społeczne choroby definicja
Co to jest Choroby społeczne. Co oznacza charakterze przewlekłym, występujących z sporą częstością.

Czy przydatne?

Definicja Choroby społeczne

W diecie zastosowanie choroby społeczne: Dolegliwości socjalne - ekipa chorób, najczęściej o charakterze przewlekłym, występujących z sporą częstością i powodujących znaczące utraty socjalne w wyniku przedwczesnych zgonów, inwalidztwa, absencji chorobowej i wydatków leczenia; do ch. s. zalicza się na przykład dolegliwości reumatyczne, cukrzycę, gruźlicę, niedokrwienną chorobę serca

Czym jest Choroby społeczne znaczenie w Słownik składniki C .

Co znaczy Cerebrozydy:
Słownik tłuszczowce złożone z kwasu tłuszczowego, alkoholu sfingozyny,alaktozy albo glukozy. Wchodzą w skład mózgu i włókien nerwowych i wielu innych tkanek. Nagromadzanie (spichrzanie) celebrozydy w choroby społeczne.
Co znaczy Choroba Szpitalna:
Słownik szpitalna - schorzenie spowodowane uzależnieniem samopoczucia pacjenta od istniejącego w szpitalu i narzucanego mu trybu życia; przypadek ta wytwarza u chorego uczucie bierności, bezradności i choroby społeczne.
Co znaczy Cholesterol:
Słownik związek organiczny z gatunku sterali, syntetyzowany w organizmie człowieka i zwierząt. Powstaje w przemianach, jakim ulega acetylokoenzym A. Występuje we wszystkich tkankach. Syntetyzowany jest choroby społeczne.
Co znaczy Czerwonka Bakteryjna:
Słownik bakteryjna - dolegliwość zaKaźna spowodowana poprzez pałeczki Shigella. Źródło zakażenia ? chory człowiek, nosiciel. Droga zakażenia ? pokarmowa. Symptomy: moment wylęgania 2-5 dni, czasem symptomy choroby społeczne.
Co znaczy Częstoskurcz:
Słownik tachykardia); przyspieszenie czynności serca ponad wartości przyjętych za poprawne dla wieku. Powody: u dzieci zdrowych przyspieszenie tętna może wystąpić po wysiłku, bólu, przestra­hu, zdenerwowaniu choroby społeczne.
  • Dodano:
  • Autor: