zażyć definicja
Słownik ZAŻYĆ definicja. Czym jest czegoś, skorzystać z czegoś. Co oznacza Zażyć słownik.

Czy przydatne?

Definicja Zażyć

Co oznacza ZAŻYĆ: 1. przełknąć, wypić lek; 2. doświadczyć, doznać, zaznać czegoś, skorzystać z czegoś

Czym jest Zażyć znaczenie w Słownik wyrazy Z .

Co znaczy Zatoka:
Słownik jeziora wcinająca się w ląd; 2. rozszerzenie jezdni na pewnej długości kosztem chodnika, zazwyczaj w kształcie otwartego trapezu, przeznaczone do parkowania samochodów, czasem wykorzystywane jako zażyć co znaczy.
Co znaczy Zatarcie:
Słownik powierzchni współpracujących przedmiotów maszyny, najczęściej w wyniku ich niedostatecznego smarowania; 2. uznanie skazania na mocy prawa albo orzeczenia sądu za niebyłe i usuwanie wpisu o nim z zażyć krzyżówka.
Co znaczy Żuk:
Słownik 1. chrząszcz z rodz. poświętnikowatych, o ciele szerokim i wypukłym, ubarwieniu niebieskim, granatowym albo zielonkawym, z metalicznym połyskiem; 2. marka samochodu zażyć co to jest.
Co znaczy Zastęp:
Słownik 1. najmniejsza jednostka organizacyjna w harcerstwie wchodząca w skład drużyny, licząca ok. 10 osób; 2. pewna liczba osób mających wspólne zadanie, tworzących zorganizowaną grupę zażyć słownik.
Co znaczy Zmartwienie:
Słownik 1. stanie się powodem czyjegoś smutku, trosk; 2. obumarcie, zdrętwienie zażyć czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: