fiksacja definicja
Co to jest Fiksacja. Co oznacza tendencji do powtarzania tego samego zachowania (regularnie.

Czy przydatne?

Definicja Fiksacja

W diecie zastosowanie fiksacja: Fiksacja - termin stosowany w psychologii dla ustalenia tendencji do powtarzania tego samego zachowania (regularnie nieskutecznego). W tym znaczeniu iksacja stanowi jeden z objawów nerwicy. Może przybierać postać uporczywego trzymania się tego samego schematu przy rozwiązywaniu zadań o charakterze intelektualnym i powiązane jest z tak zwany sztywnością myślenia albo także uporczy­ego przeżywania negatywnych uczuć w konsekwencji doznanego urazu psychicznego. W innym rozumieniu fiksacja znaczy zatrzymanie się na jednej z faz rozwoju i bazuje na przejawianiu zachowań charakterystycznych dla tej etapy, bez możliwości ich zmiany w kierunku przejawiania zachowań bardziej dojrzałych

Czym jest Fiksacja znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Fosfor:
Słownik mineralny każdej komórki. Występuje we wszystkich pokarmach, przeważnie łącznie z wapniem. W organizmie występuje raczej w kościach (75%) w połączeniu z wapniem i (10%) we krwi i mięśniach w fiksacja.
Co znaczy Fakomatozy:
Słownik zespoły skórno-nerwowe); sporo różnorodnych, wrodzonych, genetycznie uwarunkowanych zespołów chorobowych charakteryzujących się występowaniem zaburzeń rozwojowych, raczej na skórze (plamy fiksacja.
Co znaczy Faza Folikularna:
Słownik Etap folikularna - część cyklu miesiączkowego poprzedzająca owulację fiksacja.
Co znaczy Farmakologia:
Słownik edukacja o lekach i ich działaniu na organizm. Obejmuje szeroki zakres wiedzy o lekach; główne zagadnienia to: właściwości i systemy działania leków i ich wpływ na czynności biologiczne organizmu fiksacja.
Co znaczy Fosfolipidy:
Słownik tłuszczowce złożone zawierające prócz kwasów tłuszczowych i alkoholu także reszty kwasu fosforowego zasadę azotową i inne składniki. Alkoholem jest w nich lub glicerol (lecytyny i kefaliny), lub fiksacja.
  • Dodano:
  • Autor: