fiksacja definicja
Co to jest Fiksacja. Co oznacza tendencji do powtarzania tego samego zachowania (regularnie.

Czy przydatne?

Definicja Fiksacja

W diecie zastosowanie fiksacja: Fiksacja - termin stosowany w psychologii dla ustalenia tendencji do powtarzania tego samego zachowania (regularnie nieskutecznego). W tym znaczeniu iksacja stanowi jeden z objawów nerwicy. Może przybierać postać uporczywego trzymania się tego samego schematu przy rozwiązywaniu zadań o charakterze intelektualnym i powiązane jest z tak zwany sztywnością myślenia albo także uporczy­ego przeżywania negatywnych uczuć w konsekwencji doznanego urazu psychicznego. W innym rozumieniu fiksacja znaczy zatrzymanie się na jednej z faz rozwoju i bazuje na przejawianiu zachowań charakterystycznych dla tej etapy, bez możliwości ich zmiany w kierunku przejawiania zachowań bardziej dojrzałych

Czym jest Fiksacja znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Fakomatozy:
Słownik zespoły skórno-nerwowe); sporo różnorodnych, wrodzonych, genetycznie uwarunkowanych zespołów chorobowych charakteryzujących się występowaniem zaburzeń rozwojowych, raczej na skórze (plamy fiksacja.
Co znaczy Fosfolipidy:
Słownik tłuszczowce złożone zawierające prócz kwasów tłuszczowych i alkoholu także reszty kwasu fosforowego zasadę azotową i inne składniki. Alkoholem jest w nich lub glicerol (lecytyny i kefaliny), lub fiksacja.
Co znaczy Fellatio:
Słownik Fellatio - całowanie męskich genitaliów fiksacja.
Co znaczy Fagocytoza:
Słownik aktywne wychwytywanie i pochłanianie poprzez komórki organizmu innych komórek, na przykład drobnoustrojów. Komórka fagocytująca, a więc fagocyt (komórka żerna), najczęściej przetrawia pochłonięty fiksacja.
Co znaczy Farmakologia Rozwojowa:
Słownik rozwojowa - dział farmakologii ogólnej; edukacja o działaniu leków na orgnizm rozwijający się. Obejmuje ten sam zakres wiedzy o lekach co farmakologia ogólna, lecz w odniesieniu do organizmu na fiksacja.
  • Dodano:
  • Autor: