fiksacja definicja
Co to jest Fiksacja. Co oznacza tendencji do powtarzania tego samego zachowania (regularnie.

Czy przydatne?

Definicja Fiksacja

W diecie zastosowanie fiksacja: Fiksacja - termin stosowany w psychologii dla ustalenia tendencji do powtarzania tego samego zachowania (regularnie nieskutecznego). W tym znaczeniu iksacja stanowi jeden z objawów nerwicy. Może przybierać postać uporczywego trzymania się tego samego schematu przy rozwiązywaniu zadań o charakterze intelektualnym i powiązane jest z tak zwany sztywnością myślenia albo także uporczy­ego przeżywania negatywnych uczuć w konsekwencji doznanego urazu psychicznego. W innym rozumieniu fiksacja znaczy zatrzymanie się na jednej z faz rozwoju i bazuje na przejawianiu zachowań charakterystycznych dla tej etapy, bez możliwości ich zmiany w kierunku przejawiania zachowań bardziej dojrzałych

Czym jest Fiksacja znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Fizykoterapia:
Słownik sposób leczenia polegająca na stosowaniu takich czynników fizycznych, które wywierają określony wpływ na organizm. Są nimi energia cieplna (termiczna), energia elektryczna, wodna i masaż. Poprzez fiksacja.
Co znaczy Fizjoterapia:
Słownik Fizjoterapia - obejmuje następujące działy leczenia usprawniającego: kinezyterapię (leczenie ruchem), fizykoterapię (wykorzystującą do potrzeb lecznictwa czynniki fizykalne), masaż fiksacja.
Co znaczy Farmakologia Rozwojowa:
Słownik rozwojowa - dział farmakologii ogólnej; edukacja o działaniu leków na orgnizm rozwijający się. Obejmuje ten sam zakres wiedzy o lekach co farmakologia ogólna, lecz w odniesieniu do organizmu na fiksacja.
Co znaczy Farmakokinetyka:
Słownik edukacja zajmująca się ilościową oceną losów leku w żywym organizmie, a więc mechanizmów absorpcji, dystrybucji, biotransformacji i wydalania. Zasady farmakokinetyki opierają się na założeniu, iż fiksacja.
Co znaczy Fluor:
Słownik zaliczany do mikroelementów. Występuje w formie fluorków rozpuszczalnych w wodzie pitnej, z której jest błyskawicznie wchłaniany. Nadmiar jest wydalany z moczem. Ma spore znaczenie dla prawidłowego fiksacja.
  • Dodano:
  • Autor: