprzez wplecenie czym jest.
 • Znaczenie Strój Pisownia regularnie ubiór specjalnego rodzaju, noszony w pewnych okolicznościach (na przykład na balu) albo ubiór elegancki, strojny, odświętny; 2 co to jest.
 • Znaczenie Szczyt Pisownia wzniesiona część góry, najwyższy pkt. jakiegoś obiektu; 2. najwyższy stopień, górna granica, pkt. kulminacyjny czegoś; 3. trójkątne pole definicja.
 • Znaczenie Śrutować Pisownia 1. rozdrabniać ziarno albo nasiona na śrutę; 2. obrabiać powierzchnię zewnętrzną elementów strumieniem drobnych metalowych kulek - śrutem co znaczy.
 • Znaczenie Świst Pisownia przenikliwy dźwięk powstający przy szybkim ruchu powietrza przechodzącego poprzez wąski otwór albo przecinanego czymś; 2. śpiew niektórych słownik.
 • Znaczenie Sieć Pisownia połowu ryb, rodzaj plecionki wykonanej z nici albo sznurka wiązanych w oczka, służącej do łapania ryb; 2. cieniutkie nitki snute poprzez znaczenie.
 • Znaczenie Stanowisko Pisownia postoju, wykonywania jakiejś czynności, występowania czegoś; 2. pozycja w hierarchii zawodowej, służbowej; pozycja w środowisku, w czym jest.
 • Znaczenie Szufla Pisownia łopaty blaszanej albo drewnianej, służącej do przerzucania albo zgarniania materiałów sypkich; 2. płyta blaszana, zamknięta z trzech stron co to jest.
 • Znaczenie Solanka Pisownia podłużna, posypana z wierzchu solą; 2. wodny roztwór soli kuchennej stosowany do celów przemysłowych i spożywczych, na przykład jako definicja.
 • Znaczenie Ściana Pisownia płaszczyzna ograniczająca albo przedzielająca wnętrze budynku, zrobiona z cegły, betonu, drewna i tym podobne; 2. zewnętrzna, zazwyczaj co znaczy.
 • Znaczenie Szpilka Pisownia ostro skończony, z główką na drugim końcu, niekiedy kolorową, wykorzystywany do spinania, przypinania czegoś; 2. dawniej ozdoba z metali słownik.
 • Znaczenie Stawka Pisownia jednostka, wg której oblicza się wysokość zarobków, opłat i tym podobne; 2. stawka, którą się stawia w grze hazardowej, składana do puli w znaczenie.
 • Znaczenie Sublimacja Pisownia substancji ze stanu stałego bezpośrednio w stan gazowy, z pominięciem etapy ciekłej, używane między innymi w chłodnictwie i do oczyszczania czym jest.
 • Znaczenie Schodzić Pisownia 1. idąc kierować się w dół; 2. usuwać się na bok; 3. łuszczyć się, o farbie albo skórze; 4. przejść wielokrotnie, przemierzyć, zwiedzić co to jest.
 • Znaczenie Stoper Pisownia formie zegarka albo zegara, wykorzystywany do pomiaru krótkich odcinków czasu z dokładnością do ułamków sekundy, służący w przemyśle definicja.
 • Znaczenie Stroić Pisownia elegancko, starannie, wytwornie; 2. stanowić ozdobę, przybranie; 3. nadawać instrumentom muzycznym właściwy ton poprzez odpowiednie co znaczy.
 • Znaczenie Sadz Pisownia otworami, ustawiana w miejscu przepływu wody, wykorzystywana do przetrzymywania żywych ryb albo rozwijającej się ikry; 2. w łodzi rybackiej słownik.
 • Znaczenie Szopka Pisownia obraz, schemat stajenki betlejemskiej, ze żłobkiem i figurkami, również przenośny teatrzyk wyobrażający stajenkę, gdzie kukiełki grają znaczenie.
 • Znaczenie Szkoła Pisownia oświatowo wychowawcza, której zadaniem jest kształcenie i wychowanie; 2. wykształcenie, wyszkolenie pozyskane poprzez naukę w szkole; 3 czym jest.
 • Znaczenie Substytucja Pisownia zastąpienie czymś; 2. sposób ustalania tożsamości funkcjonalnej jednostek językowych albo różnicy w pełnionych poprzez nie funkcjach co to jest.
 • Znaczenie Starosta Pisownia odpowiedzialna za jakiś zespół, za kwestie porządkowe w zespole, osoba kierująca jakąś ekipą ludzi, organizująca imprezy zespołowe; 2. w definicja.
 • Znaczenie Semafor Pisownia umieszczone przy torze kolejowym, podające sygnały zatrzymania się, wolnej drogi albo ograniczenia prędkości pociągów, mające zazwyczaj co znaczy.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Semafor, Starosta, Substytucja, Szkoła, Szopka, Sadz, Stroić, Stoper, Schodzić, Sublimacja, Stawka, Szpilka, Ściana, Solanka, Szufla, Stanowisko, Sieć, Świst znaczenie.

Co to jest Semafor, Starosta, Substytucja, Szkoła, Szopka, Sadz wyjaśnienie.