zastęp definicja
Słownik Zastęp definicja. Czym jest wchodząca w skład drużyny, licząca ok. 10 osób; 2. pewna liczba.

Czy przydatne?

Definicja Zastęp

Co oznacza ZASTĘP: 1. najmniejsza jednostka organizacyjna w harcerstwie wchodząca w skład drużyny, licząca ok. 10 osób; 2. pewna liczba osób mających wspólne zadanie, tworzących zorganizowaną grupę

Czym jest Zastęp znaczenie w Słownik wyrazy Z .

Co znaczy Zaangażować:
Słownik 1. przyjąć kogoś do pracy, zawrzeć z kimś umowę o pracę; 2. związać kogoś z czymś materialnie albo moralnie; 3. wciągnąć w coś, skłonić do wzięcia udziału w czymś zastęp.
Co znaczy Zatarcie:
Słownik powierzchni współpracujących przedmiotów maszyny, najczęściej w wyniku ich niedostatecznego smarowania; 2. uznanie skazania na mocy prawa albo orzeczenia sądu za niebyłe i usuwanie wpisu o nim z zastęp.
Co znaczy Zubożenie:
Słownik 1. uczynienie ubogim, uboższym; 2. stanie się ubogim, zbiednienie zastęp.
Co znaczy Zuch:
Słownik 1. człowiek odważny, śmiały, dzielny, zaradny, energiczny; 2. członek drużyny harcerskiej zorganizowanej dla dzieci z startowych klas szkoły podstawowej zastęp.
Co znaczy Zwał:
Słownik 1. spora liczba, masa czegoś zwalonego, zsypanego, nagromadzonego; 2. wysypisko skały płonnej albo odpadów przemysłowych usuwanych z kopalni, huty albo innego zakładu przemysłowego zastęp.
  • Dodano:
  • Autor: