społeczne choroby definicja
Co to jest Choroby społeczne. Co oznacza charakterze przewlekłym, występujących z sporą częstością.

Czy przydatne?

Definicja Choroby społeczne

W diecie zastosowanie choroby społeczne: Dolegliwości socjalne - ekipa chorób, najczęściej o charakterze przewlekłym, występujących z sporą częstością i powodujących znaczące utraty socjalne w wyniku przedwczesnych zgonów, inwalidztwa, absencji chorobowej i wydatków leczenia; do ch. s. zalicza się na przykład dolegliwości reumatyczne, cukrzycę, gruźlicę, niedokrwienną chorobę serca

Czym jest Choroby społeczne znaczenie w Słownik składniki C .

Co znaczy Choroba Heinego-Medina:
Słownik medina - (porażenie dziecięce nagminne); ostra wirusowa dolegliwość zakaźna. Droga zakażenia - raczej poprzez przewód pokarmowy,w mniejszym stopniu drogą kropelkową. Zapobieganie - szczepienia choroby społeczne co znaczy.
Co znaczy Cechy Płciowe Wtórne:
Słownik Cechy płciowe wtórne - zespół cech charakterystycznych dla płci, ujawniających się w innych niż układ rozrodczy częściach ciała, kształtowanych pod wpływem hormonów płciowych choroby społeczne krzyżówka.
Co znaczy Ćwiczenia Relaksacyjne:
Słownik relaksacyjne - rodzaj ćwiczeń szczególnych mających na celu osiągnięcie pomniejszenia napięcia psychofizycznego (nerwowego i mięśniowego). Wykonywanie tego rodzaju ćwiczeń jest wskazane dla choroby społeczne co to jest.
Co znaczy Chloroplasty:
Słownik organizmy komórkowe charakterystyczne dla roślin i niektórych protistów. Należą one do plastydów zawierający zielony barwnik chlorofil i są strukturą, gdzie zachodzi mechanizm fotosyntezy. W jego choroby społeczne słownik.
Co znaczy Chwiejność Uczuciowa:
Słownik uczuciowa - (labilność uczuciowa); łatwość przechodzenia od jednych stanów uczuciowych do skrajnie przeciwnych związana z sporą zależnością emocjonalną. U osób dorosłych cwiejność uczuciowa choroby społeczne czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: