zatoka definicja
Słownik ZATOKA definicja. Czym jest rozszerzenie jezdni na pewnej długości kosztem chodnika.

Czy przydatne?

Definicja Zatoka

Co oznacza ZATOKA: 1. część morza albo jeziora wcinająca się w ląd; 2. rozszerzenie jezdni na pewnej długości kosztem chodnika, zazwyczaj w kształcie otwartego trapezu, przeznaczone do parkowania samochodów, czasem wykorzystywane jako przystanek; 3. jama albo zagłębienie w narządzie wewnętrznym organizmu ludzkiego i zwierzęcego spełniające określone zadanie w czynnościach danego organu; 4. łysina u mężczyzn występująca nad czołem w formie dwóch wgłębień lub wcięć

Czym jest Zatoka znaczenie w Słownik wyrazy Z .

Co znaczy Zaangażować:
Słownik 1. przyjąć kogoś do pracy, zawrzeć z kimś umowę o pracę; 2. związać kogoś z czymś materialnie albo moralnie; 3. wciągnąć w coś, skłonić do wzięcia udziału w czymś zatoka co znaczy.
Co znaczy Zganiać:
Słownik 1. goniąc gromadzić w jednym miejscu, spędzać, przepędzać skąd; 2. zmęczyć kogoś ganianiem; ganiając przewędrować sporo miejsc zatoka krzyżówka.
Co znaczy Ziarniak:
Słownik jednonasienny, niepękający, o cienkiej, suchej owocni przyrośniętej do łupiny nasiennej, charakterystyczny dla większości traw dzikich i uprawianych; 2. gromada pierwotniaków z podtypu sporowców zatoka co to jest.
Co znaczy Zatarcie:
Słownik powierzchni współpracujących przedmiotów maszyny, najczęściej w wyniku ich niedostatecznego smarowania; 2. uznanie skazania na mocy prawa albo orzeczenia sądu za niebyłe i usuwanie wpisu o nim z zatoka słownik.
Co znaczy Zysk:
Słownik 1. nadwyżka wpływów nad opłatami w działalności gospodarczej; 2. korzyść, pożytek zatoka czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: