zasób definicja
Słownik Zasób definicja. Czym jest zastosowania w przyszłości; 2. złoża rud, minerałów, roślinność.

Czy przydatne?

Definicja Zasób

Co oznacza ZASÓB: 1. pewna liczba czegoś zgromadzona, nagromadzona w celu zastosowania w przyszłości; 2. złoża rud, minerałów, roślinność, surowce i tym podobne bogactwa naturalne istotne dla gospodarki i przemysłu

Czym jest Zasób znaczenie w Słownik wyrazy Z .

Co znaczy Zmora:
Słownik 1. dręczący, przykry sen; 2. widmo, zjawa, mara, upiór; 3. udręka, nieszczęście zasób.
Co znaczy Zero:
Słownik 1. liczba oznaczona symbolem 0, która dodana do dowolnej liczby nie wymienia jej wartości; 2. startowy pkt. na skali, podziałce, od którego się coś mierzy, oblicza; 3. brak czegokolwiek, nic zasób.
Co znaczy Zrąb:
Słownik wiązanie budowli; 2. brzeg, krawędź czegoś, pionowa albo pochyła boczna powierzchnia czegoś; 3. region lasu, na którym dzieje się wyrąbywanie drzew, region pozostały po wyrębie drzewostanu zasób.
Co znaczy Zysk:
Słownik 1. nadwyżka wpływów nad opłatami w działalności gospodarczej; 2. korzyść, pożytek zasób.
Co znaczy Załącznik:
Słownik 1. dokument, pismo dołączone do innego dokumentu, stanowiące zazwyczaj jego uzupełnienie; 2. łapówka zasób.
  • Dodano:
  • Autor: